Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundets VA-konferanse Oslo, 1. februar 2011 Utdanningsmuligheter, kurs og kompetanseheving for VA-operatører Hilde M. Støen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundets VA-konferanse Oslo, 1. februar 2011 Utdanningsmuligheter, kurs og kompetanseheving for VA-operatører Hilde M. Støen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundets VA-konferanse Oslo, 1. februar 2011 Utdanningsmuligheter, kurs og kompetanseheving for VA-operatører Hilde M. Støen

2 Utvikling av ”informasjonspakke” og ”rekrutteringspakke” Todelt prosjekt: ”Infopakke” beregnet på grunnskolen ”Rekrutteringspakke” beregnet på videregående skole og første år på høgskole/universitet Målsetting: God og riktig informasjon og –materiell tilpasset årstrinn/utdanningsnivå for best mulig å synliggjøre vannets betydning i samfunnet Bidra til tilfredsstillende rekruttering til VA-sektoren på sikt ”Pakkene” skal være til god hjelp for medlemmene i deres informasjon og rekrutteringsarbeid. Ønsket effekt: at flere drar ut for å presentere VA

3 ”Rekrutteringspakke” Samarbeid med Norges Kreative Fagskole om nye brosjyrer for VA-yngre

4 ”Infopakke” Informasjonsmateriell til bruk i grunnskolen oUndervisningsopplegg for barnetrinn, ungdoms- trinn og videregående trinn oNyttige tips oOversikt over hva som finnes, egnethet, anbefalt trinn… oForslag til partnerskapsavtale og handlingsplan oLenker http://temmon.com/vk-kopi/

5 Utdanningsveier etter ungdomsskolen Se http://www.vannkunnskap.no/http://www.vannkunnskap.no/

6 Ulike løp fram til fagbrev Ungdom med/uten rett: Fagprøve Vg1 skole 12 mnd. Vg2 skole 12 mnd. Vg3 Opplæring i bedrift Lærekontrakt + 24 mnd. Fagbrev som lærling = 48 mdr (4 år) Teoriopplæring/ Realkomp.- Vurdering 12 mnd. Teoriopplæring/ Realkomp.- Vurdering 12 mnd. Vg3 Opplæring i bedrift Lærekontrakt + 24 mnd. Voksen, kombinert løp: Fagprøve Fagbrev som lærling = 48 mdr (4år)

7 Ulike løp fram til fagbrev Voksne med arbeids- erfaring i faget Realkompe- tanse- vurdering Tverrfagl. eksamen Vg3 Dokumentert praksis i bedrift FagprøveFagprøve Fagbrev som praksiskandidat = 60 mdr (5 år)

8 Voksnes vei fram til fagbrev – muligheter for alternative løp MålgruppeVg1 skoleVg2 skoleVg3 skole/bedrift Praksistid Fag- prøve Slutt- kompetans e 1. Ungdom med og uten rett Kompetansebevis fellesfag og programfag 12 mnd. Kompetansebevis - fellesfag og programfag Tverrfaglig eksamen Vg2 12 mnd. Lærekontrakt Opplæring i bedrift + 24 mnd. Fagbrev som Lærling – 4 år = 48 mnd. 2. Kombinert løp Voksen Teoriopplæring / realkompetanse- vurdering alle fellesfag og programfag 12 mnd. Teoriopplæring / realkompetansevur- dering i alle fellesfag og programfag og tverrfaglig eksamen Vg2. Eventuelt privatist alle fag Vg2 og tverrfaglig eksamen Vg2 12 mnd Lærekontrakt Opplæring i bedrift + 24 mnd. Fagbrev som lærling – 4 år = 48 mnd.

9 Voksnes vei fram til fagbrev – muligheter for alternative løp MålgruppeVg1 skoleVg2 skoleVg3 skole/bedrift Praksistid Fag- prøve Slutt- kompetanse 3. Voksne med arbeids- erfaring i faget Realkompetanse – vurdering i programfag 6 mnd. Realkompetanse- vurdering i pro- gramfag vg2 og tverrfaglig prøve Vg3 6mnd. Dokumentert praksis i bedrift + 48 mnd. Fagbrev som praksiskandidat – 5 år 25 % lengre læretid = 60 mnd. 4. Voksne med arbeids- erfaring i faget Realkompetanse- vurdering i program-fag og fellesfag, evt vurdering av tidligere fullført utdanning i felles- fagene.ref §11-11 inntil 12 mnd. Realkompetanse- vurdering i programfag og fellesfag. Tverrfaglig prøve Vg3 12mnd. Dokumentert praksis i bedrift + 36 mnd. Fagbrev som praksiskandidat – 5 år 25 % lengre læretid = 60 mnd. 5. Voksne med arbeids- erfaring i faget Gml. skolegang gir fradrag på praksistid (Ref. §11-10 og 11- 11 Forskrift til Opplæringslova) Tverrfaglig prøve Vg3 Dokumentert praksis i bedrift Fagbrev som praksiskandidat – 5 år 25 % lengre læretid = 60 mnd.

10 Norsk Vann-kurs vår 2011

11 Norsk Vann-kurs høst 2011

12 Norsk Vann-kurs forslag 2012 3-ukerskurs: Kristiansandavløpvår Bergen vannvår Bergen?transportsyst. 1 uke (oppstart høst 2011) Hiasvannvår Hiasavløpvår Hiasavløphøst Hiasvannhøst ?transportsyst. Andre aktuelle kurs av kortere varighet er ikke planlagt ennå

13 Norsk Vann prosjekt og planer 2011 Utvikle 50-timers kurs som utfyllende tillegg til 3- ukers kursene. Skal gi godt grunnlag for å gå opp til fagprøve innen Vg3 kjemiprosessfag Pilotprosjekt: Lokal læreplan i kjemiprosess med fordypning i vannfag

14 14 Godkjente prosjekter 2011 (styremøte 27.01.2011) 2.11 Etablering og drift av Vannforsk 2.15 Læreplan vannteknikk pilotprosjekt 2.16 Veiledning i omorganisering av andelsvannverk til samvirkeforetak 2.17 Veiledning for kommunal overtakelse av andelsvannverk 2.18 Videreutvikling av kurs kildesporing med sporing av feilkoblinger 2.21 Strategi for gjennomføring av informasjons-/rekrutteringspakke 3.7 Rettigheter for uttak av vann til allmenn vannforsyning: Status i Norge og anbefalinger fremover 3.8 Veiledning for planlegging av vannbehandlingsanlegg, valg av renseprosesser og dimensjoneringsanlegg 3.9 Sikkerhet og sårbarhet for driftskontrollsystemer 3.10 Veiledning for tilstandskartlegging og fornyelsesplanlegging for ledningsnettet 4.7 Vurdering og håndtering av risiko i forhold til ytre miljø ved avløpsanlegg – veiledning 4.8 Løsningsmodeller for VA-opprydding i spredtbygde områder 4.10 Energioptimalisering i koaguleringsanlegg 4.11 Lekkasjereduksjon som ledd i energieffektivisering 5.19 Midler til egeninnsats for deltakelse i søknader om VA-prosjekter http://norskvann.no/id_69366

15 Alt som lever må ha vann! Ja, nesten alt som lever er mest vann. Alle trenger det Men hvem skal være ansvarlig for at vi får det? Er det deg?

16 http://temmon.com/vk-kopi/


Laste ned ppt "Fagforbundets VA-konferanse Oslo, 1. februar 2011 Utdanningsmuligheter, kurs og kompetanseheving for VA-operatører Hilde M. Støen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google