Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke tilbud har kommunene til personer med demens og deres pårørende? Resultater fra en landsdekkende undersøkelse Arnfinn Eek Aase-Marit Nygård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke tilbud har kommunene til personer med demens og deres pårørende? Resultater fra en landsdekkende undersøkelse Arnfinn Eek Aase-Marit Nygård."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke tilbud har kommunene til personer med demens og deres pårørende? Resultater fra en landsdekkende undersøkelse Arnfinn Eek Aase-Marit Nygård

2 Utvikling av befolkningen 67 år+ Hele landet

3 Befolkningsutvikling etter aldersgrupper Hele landet

4 Forekomst av demens i eldrebefolkningen zAlder: 67 - 79 år - 4,5 prosent zAlder: 80 år + - 20 prosent z55.000 - 60.000 aldersdemente zCa 70 - 75 prosent av beboerne i norske sykehjem er demente zCa 50 prosent av personer med demens bor utenfor institusjon

5 Forventet økning av demens Sykdomstilfeller Hele landet

6 Forventet økning av demens Sykdomstilfeller etter alder Hele landet

7 Utvikling av demens

8 Insidens av demens (Rotterdamstudien) Hele landet

9 Rotterdamstudien zAlewijn, O., Breteler, M.M.B., Harskamp F.v., Stijnen, T., Hofman, A. (1998) Incidence and Risk of Dementia. The Rotterdam Study. zAm J Epidemiol 147,6.

10 Insidens etter alder år 2000 (Rotterdamstudien)

11 Undersøkelse om tilbudet til aldersdemente i norske kommuner zInstitusjonstilbud zTilbud utenfor institusjon zPlaner zSpesialisthelsetjenestens tilbud sett fra kommunene

12 Institusjonstilbudet zHar kommunen SE? yPlasser og bemanning zHar kommunen bokollektiv for aldersdemente? yPlasser, bemanning og lovhjemling zHar kommunen omsorgsbolig tilrettelagt for aldersdemente? yPlasser og bemanning

13 Institusjonstilbudet Totalt zSamlet institusjonstilbud for demente i kommunen zAndel plasser i forhold til behov zEr tilbudet differensiert?

14 Aldersdemente i institusjon z70 - 75 prosent av beboerne i norske sykehjem er demente zCa 50 prosent av personer med demens bor utenfor institusjon

15 Skjermet enhet - SE zSkjermet enhet  Avdelinger med 4-12 beboere som er definert i forskrift til Lov om helsetjenesten i kommunene, rundskriv I-63/90, § 4-7, Somatisk sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.

16 Kommuner med skjermet enhet - SE (1996-1997) z70,1% av kommunene har SE z54 kommuner som ikke har SE har vedtatte planer om å etablere zHvis planene er realisert er det i dag SE i ca 83% av landets kommuner

17 Kommuner med skjermet enhet - SE zHele landet - 70,1% zVariasjon yFinnmark - 31,6 % yVestfold- 100 %

18 Skjermet enhet - SE z14,0 %* av sykehjemsplassene er tilrettelagt for personer med demens x* Ikke Oslo, Bergen og Trondheim zVariasjon yMøre og Romsdal 10,7 % yVest-Agder21,8 %

19 Skjermet enhet - SE z70-75 prosent av beboerne i norske sykehjem har en demenssykdom z14 prosent* av sykehjemsplassene er tilrettelagt for personer med demens x* Ikke Oslo, Bergen og Trondheim

20 Hvilke kommuner har - SE? Folketall zFolketall <1000 (18 kommuner) y2 (11%) har SE zFolketall 1000-2000 (73 kommuner) y24 (32%) har SE zFolketall >15.000 (60 kommuner) y56 (93%) har SE

21 Bemanning i SE pleier/pasient

22 Bokollektiv zBokollektiv/institusjon xFrittstående boenhet for en gruppe aldersdemente. Botilbudet er hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3, som sykehjem eller hjemlet i Lov om sosiale tjenester m.v. § 7-5, som aldershjem.

23 Bokollektiv * z46 kommuner har bokollektiv z68 bokollektiv z517 plasser zStørrelse 3 - 14 plasser zGjennomsnitt 7,8 z* Oslo, Bergen, Trondheim ikke medregnet

24 Bokollektiv * Tilhørighet og lovhjemling zSelvstendig sykehjem25,0% zDel av sykehjem27,9% zSelvstendig aldershjem10,3% zDel av aldershjem13,2% zIkke lovregulert boform20,6% zUbesvart 2,9% z* Oslo, Bergen, Trondheim ikke medregnet

25 Bemanning i bokollektiv pleier/pasient

26 Omsorgsboliger tilrettelagt for aldersdemente zOmsorgsboliger ("bokollektiv") xBotilbud for en gruppe aldersdemente definert ut fra Husbankens krav til omsorgsboliger Rundskriv HB-1262 og HB-1263. Beboerene er her juridisk å betrakte som å bo i eget hjem.

27 Omsorgsboliger tilrettelagt for aldersdemente z20 kommuner z33 omsorgsboliger z225 plasser zStørrelse 2 - 12 plasser zGjennomsnitt 6,8 z* Oslo, Bergen, Trondheim ikke medregnet

28 Tilrettelagte plasser i forhold til antall aldersdemente

29 zHele landet10,04 % ySpredning 6,18 - 16,28 %

30 Tilrettelagte plasser i forhold til antall aldersdemente zHele landet10,04 % zOslo 9,49 % zBergen 4,14 % zTrondheim 8,99 %

31 Dagsenter for aldersdemente * z76 kommuner (17,6%) z449 brukere får tilbud zBemanning 4 brukere / 1 personale z* Oslo, Bergen, Trondheim ikke medregnet

32 Dagsenter for aldersdemente * zHele landet* yCa 2 prosent av hjemmeboende personer med demens får et spesielt tilrettelagt dagtilbud y* Oslo, Bergen, Trondheim ikke medregnet

33 Dagsenter for aldersdemente * Lokalisering zSykehjem36,8% zSE38,2% zAldershjem 6,6% zBokollektiv 6,6% zOmsorgsbolig 6,6% zUbesvart 5,3% zN=76 * Oslo, Bergen, Trondheim ikke medregnet

34 Tilbud fra spesialisthelsetjenesten Utredning (prosent)

35 Tilbud fra spesialisthelsetjenesten Vanskelig atferd (prosent)

36 Aldersdemente pasienter med spesielt vanskelig atferd

37 Årdal kommune


Laste ned ppt "Hvilke tilbud har kommunene til personer med demens og deres pårørende? Resultater fra en landsdekkende undersøkelse Arnfinn Eek Aase-Marit Nygård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google