Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen Åpent møte Tynset 18. oktober 2010 Leder Arnfinn Nergård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jernbaneforum Røros- og Solørbanen Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen Åpent møte Tynset 18. oktober 2010 Leder Arnfinn Nergård."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jernbaneforum Røros- og Solørbanen Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen Åpent møte Tynset 18. oktober 2010 Leder Arnfinn Nergård

2 Status Rørosbanen Formidabel vekst i persontrafikken – 50 prosent på fem år NSB har kapasitetsproblemer på enkelte avganger Liten godstrafikk – kun tømmer og flis Status Solørbanen Persontrafikken stoppet på 90-tallet Kun godstrafikk

3 Prosjekt Høyfartstog Trondheim – Oslo gjennom Østerdalen PROSJEKTMÅL Røros- og Solørbanen skal være en del av et helhetlig jernbanetilbud i Sør-Norge Jernbaneforum, Hedmark fylkeskommune, Regionrådet for Fjellregionen, Regionrådet for Sør-Østerdal, Glåmdal Regionråd og Næringsforum i Fjellregionen

4 DELMÅL Rutetilbudet på Rørosbanen skal på kort sikt forbedres, spesielt mellom Røros og Trondheim Arbeide for at Røros- og Solørbanen elektrifiseres og blir en foretrukket godslinje mellom Midt-Norge og Europa Arbeide for at det legges grunnlag for at høyfartstog mellom Oslo og Trondheim kan kjøres gjennom Østerdalen Arbeide for at Solørbanen gjenåpnes for persontrafikk

5 Elektrifisering Investeringsbehovet anslått til kr 3,5 mrd av CIVITAS i februar 2009 - elektrifisering begge strekningene – 470 km - fjernstyring Røros-Støren og Kongsvinger-Elverum - to nye kryssingsspor - tilsvingsspor Hamar og Kongsvinger - nedlegging planoverganger mm

6 Høyfartstog gjennom Østerdalen Best for miljøet Enklest og billigst Lavest høydeforskjell Hurtigst – stopp rundt Mjøsa og Tynset Østerdalen som skapt for høyfartstog

7 Satsing på Røros- og Solørbanen - uansett alternativ Nasjonale og internasjonale gevinster Positivt for miljøet – mer gods fra vei til bane Godstogkapasiteten mellom nord og sør mer enn tredobles Avlaster Dovrebanen Avlaster Alnabru, togtrafikken og trailertrafikken rundt Oslo

8 Gir NSB mulighet til mer fleksibel bruk av materiell Diesellokomotivene må byttes om 10-12 år – toget går nå Reduserer trafikken og ulykkene på veiene

9 Lokal betydning Styrket infrastruktur Positivt for bosetting og næringsutvikling i flere regioner Persontogtilbudet forbedres - avstandsulempene reduseres Økt konkurransekraft for næringslivet – varer og tjenester i utbyggingsfase Økt pendling i alle retninger

10 Prosjekt Høyfartstog 1 mill per år Regionrådet for Fjellregionen kr 100.000 OK Enkeltkommune(r) kr 100.000 Tynset søkes Regionrådet for Sør-Østerdal kr 100.000 OK Glåmdal Regionråd kr 100.000 OK Hedmark fylkeskommune kr 300.000Behandles 1/11 Næringsforum i Fjellregionen kr 50.000 OK Øvrige bidragsytere kr 250.000 Velkommen til å bidra


Laste ned ppt "Jernbaneforum Røros- og Solørbanen Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen Åpent møte Tynset 18. oktober 2010 Leder Arnfinn Nergård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google