Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til MG Rover Norge Serviceskolen. MG Rover Norge Serviceskolen Kurs innhold Hva er elektrisk strøm Magnetisme Vekselstrøm og likestrøm Blyakkumulatoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til MG Rover Norge Serviceskolen. MG Rover Norge Serviceskolen Kurs innhold Hva er elektrisk strøm Magnetisme Vekselstrøm og likestrøm Blyakkumulatoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til MG Rover Norge Serviceskolen

2 MG Rover Norge Serviceskolen Kurs innhold Hva er elektrisk strøm Magnetisme Vekselstrøm og likestrøm Blyakkumulatoren Elektriske begreper Elektriske kretser Elektriske komponenter Måleinstrumenter Feilsøking i elektriske kretser

3 MG Rover Norge Serviceskolen Elektrisk strøm Hva er elektrisk strøm? Forflyttning av ELEKTRONER gjennom en leder.

4 MG Rover Norge Serviceskolen Atomet

5 MG Rover Norge Serviceskolen Atomet 1. Bunnede elektroner 2. Elektroner i fri bane 3. Nøytroner 4. Protoner 5. Atomkjerne

6 MG Rover Norge Serviceskolen Strømretning Hvilken vei går strømmen? Fra positiv til negativ eller fra negativ til positiv?

7 MG Rover Norge Serviceskolen Elektriske ledere Antall frie elektroner Avstand fra atomkjernen Gode elektriske ledere GullSølvKopperWolframSinkNikkel

8 MG Rover Norge Serviceskolen Elektriske isolatorer Antall frie elektroner Avstand fra atomkjernen Ingen materialer isolerer 100 % Gode elektriske isolatorer PolyetylenPorselenGlassTeflonTreBakelitt

9 MG Rover Norge Serviceskolen Magnetisme Hva er magnetisme? Tenkte kraftlinjer går fra nord til sør Danner magnetfelt (Magnetisk fluks, måles i Weber) Tettheten på magnetfeltet avgjør styrken (magnetisk flukstetthet, måles i Tesla)

10 MG Rover Norge Serviceskolen Magnetisme

11 MG Rover Norge Serviceskolen Magnetisme Permanent magnet Laget av herdet stål Må magnetiseres Forblir magnetisert Elektromagnet Laget av bløtt metall Magnetiseres med elektrisk strøm Går tilbake til normal stand når strømmen koples fra

12 MG Rover Norge Serviceskolen Magnetisme All elektronstrøm skaper et magnetfelt Feltet er proporsjonalt med strømstyrken Strømtenger måler magnetisk fluks og konverterer det til et mål for elektrisk strøm (Ampere)

13 MG Rover Norge Serviceskolen Magnetfelt i en spole Magnetfeltet er konsentrert inne i spolen Magnetfeltet øker med strømstyrken Magnetfeltet øker med økt antall viklinger Viklinger rundt en kjerne av metall skaper et tettere magnetfelt med samme strømstyrke

14 MG Rover Norge Serviceskolen Magnetfelt i en spole

15 MG Rover Norge Serviceskolen Elektromagnetisk induksjon Magnetfeltet må bevege seg i forhold til lederen eller omvendt Magnetfeltet beveger seg over en stasjonær leder / vikling Lederen / Viklingen beveger seg gjennom et stasjonært magnetfelt Magnetfeltet bygger seg opp eller kollapser over en leder / Vikling

16 MG Rover Norge Serviceskolen Likestrøm (DC) Elektronflyten går i en retning (+ til – ) Brukes til de fleste komponentene i bil Batteriet lagrer likestrøm Gamle biler hadde likestrømsdynamo

17 MG Rover Norge Serviceskolen Vekselstrøm (AC) Elektronflyten i vekselstrøm endrer retning i h.h.t. Sines lov Alternatoren og noen sensorer produserer vekselstrøm Lade strømmen må likerettes Vekselstrøm fra sensorer brukes av ECU til å telle for eksempel turtall

18 MG Rover Norge Serviceskolen Vekselstrøm (AC)

19 MG Rover Norge Serviceskolen Blyakkumulatoren Kjemisk lagring av elektrisk energi Elektrodeplater nedsenket i en elektrolytt Elektrolytten består av H 2 So 4 + H 2 O Spesifikk vekt på 1,280 g/ml Spenningspotensialet til batteriet kalles EMK

20 MG Rover Norge Serviceskolen Blyakkumulatoren

21 MG Rover Norge Serviceskolen Merking av batteriet Advarsel merking (HMS)

22 MG Rover Norge Serviceskolen Merking av batteriet Batteriets spenning og kapasitet

23 MG Rover Norge Serviceskolen Merking av batteriet Batteriets reserve kapasitet oppgitt i minutter Antall minutter batteriet kan belastes med 25A før spenningen synker til under 1,75Volt pr. celle i h.h.t SAE normen. Testen utføres ved +27 °C

24 MG Rover Norge Serviceskolen Merking av batteriet Batteriets kaldstarts kapasitet oppgitt i Ampere Batteriet skal tåle å bli balastet med 360A i 30 sekunder uten at spenningen synker under 7,5V. Testen utføres ved – 18 °C

25 MG Rover Norge Serviceskolen Vedlikehold av batteriet Lagring Batteriet skal lagres kjølig for å unngå selvutladning Selvutladning reduseres med 50 % pr. 10 °C temperaturen synker Kontroller spenning hver uke, lad batteriet hvis nødvendig

26 MG Rover Norge Serviceskolen Vedlikehold av batteriet Lading Lading skal gjøres i et godt ventilert rom Anbefalt ladespenning og strøm er 14,5V og 3A Ved hurtiglading kan strømmen økes til ca. 10 % av Ah tallet.

27 MG Rover Norge Serviceskolen Vedlikehold av batteriet Rengjøring Korrosjon på batteripolene fjernes med varmt vann iblandet litt bakepulver Rene poler beskyttes med pol fett / spray

28 MG Rover Norge Serviceskolen Vedlikehold av batteriet Etterfylling av elektrolytt Bruk kun destillert vann Nivået skal være 10 – 15mm over elektrodeplatene NB! Nivået stiger ved lading.

29 MG Rover Norge Serviceskolen Oppgaver Løs oppgave 1 til og med 8 i boka

30 MG Rover Norge Serviceskolen Ohms Lov Strømmen ( I ) gjennom en leder er proporsjonal med spenningen ( U ) i kretsen når motstanden ( R ) er konstant. U = R * I

31 MG Rover Norge Serviceskolen Ohms Lov

32 MG Rover Norge Serviceskolen Effekt Loven Effekten ( P ) er lik produktet av spenningen ( U ) og strømmen ( I ) P = U * I

33 MG Rover Norge Serviceskolen Effekt Loven

34 MG Rover Norge Serviceskolen Resistivitet i en leder Sier noe om hvor godt en leder transporterer strøm Brukes for å dimensjonere ledningsnett slik at vi unngår uønsket spenningsfall, varme og vekt Motstanden beregnes med formelen: R =  * l / A

35 MG Rover Norge Serviceskolen

36 MG Rover Norge Serviceskolen Oppgaver Løs oppgave 9 til og med 11 i boka

37 MG Rover Norge Serviceskolen Relé Består av en fjærbelastet bryter og en elektromagnet Brukes for å redusere belastningen på styringskomponentene (brytere osv.) Leveres i mange varianter

38 MG Rover Norge Serviceskolen Relé DIN relé Tilkoplingskontakter er 30, 85, 86, 87 og 87A Spolen er koplet mellom 85 og 86 ISO relé Tilkoplingskontakter er 1, 2, 3, 4 og 5 Spolen er koplet mellom 1 og 2

39 MG Rover Norge Serviceskolen 4-pin DIN Normalt åpen

40 MG Rover Norge Serviceskolen 4-pin DIN Normalt lukket

41 MG Rover Norge Serviceskolen 5-pin DIN m/ vekselkontakt

42 MG Rover Norge Serviceskolen 4-pin ISO Normalt åpen

43 MG Rover Norge Serviceskolen 4-pin ISO Normalt lukket

44 MG Rover Norge Serviceskolen 5-pin ISO m/ vekselkontakt

45 MG Rover Norge Serviceskolen Faste motstander Brukes til å redusere spenning eller strøm i en forbruker Størrelsen er angitt av fargekoder eller tall

46 MG Rover Norge Serviceskolen Farge1. farge2. farge 3. farge Antall nuller 4. farge Toleranse Svart00Ingen- Brun1111 % Rød2222 % Oransje333- Gul444- Grønn555- Blå666- Lilla777-

47 MG Rover Norge Serviceskolen Potensiometer Mekanisk variabel motstand Vikling med et fast og et variabelt tilkoplingspunkt

48 MG Rover Norge Serviceskolen NTC Motstand Temperaturavhengig variabel motstand Motstanden synker når temperaturen øker

49 MG Rover Norge Serviceskolen NTC Motstand

50 MG Rover Norge Serviceskolen PTC Motstand Temperaturavhengig variabel motstand Motstanden øker når temperaturen øker innenfor et gitt område Kan blant annet brukes som termostat

51 MG Rover Norge Serviceskolen PTC Motstand

52 MG Rover Norge Serviceskolen Halvledere Kunstig fremstilt kombinasjon av ledere og isolatorer Negativt ledende og positivt ledende silisium Kan både lede og isolere for strøm Brukes til Dioder, transistorer, Tyristorer o.s.v.

53 MG Rover Norge Serviceskolen Diode Består av en neg. Ledende del (katode) og en pos. Ledende del (anode) Leder strøm i en retning fra anode til katode Åpner ved ca. 0,7V

54 MG Rover Norge Serviceskolen Diode

55 MG Rover Norge Serviceskolen Zenerdiode Virker som en vanlig diode i lederetning Leder også i sperreretning nå spenningen overstiger zenerspenningen Kan brukes som spenningsregulator

56 MG Rover Norge Serviceskolen Zenerdiode

57 MG Rover Norge Serviceskolen Lys Emmiterende Diode Avgir lys når det går en strøm gjennom den Maks strøm i lederetning er vanligvis fra 2 – 20mA Spenningsfallet over dioden er vanligvis fra 1,6 – 2,5V

58 MG Rover Norge Serviceskolen Lys Emmiterende Diode Typisk verdi for rød diode er 2,2V og 20mA LED kan brukes til alarm indikator, instrumentbelysning, bremselys osv.

59 MG Rover Norge Serviceskolen Transistor Det finnes to typer, NPN og PNP transistor Kollektor, Emitter og Base tilkoplinger Virkemåten kan sammenliknes med et relé

60 MG Rover Norge Serviceskolen Transistor

61 MG Rover Norge Serviceskolen Kondensator Består av 2 metallplater som er isolert fra hverandre Virker som er lite batteri Kan brukes blant annet til lysforsinker og til å oppta spenningstopper i en krets

62 MG Rover Norge Serviceskolen Piezoelektrisk element Det finnes to typer, Piezoresistivt element og piezospennings element Brukes til å registrere vibrasjoner og trykk

63 MG Rover Norge Serviceskolen Piezoelektrisk element

64 MG Rover Norge Serviceskolen Hall giver Består av en hall plate som påvirkes av en tilført strøm og et vekslende magnetfelt Hall spenningen er fra ca. 1 – 10mV Blir tilnærmet lik 0V når giveren skjermes fra magnetfeltet

65 MG Rover Norge Serviceskolen Hall giver

66 MG Rover Norge Serviceskolen Hall giver

67 MG Rover Norge Serviceskolen Induktiv giver Består av en spole og en magnet Produserer vekselspenning ved endringer i magnetfeltet

68 MG Rover Norge Serviceskolen Induktiv giver

69 MG Rover Norge Serviceskolen Induktiv giver

70 MG Rover Norge Serviceskolen Oppgaver Løs oppgave 12 til og med 17 i boka

71 MG Rover Norge Serviceskolen Måling av spenningsfall

72 MG Rover Norge Serviceskolen Måling av spenningsfall

73 MG Rover Norge Serviceskolen Måling av resistans

74 MG Rover Norge Serviceskolen Måling av strøm

75 MG Rover Norge Serviceskolen Måling av strøm

76 Praktisk måling

77 Spørsmål


Laste ned ppt "Velkommen til MG Rover Norge Serviceskolen. MG Rover Norge Serviceskolen Kurs innhold Hva er elektrisk strøm Magnetisme Vekselstrøm og likestrøm Blyakkumulatoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google