Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per Morten Schiefloe Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Inst. for sosiologi og statsvitenskap Organisatoriske utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per Morten Schiefloe Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Inst. for sosiologi og statsvitenskap Organisatoriske utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Per Morten Schiefloe Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Inst. for sosiologi og statsvitenskap www.apertura.ntnu.no Organisatoriske utfordringer i @-samfunnet

2 Per Morten Schiefloe Machiavelli (1515) Whenever you want to improve anything, you have to change; it is not comfortable but there is no alternative.

3 Per Morten Schiefloe Dagens gjettelek : Hvem er dette ? Salg : 450 mrd $ Børsverdi : 230 mrd. $ Salg : 45,3 mrd $ Børsverdi : 760 mrd. $ GM Ford Chrysler/DM Microsoft Intel Cisco (Jan.99)

4 Per Morten Schiefloe Trender z1960 : 50 % av alle sysselsatte var på en eller annen måte engasjert i ”produksjon” z2000 : ingen moderne industrisamfunn vil ha mer enn 1/6 av arbeidsstyrken engasjert i produksjon og transport av materielle ting (source : N.Venkatraman)

5 Per Morten Schiefloe "What is lagging behind technology is our imagination. Most people are not able to conceive of a completely new economy where much of what they know about doing business no longer applies” "The dawn of the e-lance economy"

6 Per Morten Schiefloe Hvordan blir jobbene i kunnskaps- økonomien ? Hvordan blir jobbene i kunnskaps- økonomien ? Hvilke egenskaper må organisasjonene ha, dersom de skal konkurrere om den beste arbeidskraften ?

7 Per Morten Schiefloe

8 Organisasjon og omgivelser zOrganisasjoners suksess - avhenger av tilpasningen til omgivelsene og de forandringer som der finner sted y“produkter” yintern struktur ykultur yarbeidsmåter yvirkelighetsforståelse

9 Per Morten Schiefloe Sceneskifte zGlobalisering yøkonomi ypolitiske løsninger ykulturelle trender zKunnskapsøkonomien zIntegrerte verdikjeder zDigitale netteverk ykoordinering ykommunikasjon ytransaksjoner yinformasjon Disse trendene kan ikke skilles fra hverandre, fordi de henger sammen og opptrer samtidig, og fordi alle foretak som ønsker å overleve må ta dem i betraktning : Hva betyr dette for oss ?

10 Per Morten Schiefloe Tre generelle utviklingstrekk zfra regulering til deregulering ymonopolenes fall xteknologi, effektivitet og omstillingsevne ymarkedsløsninger xplanøkonomiens fall, sosialdemokratisk nyorientering zsamtidighet zdet uorganiserte blir organisert yallianser, outsourcing yit, it, it…..

11 Per Morten Schiefloe ”Bypassing” zStatlige monopoler og nasjonale grenser ytele ymedia yfinans zIkke verdiøkende tjenester zLokale monopoler yoffentlige og private zPolitiske reguleringer y”moralske” yøkonomiske

12 Per Morten Schiefloe Changing economy Industrial age Information age Production economies of scale Capital economies of scope Knowledge economies of expertise Competitive advantages Tangible resources : traditional business models Intellectual resources : emerging business models Source : prof N.Venkatraman, Boston University

13 Per Morten Schiefloe Verdikjeden Design, planlegging, etc Fysisk produksjon Salg, markedsføring Relativ arbeidsinnsats Verdiøkning

14 Per Morten Schiefloe To grunnleggende trender integrasjon konsen- trasjon Outsourcing Networking Virtual integration Hva betyr det at vi bruker engelske ord for å beskrive nye fenomener ?

15 Per Morten Schiefloe Verdikjeden endrer karakter FØRNÅ tradisjonell industriell økonomi kunnskapsintensiv produksjon ”commodity-syndromet” NÅ Virtuell verdiskaping : ”values from bits”

16 Per Morten Schiefloe Strategiske utfordringer z”Informasjonsteknologien brukt på den rette måten er et uvurderlig verktøy for å øke vår konkurranseevne. Den utgjør faktisk sentralnervesystemet i hele GE- organisasjonen - slik den må være for enhver virksomhet som forventer å være vinnere i det neste århundre.” Jack Welch, CEO General Electric

17 Per Morten Schiefloe Information technology zComputing zControl yprocesses ypeople zCommunication zCoordination zCooperation New ways of working New ways of organizing New ways of interacting with customers and suppliers

18 Per Morten Schiefloe Fra møte med norske bedrifter, 07.01.00 zNammo (Raufoss) ” Våre prosjekter innenfor IT kjøres som organisasjonsutviklingsprosjekter, ikke som IT-prosjekter” zVolvo Aero : ”Nye datasystemer fungerer ikke som forventet, vi får ikke utnyttet systemene optimalt, - forventet produksjonsøkning uteblir. Det er et økende gap melom de teknologiske mulighetene og organisasjonenes evne til å utnytte disse.”

19 Per Morten Schiefloe Informasjonsteknologien er for viktig for en konkurranseutsatt organisasjon til at den kan overlates til informasjonsteknologene !!

20 Per Morten Schiefloe Utvikling : IT i organisasjoner Sosiokulturelle rammer Tekniske ferdigheter Trafikk- regler Verdier individer kollektiv teknikk forståelse holdninger relasjoner

21 Per Morten Schiefloe individer kollektiv techniques understanding attitudes relasjoner Individuell kunnskap Gruppe- kunnskap Kollektiv kunnskap Inter- organisatorisk Nettverks- kultur Utvidete sosiokulturelle rammer Tekniske ferdigheter Trafikk- regler Verdier Utvikling : IT i organisasjoner

22 Per Morten Schiefloe Transaksjonslogikk Verdi- realisering : salg levering service informasjonskjede materiellkjede

23 Per Morten Schiefloe Utviklingstrekk zInformasjonskjeden blir stadig viktigere zIT endrer de fleste forutsetninger for informasjonsbetingede transaksjoner yinformasjonssøking xtilgang xkvalitet yforhandlinger ybeslutninger zIT legger grunnlaget for nye måter å organisere produksjon på

24 Per Morten Schiefloe The competence bridge zINDUSTRIAL AGE zstatus quo zstandardization ztop-down zhierarchical zzero sum zlabor vs. mgmnt zwages zINFORMATION AGE zspeed, change zcustom, choice zdistributed znetworked zwin-win zteams zownership, options

25 Per Morten Schiefloe The shifting balance of competence ztechniques zformal methods zautomation zIT-systems zinterpersonal relations zteamwork zjudgment zanalytic performance Industrial age organization Knowledge age organization +

26 Per Morten Schiefloe Sunrise or sunset business ? zCompetence development : cost z4/5 year degree zJust-in-case learning zLearner mobility zLearning # job zCompetence : individual based zIT : a technology among others, - a matter for technical experts zCompetence development: investment z40-year degree zJust-in-time learning zContent mobility - anytime, anywhere zLearning : part of the job zCompetence : yindividuals yteams yorg. Systems zIT : a key element in strategy - a matter for all leaders


Laste ned ppt "Per Morten Schiefloe Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Inst. for sosiologi og statsvitenskap Organisatoriske utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google