Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SIU Nasjonal profileringsstrategi Oslo, 09.03.2012 Kristin Solheim, SIU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SIU Nasjonal profileringsstrategi Oslo, 09.03.2012 Kristin Solheim, SIU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SIU Nasjonal profileringsstrategi Oslo, 09.03.2012 Kristin Solheim, SIU

2 2 Oppdrag «På bakgrunn av St.mld nr. 14 (2008-2009) har SIU fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lage et forslag til en nasjonal strategi for hvordan norske høyere utdanningsinstitusjoner kan framstå som attraktive samarbeidspartnere for utenlandske institusjoner».

3 Tre nivå i profileringsarbeidet Nivå 1: Norge og de nasjonale verdiene UD har ansvaret for profilering på overordnet nasjonalt nivå Nivå 2: Norge som attraktivt samarbeids- og studieland SIU har ansvar for nasjonal profilering av norsk høyere utdanning Nivå 3: De enkelte universiteter og høgskoler. Institusjonene er selv ansvarlige for rekruttering og for sin egen merkevarebygging Sterkere kobling mellom nivå 2 og 3 3

4 Nasjonalt nivå SIU har ansvaret for å profilere Norge som samarbeids- og studieland mot utlandet: Utviklet Studyinnorway-konseptet Tilrettelegger for institusjonene (for eksempel EAIE og Nafsa) Profileringsseminarer Omdømmeundersøkelser Trykksaker Rådgivende faggruppe 4

5 Hvorfor er det viktig? Økt internasjonalt samarbeid nødvendig for å fremme kvaliteten i norsk høyere utdanning og forskning St.mld 14 understreker betydningen av institusjonelle avtaler for norske høyere utdanningsinstitusjoner Institusjonens anseelse er avgjørende for samarbeid og rekruttering med gode institusjoner internasjonalt Mange norske institusjoner ikke store og kraftfulle nok til å samarbeide med de store institusjonene internasjonalt Nasjonal strategi styrke arbeidet som blir gjort på institusjonelt nivå 5

6 På institusjonsnivå Fleste institusjoner har nedfelt internasjonalisering i sine strategier, store forskjeller i omfang og detaljnivå Omdømmestrategi fokuserer på hvordan institusjonen skal nå ut til og bli oppfattet av sine målgrupper Mange institusjoner mangler en definert strategi for internasjonal markedsføring 6

7 7 Kartlegging og analysedel Høringsrunde blant norsk UH-sektor Profileringsseminar med strategi som tema Rådgivende faggruppe for profilering Informasjon finnes på www.siu.no Prosessen ny strategi

8 Høringsrunde Hvilke hovedelementer er viktig å ta med? (fagområder, kobling utdanning/forskning, nettverkssamarbeid) Behov for tiltak på nasjonalt nivå Hvilke ressurser og virkemidler bruker institusjonene på profilering? Er det sammenheng mellom arbeid med SAK og internasjonalt omdømme? 20 institusjoner sendte høringssvar 8

9 Tilbakemeldinger A.Fagområder og faglig kvalitet Faglig kvalitet utgangspunkt for institusjonenes arbeid Universitetene understreker faglig bredde Høgskolene fremhever i større grad egne fagområder Begge ønsker fokus på fagområder der Norge har nasjonale fortrinn B. Geografi Behov for geografisk fokus Behov for møteplasser/bistand til nye land (BRIK) C. Tiltak Videreutvikling av eksisterende virkemiddelapparat Støtte til kompetansebygging på institusjonsnivå Programvirkemidler Praktiske utfordringer 9

10 Områder Norge har naturgitte eller kunnskapsmessige forutsetninger, og som kobler forskning og utdanning: Energi Mat Hav Helse og velferd På institusjonsnivå må faglig kvalitet være avgjørende for hvilke områder man løfter fram 10 Fokus på fagområder?

11 Prioriterte satsningsland Utgangspunkt i politisk prioriterte land og de land Norge har inngått bilaterale avtaler med: USA Canada India Russland Kina Brasil Sør-Afrika Frankrike Tyskland På institusjonsnivå bør faglig kvalitet også være avgjørende for valg av samarbeidsland? 11

12 Tiltak Delegasjonsreiser/møteplasser Programvirkemidler Informasjonstiltak SAK midler? Kompetansebygging 12


Laste ned ppt "1 SIU Nasjonal profileringsstrategi Oslo, 09.03.2012 Kristin Solheim, SIU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google