Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet «Vossamodellen - tidlig rehabiliteringsinnsats for hjemmeboende eldre i Voss kommune» Bergen 05. april 2016 Frode F. Jacobsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet «Vossamodellen - tidlig rehabiliteringsinnsats for hjemmeboende eldre i Voss kommune» Bergen 05. april 2016 Frode F. Jacobsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet «Vossamodellen - tidlig rehabiliteringsinnsats for hjemmeboende eldre i Voss kommune» Bergen 05. april 2016 Frode F. Jacobsen

2 Senter for omsorgsforskning Østlandet: Nasjonalkoordinerende De fire andre sentrene: Midt-Norge: Høgskolen i Nord-Trøndelag Nord: Universitetet i Tromsø Sør/Øst: Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Vestlandet:Høgskolen i Bergen Utspring i Helse og omsorgsdepartementet (HOD) Grunnfinansiering NFR, etter utlysning Mandat: Sentrene skal bidra til styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren, og, … yte forskningsfaglig bistand og veiledning til utviklings-sentrene i region Vest 2

3 Vossaprosjektets mål Å tilpasse, gjennomføre og evaluere en ny modell for kommunal rehabilitering som vil: øke selvhjulpenheten for hjemmeboende eldre personer, øke jobbtilfredshet for involvert personell og gi reduserte utgifter for kommunen.

4 Forskningsprosjektet, viktige forutsetninger: En motivert kommune med engasjerte medarbeidere har vært en forutsetning for at prosjektet ble til! Også solid økonomisk støtte, ikke minst fra Regionalt forskningsfond Vestlandet, muliggjorde prosjektet Et tverrfaglig forskerteam

5 Vossaprosjektet, et skreddersydd prosjekt Vossaprosjektet er tilpasset Voss kommune En mellomstor norsk kommune i folketall, og en stor kommune i geografisk utstrekning Vossaprosjektet er dermed ikke Fredericia- modellen «transplantert» til Norge! Dette gjør prosjektet svært relevant for andre norske kommuner 5

6 Forsknings- midler innvilget juni 2013 2.9 mill kr Hanne Tuntland, Høgskolen i Bergen Reportasje i Bergens Tidende 22.juni 2013

7 Forskning på Vossamodellen 5 delstudier 1Kvantitativ: Helseeffekt (RCT) 2Kvantitativ: Økonomisk effekt (kosteffektanalyse) (basert på RCT) 3Kvalitativ: Pårørendes synspunkter på hverdagsrehabilitering (intervju) 4Kvalitativ: Deltakernes erfaringer med hverdagsrehabilitering (intervju) 5Kvalitativ: Ansattes erfaringer med hverdagsrehabilitering (fokusgruppeintervju) Hanne Tuntland, Høgskolen i Bergen

8 Dagens program Resultater fra delstudier: Effekt for brukerne Økonomisk effekt for kommunene Pårørendes erfaringer Ansattes erfaringer Oppsummering og anbefalinger 8


Laste ned ppt "Prosjektet «Vossamodellen - tidlig rehabiliteringsinnsats for hjemmeboende eldre i Voss kommune» Bergen 05. april 2016 Frode F. Jacobsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google