Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettsfag Fag- og timefordeling Krav til fagsammensetning Opptakskrav til høyere utdanning mm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettsfag Fag- og timefordeling Krav til fagsammensetning Opptakskrav til høyere utdanning mm."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Idrettsfag Fag- og timefordeling Krav til fagsammensetning Opptakskrav til høyere utdanning mm

3 Fag- og timefordeling Vg1: FELLESFAG: Engelsk, 5 timer Fremmedspråk nivå I eller II, 4 timer Mattematikk P/T, 5 timer Naturfag, 5 timer Norsk, 4 timer PROGRAMFAG: Felles programfag, 7 timer Valgfrie programfag, 5 timer Totalt 35 timer

4 Fag- og timefordeling Vg2: FELLESFAG: Fremmedspråk nivå I eller II, 4 timer Geografi, 2 timer Historie, 2 timer Matematikk P/T, 3 timer Norsk, 4 timer Samfunnsfag, 3 timer PROGRAMFAG: Felles programfag, 12 timer Valgfritt programfag, 5 timer Totalt 35 timer

5 Fag- og timefordeling Vg3: FELLESFAG: Norsk, 6 timer Religion, 3 timer Historie, 4 timer PROGRAMFAG: Felles programfag, 17 timer Valgfritt programfag, 5 timer Totalt 35 timer

6 Felles programfag er: Aktivitetslære, 5 timer (1, 2 og 3) Treningslære, 5 timer (1 og 2) Idrett og samfunn, 5 timer Treningsledelse, 2 timer (1, 2 og 3)

7 Valgfrie programfag kan være: Toppidrett, 5 timer (1, 2 og 3) Breddeidrett, 5 timer (1, 2 og 3) (Friluftsliv, 5 timer (1 og 2)) -Vurderes. Programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram, eks: Programområdene: Realfag, Språkfag eller Samfunnsfag og økonomi, (samt Formgiving og Musikk, dans drama). FAGTILBUDET AVHENGER AV DEN ENKELTE SKOLENS TILBUD!

8 FAGVG1VG2VG3Totalt Fellesfag Engelsk55 Fremmedspråk 1 eller 2448 Matematikk praktisk eller teoretisk53 (eller 5- timers kurs R1 vurderes) 8 (10) Naturfag55 Norsk44614 Geografi22 Historie246 Samfunnsfag33 Religion33 Sum fellesfag23181354 Felles programfag/valgfrie programfag:121722 Sum totalt35 105 (107)

9 FAGVG1VG2VG3TOTALT Felles programfag: Aktivitetslære55515 Treningslære 1235 Treningslære 255 Idrett og samfunn235 Treningsledelse246 Totalt7121736 Valgfrie programfag fra eget programområde kan være: (evt fra annet studieforberedende utd.program) Toppidrett 1, 2 og 3. eller555 Breddeidrett 1, 2 og 3.555 (Friluftsliv 1 og 2) vurderes(5) Totalt Valgfrie programfag:55515

10 Krav til fagsammensetning: Fellesfag = 105 uketimer over 3 år. Programfag deles i : Felles programfag = 36 uketimer over 3 år. Valgfrie programfag = 15 uketimer over 3 år. Fordelt på 3 programfagenheter på 5 uketimer

11 Krav til fagsammensetning forts.: TILPASSNINGER: Elever uten fremmedspråk i tillegg til engelsk i ungdomstrinnet må benytte en valgfri programfagenhet (5 uketimer) til fremmedspråk i Vg3. –Hovedregel! Det er dog mulig å velge om en tar fremmedspråk bare over nivå I over 2 år, eller nivå I og II over 3 år fram til skoleåret 2009/2010, jfr. Forskriften om overgangsordninger.

12 Idrettsfag egner seg særlig for deg som tenker høyere utdanning innen: Videre studier innen idrett og/eller friluftsliv. Idrett kombinert med administrasjon og ledelse. Idrett/kroppsøving som sikter mot læreryrket. Politistudier. Studier i forsvaret. Fysioterapi? Ellers: Alle studier som krever generell studiekompetanse, og i noen grad studier som krever spesiell studiekompetanse, -avhenger av fagvalg/tilbud.

13 Studiekompetanse: Generell studiekompetanse er et utrykk for et minimumskrav som gjelder alle studier i høgskole/universitet. Spesiell studiekompetanse er et uttrykk for tilleggskrav som stilles ved en del studier. Studiekompetanse i seg selv gir ikke garanti for opptak ved høgskole og universitet. - Du må også ha gode nok karakterer, og fylle kravene for øvrig.

14 Eksempler på ”Spesielle krav” ved opptak til høyere utdanning: Se eget skriv for detaljer Spesielle fagkrav, er i hovedsak realfag (Fysikk, Matematikk, Kjemi eventuelt Biolog), evt språkfag for studier i tolking, tegnspråk ved høgskolen for døve og studier for døvetolking, samisk ved samisk høgskole. Spesielle karakterkrav, eks. minst snittkarakter 3 i norsk og matematikk for allmennlærerutdanning (5-årig) Krav om politiattest, ved flere utdanninger, - ulike graderinger Krav om opptaksprøve, fag/svennebrev eller bestått 3-årig yrkesutdanning, dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i fagområdet.

15 Poengberegning ved opptak til høyere utdanning gjeldende fra og med studieåret 09/10: Alle fag med tallkarakterer (standpunkt og eksamen), skal regnes med i beregningen av karakterpoeng Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10. Utenom kvote for førstegangsvitnemål, skal karakterforbedringer erstatte tidligere karakter i samme fag.

16 Poengberegning forts.: TILLEGGSPOENG FOR REALFAG: Det gis inntil 4 poeng for realfag (programfag, - ikke fellesfag) med et omfang på minst 5 uketimer. Det gis 0,5 poeng per fag, unntatt R2 og fysikk 2 (Vg3-nivå), som gir 1 poeng.

17 Poengberegning forts.: Max 2 TILLEGGSPOENG FOR HØYERE UTDANNING, FOLKEHØGSKOLE ELLER SIVIL/MILITÆR FØRSTEGANGSTJENESTE: Det gis 2 poeng for 60 studiepoeng, 1 år på folkehøgskole eller fullført sivil/militær førstegangstjeneste Det gis 1 poeng for 30 studiepoeng

18 Poengberegning forts.: Max 8 TILLEGGSPOENG FOR ALDER: Utenom førstegangsvitnemål gis 2 tilleggspoeng pr år fra og med det året søkeren fyller 20 år. (For 23/5- søkere fra og med det året søkeren fyller 24 år.)

19 Poengberegning forts.: Det kan i spesielle tilfelle også gis 1-2 tilleggspoeng for underrepresentert kjønn. Det kan gis særlige tilleggspoeng i spesielle kvoter.

20 Kvote for Førstegangsvitnemål: OMFATTER SØKERE SOM: Ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret Ikke har forbedrede karakterer på vitnemålet etter normert utdanninngstid. Har fullført og bestått utdanninga innen normert opplæringstid på 3 år. (Unntak: Inntil ett år internasjonal utveksling, Inntil ett år ved omvalg av grunnkurs, Inntil 2 års sykdomsavbrudd.) 50% av plassene forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

21 Vær oppmerksom på: Det er ikke lenger mulig å ta tilleggsfag etter 3. året, og få det godkjent innenfor primærvitnemålskvoten fra studieåret 2009-2010.

22 Ordinær kvote: Omfatter øvrige søkere med godkjent kompetanse. Poengsnittet er oftere noe høyere i denne kvoten sammenlignet med kvote for førstegangsvitnemål. Forbehold om at høringsforslag for opptaksregler for høyere utdanning blir gjeldene!!

23 Alternative veier etter Vg1: IKT- servicefag (fra SS) Dette er fag med 2 år læretid etter Vg2

24 Hensyn ved valg av programfag? Hvilke typer fag du liker å arbeide med. Spesielle fag som kreves for det studiet du ønsker, eller tror kan bli aktuelt. Reglene om realfagspoeng. Hvilke fag finnes på skolen jeg går på? Hvor langt må jeg eventuelt reise for å fag jeg ønsker? Hvordan er fylkets regler ved skolebytte?

25 Noen spørsmål?

26 VI ØNSKER HVERANDRE: LYKKE TIL MED PROSESSEN VIDERE!


Laste ned ppt "Idrettsfag Fag- og timefordeling Krav til fagsammensetning Opptakskrav til høyere utdanning mm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google