Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Vennesla Innlegg av SKA ved Gry Lægraid Sørensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Vennesla Innlegg av SKA ved Gry Lægraid Sørensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Vennesla Innlegg av SKA ved Gry Lægraid Sørensen

2 NAV // 23.09.2016Side 2 Hvorfor en NAV reform?  Samfunnet mer komplekst – større behov for koordinering av tjenester?  Målrettet offensiv for å arbeide riktigere for å hindre utstøtning fra arbeid?  Gjøre støtteapparatet enklere for brukerne?

3 NAV // 23.09.2016Side 3  Arbeids- og velferdsforvaltningen ble etablert 1. Juli 2006 – En konsekvens av dette er at Trygdeetaten og Aetat ble nedlagt  Lovregulert i arbeids- og velferdsforvaltningsloven – Består av Arbeids- og velferdsetaten, samt de delene av kommunens tjeneste som inngår i de lokale kontorene... Ny arbeids og velferdsforvaltning

4 NAV // 23.09.2016Side 4 Hva er NAV?  NAV er navnet på arbeids og velferdsetaten  Formålet til etaten: – ”legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov” – ”Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet”

5 NAV // 23.09.2016Side 5 Reformarbeid  NAV  HELSEREFUSJONSREFORMEN  PENSJONSREFORMEN

6 NAV // 23.09.2016Side 6 Hva består reformen i?  Store organisatoriske endringer i de tidligere statsetatene  Omstilling / endring for ca 16000 ansatte  Flest mulig ressurser ut mot bruker, etablering av myndige NAV kontor i partnerskap med den enkelte kommune

7 NAV // 23.09.2016Side 7 NAV Vest-Agder  Fylkesdirektør og fylkesledelse  15 myndige NAV lokal- kontorer  Noen spesialenheter: Arbeidslivssenter, Introkontor, Arbeidsrådgivningskontor, Forvaltningsenhet  Noen enheter er utenfor fylkesdirektørs kontroll: – Eks: Klage og ankebehandling, Hjelpemiddelsentral og noe forvaltning (blant annet helsetjenester og pensjon)

8 NAV // 23.09.2016Side 8 NAV Vest Agder  Pilotkommunen – Flekkefjord ble etablert oktober 2006  I 2007 Lyngdal, Farsund og Vennesla  2008 Hægebostad, Sirdal, Mandal samt at Marnardal, Åseral og Audnedal etablerer et felles NAV kontor.  2009 skal Søgne, Kvinesdal og Lindesnes etableres  2010 sluttføres arbeidet ved at Songdalen og Kristiansand etableres.

9 NAV // 23.09.2016Side 9 NAV kontor  Er et partnerskap mellom NAV og den enkelte kommune  Skal tilby hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere Trygdeetat og Aetat  Skal minst tilby kommunal sosialhjelp  Skal være et ”myndig kontor”

10 NAV // 23.09.2016Side 10 Hva er et partnerskap?  Likeverdig forhold, med to oppdragsgivere: – Rådmannen – NAV direktøren  Kommunen bestemmer selv hvilke kommunale oppgaver kontoret skal håndtere, utover minimum  Partnerskapet reguleres gjennom en samarbeidsavtale og faste partnerskapsmøter

11 NAV // 23.09.2016Side 11 SKA – sentralt.  Egne informasjon sider.  Nedsatt eget NAV utvalg.  Har samarbeid med LO sine statlige organisasjoner.  Hovedoverenskomsten – Det skal kartlegges hvorvidt det foreligger eventuelle lønnsforskjeller lokalt i NAV –kontoret. Identifiserte lønnsforskjeller kan kreves opptatt lokale forhandlinger jf HTA kap.3, pkt 3.2.4.

12 NAV // 23.09.2016Side 12 SKA Vest Agder  Rådslag med NAV Direktøren, KS samt de representanter fra kommunale fagforeningene.  Utpekt kontaktperson.  Deltatt på NAV konferansen 9 og 10 oktober 2008  Utarbeidet eget forslag ved tariffkonferansen

13 NAV // 23.09.2016Side 13 UTFORDRINGER I OPPSTARTFASEN  Det kommunale selvstyret.  Sterk statlig styring.  2 Hovedavtaler stat – kommune  Koordinering i forhold til andre NAV enheter

14 NAV // 23.09.2016Side 14 UTFORDRINGER I ET NAV KONTOR.  Det kommunale forsvinner.  Utfordringer for tillitsvalgte ved utøvelse av meddbestemmelse grunnet ulike hovedavtaler.  Utfordringer ved vernombud.  Ulike forskjeller som lønn, arbeidstid, flexitid og lignende.


Laste ned ppt "NAV Vennesla Innlegg av SKA ved Gry Lægraid Sørensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google