Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Fagmiljøenes erfaringer med oppfølging av tidligere evalueringer NFR 19.2.2016 Knut Helland Dekan Det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Fagmiljøenes erfaringer med oppfølging av tidligere evalueringer NFR 19.2.2016 Knut Helland Dekan Det."— Utskrift av presentasjonen:

1 uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Fagmiljøenes erfaringer med oppfølging av tidligere evalueringer NFR 19.2.2016 Knut Helland Dekan knut.helland@uib.no Det samfunnsvitenskapelige fakultet

2 uib.no Det samfunnsvitenskapelige fakultet

3 uib.no Evalueringene etablerte et skifte I Nasjonalt fokus på disiplinenes kvalitet.Dokumentasjon. Publiseringstall og nivå Annen samfunnsmessig og politisk kontekst (antropologi / sosiologi 2010, geografi 2011) Stor legitimitet Alle evalueringene sa det samme: Viktig å ivareta, forvalte og bygge disiplinene. Sosiologi: kvantitativ metode – instituttsektoren Internasjonal orientering / internasjonale tidsskrift Nasjonal faglig dialog om disiplinene. NFR plattform Instituttstrategiske prosjekter (ISP) viktige for dialog Det samfunnsvitenskapelige fakultet

4 uib.no Evalueringene etablerte et skifte II Ved Universitetet i Bergen: Anerkjennelse, identitet, stolthet Levende «fortellinger om evalueringene». Egenevaluring Skapte en gjensidig disiplinforståelse Utdanning ikke inkludert. Diskusjoner forskerutdanning Skapte friksjon mellom UH-sektoren og instituttsektoren (sosiologi) Lobbying. «Grunnforskning»/«anvendt forskning» I etterkant: større oppmerksomhet om kvalitet, ekstern finansiering og relevans Det samfunnsvitenskapelige fakultet

5 uib.no Oppfølging I Sosiologisk institutt –Aktivitet i forhold til anbefaling: Intensify their efforts to develop theoretical and methodological research within sociology’ Institutt for geografi –Instituttet har tatt strategisk rolle på området energi, klima og miljø i utdanning, forskerutdanning og forskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet

6 uib.no Oppfølging II Sosialantropologi: –Nasjonal anbefaling: Maintain the ethnographic focus, but be more theoretically ambitious so as to optimize the value and impact of the ethnographies –Tiltak ved instituttet i Bergen postdoktorstilling - disiplinutvikling og faglig nyvinning avtale med det renommerte forlaget Palgrave Macmillan om bokserien Approaches to Social Inequality and Difference. Manuskripter fra ISP- aktiviteter publiseres i denne serien støtte fra UiB sentralt til ERC Advanced Grant søknadsutvikling: Bruce Kapferer Egalitarianism Det samfunnsvitenskapelige fakultet

7 uib.no Tre ISPer til våre fagmiljø Sosiologi: New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elite Geografi: The national geography network on regional development and economic geography Sosialantropologi: De-naturalizing difference – Challenging the production of global social inequality Det samfunnsvitenskapelige fakultet

8 uib.no ISP-prosjektenes betydning I Sosiologisk institutt –teoretisk og metodologisk fokus –publisering internasjonalt –samarbeid mellom norske og utenlandske forskere –seminarer, konferanser og forskerkurs om relevante temaer –Flere større internasjonale konferanser Paris 2014: Knowledge, status and power. Elite education, training and expertise London 2015: Changing elites in Europe Det samfunnsvitenskapelige fakultet

9 uib.no Sosiologisk institutt – studier av makteliter Det samfunnsvitenskapelige fakultet

10 uib.no ISP-prosjektenes betydning II Institutt for sosialantropologi –Særlig styrking av prosjektmedarbeidernes internasjonale deltakelse, involvering og eksponering –Fleksibilitet og handlingsrom for høyprofilerte faglige aktiviteter (London, AAA USA) –Styrket faglig interaksjon med andre antropologimiljø i Norge Det samfunnsvitenskapelige fakultet

11 uib.no Videre oppfølging av anbefalinger Sosiologisk institutt –Erfaring: Mer internasjonal enn nasjonal interesse for oppfølgingsaktivitetene Institutt for geografi –Aktivitetene innen ISPen er i stor grad gjennomført Institutt for sosialantropologi –Anbefaling om økt publisering vanskelig å adressere, men betydelig økning –Anbefaling om fordeling av akademisk lederskap og stimulering av yngre forskeres ‘egne stemme’ i stor grad realisert –Anbefaling om mer interaksjon med andre antropologimiljø oppfylt Det samfunnsvitenskapelige fakultet

12 uib.no Fagmiljøers synspunkt på evalueringen Anbefaling til fremtidige evalueringer: –Inkludere både forskning og utdanning –Favne bedre om miljøenes faglige og tematiske bredde –Styrke fagmiljøene gjennom økte budsjettrammer for frie forskningsprogrammer Det samfunnsvitenskapelige fakultet

13 uib.no Ny evaluering - endrede rammevilkår? Jyllandsposten 18. januar 2016 Det samfunnsvitenskapelige fakultet

14 uib.no Det samfunnsvitenskapelige perspektivet Lederartikkel i tidsskriftet Nature, 30. desember 2014 Det samfunnsvitenskapelige fakultet “Governments that want the natural sciences to deliver more for society need to show greater commitment towards the social sciences and humanities.”

15 uib.no Hva nå? Hvorfor skal vi evalueres? Hva skal det brukes til? SV-fakultetet, Syd-dansk universitet, Odense Avhengig av legitimitet og tillit Gjøre til eget verktøy. Forskningsgrupper? Involverende ledelse og design ISP utrolig viktig funksjon: Grunnlag for oppmerksomhet, diskusjoner og handling. Mobiliserer i grunnmiljøene Akademias viktigste kapital: Den faglig samtale: Hva kan vi gjøre, hvorfor og hvordan? Hva gjør at det tikker og går i brystet på en god forsker? Unngå «pekeregime». Bidra til faglig forløsning. Viktig at evalueringene gir selvrefleksjon i miljøene: Muligheter, kvalitet, relevans. Utviklingsverktøy Det samfunnsvitenskapelige fakultet

16 uib.no Hovedutfordring: Insistere på samfunnsfagenes viktige rolle i forhold til kvalitet, relevans og de store samfunnsutfordringer Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Laste ned ppt "Uib.no UNIVERSITETET I BERGEN Fagmiljøenes erfaringer med oppfølging av tidligere evalueringer NFR 19.2.2016 Knut Helland Dekan Det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google