Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TIDLIG INNSATS OG UTFORDRENDE ATFERD Boka: Kompetanseløft i bhg Pål Roland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TIDLIG INNSATS OG UTFORDRENDE ATFERD Boka: Kompetanseløft i bhg Pål Roland."— Utskrift av presentasjonen:

1 TIDLIG INNSATS OG UTFORDRENDE ATFERD Boka: Kompetanseløft i bhg Pål Roland

2 Voksne sin rolle: Hjelpe barna til å gjøre gode valg i ulike situasjoner Varme og tydelige vaksne Pedagogisk plattform

3 Atferdsproblemer Dreier seg om i hvilken grad barns atferd bryter med gjeldende regler, normer, og forventninger i oppvekstmiljøet. Dreier seg om i hvilken grad atferden forstyrrer barnets egen læring og utvikling Dreier seg om problemer for andre og hemmer positiv sosial samhandling mellom barn og mellom barn og vaksne. (Ogden, 2002)

4 Utagerende atferd Konflikter med andre Høy grad av sinne, verbale og eller fysiske angrep mot noen KARTLEGGING AV ATFERDSPROBLEMER varighet, hvor lenge, tidsperspektiv frekvens, hvor ofte atferden bli gjentatt intensitet, hvor sterkt uttrykket i handlingene er omfang, tilstede på fleire arenaer og i hvilke sammenhenger den kommer fram. Hensikt, bevissthet bak de utførte handlingene

5 Silje, 4 år Silje har vansker med å ta imot beskjeder og grensesetting frå de vaksne i barnehagen. Hun kan gi mye motstand og har et hissig temperament. I slike situasjoner kan hun skrike høyt, kaste ting eller springe av sted. Atferden er preget av impulsivitet, og hun havner ofte i konflikter med jevnaldrende. I samlingsstunden er det vanskelig å få Silje til å sitte rolig, og de vaksne bruker mye tid og krefter på å håndtere disse siyuasjonene.

6 kommentarer Psykososiale vansker i tidlig alder Utagerende atferd Elementer av aggresjon Hissige øyeblikksorienterte utbrudd av aggresjon Aggresjon kommer som en reaksjon på noe ytre som barnet opplever eller erfarer. Reaktivt aggresjonsmønster, årsaken til aggresjonen ligger forut for handlingene, hissig, øyeblikksorientert nagativ handling, frustrasjon

7 Hva ligger bak dette reaktive aggresjonsmønsteret Å forstå den reaktive aggresjonens utspring og vesen er av stor betydning for de vaksne i samhanling med barnet

8 Autoritative voksne Møter den fysiske aggresjonen hos barnet ved å utøve varm relasjonsbygging og være tydelig i situasjoner med reaktiv handlinger.

9 Omlære negative handlinger hos barn «Aggresjon er negative handlinger utført med intensjon om å skade andre (Aronson, 2004).» Sammarbeide med foreldrene

10 Sinne Sinne handler om følelser Aggresjon inkluderer også en negativ handling og går ut over andre

11 Samspill Barnet må lære å sette skille mellom sinne og aggresjon. Ofte er det aggresive utbruddet siste stadium av en interessekonflikt mellom to eller fleire barn. De vaksne må gripe inn ved slag, biting eller sparking. Den autoritative vaksne må prøve å forstå hvorfor aggresjon oppstod hos barnet.

12 Møte med aggresjon Barnet har rett til å vise alle sine følelser, også de aggresive og sterke. Samtidig er det noe i det aggresive uttrykket som barnet må lære å kontrollere og beherske. Det er dette VÆRE SAMMEN kaller for omlæring av aggresjonen

13 Samtale Den vaksne snakker med barnet om den aggresive hendelsen i ettertid, da må den vaksne prøve å komme bak selve aggresjonen og bruke tid på å få barnet til å sette ord på frustrasjonen. Kva var det barnet ønsket og ikkje fikk? Kva var det barnet ville, men ikkje klarte? Hvorfor følte barnet seg truet? Kva var det barnet ikkje ville gi frå seg?

14 Tydelige grenser Tett voksenoppfølging som stiller krav Føle seg akseptert av en varm voksen Gode fellesskapsopplevelser der barna føler seg inkludert i gruppen

15 Sosial kompetanse Viktig for læring av følelser og aggresjon

16 Proaktiv aggresjon Negativ atferd som er drevet fram av forventninger om å oppnå en belønning. Barn som har foreldre/personal med en ettergivende voksenstil, kan tenkes å utvikle en spesiell form for proaktiv aggresjon. De vet av erfaring at de kan trasse seg fram til å oppnå det de vil ved bruk av vedvarende masing som går over i meir eller mindre ukontrollert gråt og sinne.

17 Disse barna vil ha stor nytte av å være sammen med en voksen som er i stand til å si nei og sette grenser for dem uten å gå ut av den varme relasjonen. Slik kan disse barna få hjelp til å avlære sin bruk av aggresjon for å oppnå fordeler eller trasse sin vilje gjennom.

18 Utestenging Grenser mot proaktiv aggresjon og mobbing Vedvarende problem over tid Mønster der samme barn blir utestengt Målet er inkludering, de som stenger andre ute skal ikke lykkes med det. De voksne må være tett på situasjonen «Ser du en som plages, det er ikkje bra. Alle må stå saman om å si i frå»

19 Systemisk tenkning Samanheng Prinsipper Team Organisasjon Blir det arbeidet etter de same prinsippene i teamet og hele organisasjone?

20


Laste ned ppt "TIDLIG INNSATS OG UTFORDRENDE ATFERD Boka: Kompetanseløft i bhg Pål Roland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google