Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK VED Fagsjef Øyvind Stranna Larsen Ved er også bioenergi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK VED Fagsjef Øyvind Stranna Larsen Ved er også bioenergi."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK VED Fagsjef Øyvind Stranna Larsen Ved er også bioenergi

2 Interesseforum med hovedmålgruppe vedprodusenter som selger ved. Ca 4500 medlemmer Utgir Norges eneste fagtidsskrift om ved Arrangerer fylkesvise fagdager om ved og vedproduksjon i landets fylker åpent for alle interesserte Bidrar med individuell faglig veiledning til våre medlemmer Fronter ved og vedfyring overfor myndigheter og allmennhet. Medlem av Norsk Standard sin bioenergi komitè for utvikling av norske og internasjonale standarder innen bioenergi. Pådriver og aktuell deltaker innen FOU virksomhet vedr alle sider som berører vednæringen

3 8.33 milliarder kWh Totalforbruket av innfyrt vedenergi 2010 Dette er ca 13 ganger årsproduksjonen i Alta kraftverk Nyttiggjort 4,61 TWh 40 % energiutnytting gamle ovner 75 % i dagens nye ovner Ca 1,5 milliarder kWh tapt pga fyring i gamle ovner Svevestøvreduksjon gammel/ny: 88 % - 96 %

4 Norsk Ved sin forskningsinnsats innen bioenergi Samarbeid med Sintef Energi vedr økt utnytting av vedenergien i neste generasjon vedovner Samarbeid med Skog og Landskap for å framskaffe ny, grunnleggende kunnskap om vednæringen Prosjektansvarlig for et prosjekt i samarbeid med Skog og Landskap. Mål: Vedomsetning etter pris pr kWh. Prosjektet er på «målstreken» mht til fullfinansiering.

5 FOU om ved. Tre hovedsatsningsområder: 1.Vedkundene 2.Råvirke/vedtømmer 3.Vedproduksjonen

6 Hovedutfordring: Flere forskningsmiljøer må engasjeres i FOU innen ved/annen bioenergi! Kundene: Konkurranseflater i forhold til annen energi -Hva betyr eksempelvis tilbud om flere valgfrie elektrisitetstariffer? To-pris systemer? Billigere elektrisitet for de som velger uttak av låg effekt og lågt forbruk? Hva er de viktigste skrankene for at kundene skal øke sitt forbruk av ved og annen bioenergi? Hvordan øke utskiftningen av gamle vedovner? Nye vedovner må utnytte energien enda bedre. Edvard Karlsvik Sintef: 90 % energiutnytting er fullt mulig. Energigevinst 2-3 TWh ut fra dagens vedforbruk. Vedovner for lavenergiboliger. Lav effekt lang brenntid.

7 Råvirke/vedtømmer Alle tiltak for å øke avvirkningen vil også gagne vednæringen og øvrige bioenergibrukere Tilgangen på bjørk til vedprodusentene er anstrengt i en del distrikter.

8 Noen utfordringer til forskningsmiljøene innen området vedproduksjon : 1. Vi trenger å innføre mer av industriens metoder i vedproduksjonen. Hvem kan hjelpe med det? 2. Vedproduksjon er fysisk anstrengende og kan innebære risiko. Hvilke forebyggende tiltak er aktuelle og hvordan kan disse iverksettes? 3. Maskiner og utstyr må utvikles med sikte på minst mulig manuell innsats. Vi ønsker FOU-innsats fra kreative teknologiske forskningsmiljøer som kan stimulere utstyrsleverandørene til enda raskere innovasjon.

9 Dessuten, vedfyring er mye mer enn kWh og andre harde data.


Laste ned ppt "NORSK VED Fagsjef Øyvind Stranna Larsen Ved er også bioenergi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google