Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 BACHELORDAGEN 9. april 2014 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 BACHELORDAGEN 9. april 2014 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 BACHELORDAGEN 9. april 2014 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

2 2 PROGRAM Kl. 10.15 - 11.30 (Aud D10): –Velkommen –Hva kan breddeåret brukes til? - Hvordan velge fag? –Bli bevisst din kompetanse! Kl. 11.30 – 11.40 Pause (frukt og kaffe/te) Kl.11.40 - 13.30 (Aud D10): Fagpresentasjoner og oppsummering Kl. 13.00 - 15.00: Stands i Gata (utenfor Aud D10)

3 3 Oppbygning av bachelorprogrammene SemesterEmner (7,5 sp) 6. semester (vår)Fordypning/valgfr itt emne FordypningBacheloroppgave 5. semester (høst) Ex.phil.PerspektivemnetFordypning 4. semester (vår) Valgfritt år/Breddeår hvor studentene fritt velger emner på til sammen 60 studiepoeng 3. semester (høst) 2. semester (vår)Fordypning 1. semester (høst) Fordypning

4 4 Hva må du ta stilling til: Hvordan vil du planlegge ditt videre studieløp? Hvilke krav må du oppfylle for å få vitnemål for bachelorprogrammet du går på? Gå inn og gjør et veivalg i utdanningsplanen din innen 1. juni!

5 5 Planlegging av videre bachelorstudier Hva må du selv ta stilling til? Hva kan studieveileder bidra med?

6 6 Velge fag ut i fra Egne interesser Arbeidsverdier Personlige erfaringer Tanker om fremtidig arbeidssituasjon  Hvilke faktorer må være tilstede for at du både skal trives og utvikle deg?

7 7 Hvordan forholder du deg til Venners fagvalg Foreldres ønsker Dagens arbeidsmarked Mylderet av informasjon om studie- og karrieremuligheter

8 8 Hvordan velge fag Løft blikket – Hva vil du? Ta utgangspunkt i fag. Bruk for eksempel studiehåndboka. Ta utgangspunkt i tema. Mange fag tar opp samme tema, men med ulike perspektiv og arbeidsmåter.

9 9 En liten oppgave til dere: Bruk 1-2 minutter på å skrive ned problemstillinger fra faget ditt som kan bidra til å belyse ulike sider ved helse og velferd i samfunnet.

10 10 Oppbygning av bachelorprogrammene SemesterEmner (7,5 sp) 6. semester (vår)Fordypning Bacheloroppgave 5. semester (høst) Ex.phil.PerspektivemnetFordypning 4. semester (vår) Breddeår hvor studentene fritt velger emner på til sammen 60 studiepoeng 3. semester (høst) 2. semester (vår)Fordypning 1. semester (høst) Fordypning

11 11 Du ble tatt opp høsten 2013 til ett av følgende bachelorprogram innenfor samfunnsvitenskapelige fag: Bachelorprogram i afrikastudier Bachelorprogram i geografi Bachelorprogram i pedagogikk Bachelorprogram i psykologi Bachelorprogram i rådgivningsvitenskap og voksnes læring Bachelorprogram i samfunns- og idrettsvitenskap Bachelorprogram i samfunnsøkonomi Bachelorprogram i sosialantropologi Bachelorprogram i sosiologi Bachelorprogram i statsvitenskap Et bachelorprogram består av følgende deler, til sammen 180 studiepoeng: A)Fellesemner: Ex.phil. (7,5 sp) og et perspektivemne (7,5 sp)15 studiepoeng B) En faglig fordypning i faget du startet på høsten 201390/97,5/105 studiepoeng C) Valgfrie emner (”breddeåret”)75/67,5/60 studiepoeng Til sammen = 180 studiepoeng

12 12 Veivalg i utdanningsplan etter første år – frist 1. juni 2014 Du skal selv velge hvordan du vil bruke breddeåret i bachelorgraden din: Du gjør dette veivalget i utdanningsplanen din i Studentweb i perioden frem til 1.juni 2014. Gå inn på Utdanningsplan del 2  Høst 2014  Nytt emne/velg retning  Velg alternativ  Trykk Ok – Lagre På nett finner du en beskrivelse av hvordan du gjør dette veivalget i utdanningsplanen : http://www.ntnu.no/svt/bachelordag http://www.ntnu.no/svt/bachelordag

13 13 Valg av videre studier etter første år på bachelor – Alternativer i studentweb: Afrikastudier Kroppsøving og idrett (via Samordna Opptak) Geografi Pedagogikk Psykologi Samfunnsøkonomi Sosialantropologi Sosiologi Statsvitenskap Samfunnskunnskap Du kan velge mellom: A)Et årsstudium fra et annet samfunnsvitenskapelig fag: B)Valgbare emner ved NTNU C)60 sp. bedriftsøkonomiske emner ved Handelshøyskolen i Trondheim (NB: Kun 20 plasser. Må takke ja til plass i Studtweb) B)Emner fra andre norske eller utenlandske læresteder (NB: Husk å søke forhåndsgodkjenning på forhånd)

14 14 Forts: Valg av videre studier etter første år på bachelor – Alternativer i studentweb: E) Eller du kan velge et årsstudium fra et annet fakultet ved NTNU: Litteraturvitenskap Engelsk Nordisk Filosofi Spansk Fransk Tysk Historie Religionsvitenskap Kristendoms, religions- og livssynskunnskap (KRL) Kunnskap, teknologi, og samfunn (STS) Kunsthistorie Matematiske fag Latin Studentene på bachelorprogrammet i psykologi kan også velge ett eller flere av emnene PSY2010 til PSY2016 i breddeåret.

15 15 Planlegging av videre studier etter fullført bachelorgrad Master (2 år) Doktorgrad (ph.d) (3 år) Årsstudium Lærerutdanning: Bachelor (3 år) +1 årig Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) Master (3+2 år) +1 årig Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU)

16 16 Studierett For å beholde studieretten på programmet må du: o Betale semesteravgift NTNU hvert semester o Møte til minst én eksamen innenfor studieprogrammet hvert studieår (unntak: Permisjon) Som student ved NTNU har du adgang til alle åpne emner som du er kvalifisert for NB: Noen emner har studierettskrav/adgangsbegrensning

17 17 Om du søker deg inn på nytt program: Hvordan få brukt emnene du allerede har tatt? Emnene du har tatt kan brukes som valgfrie emner eller del av fordypning i et nytt bachelorprogram. – Likevel ikke bestandig garantert avkorting i tid. –Kontakt utdanningsplaner@svt.ntnu.no dersom du blir tatt opp til et nytt bachelorprogram høsten 2014, og har spørsmål om utdanningsplanen din.utdanningsplaner@svt.ntnu.no

18 18 Bachelorprogram ved SVT høsten 2014 Afrikastudier Geografi Pedagogikk Politisk økonomi Psykologi Rådgivning og voksnes læring Samfunns- og idrettsvitenskap Samfunnsøkonomi Sosialantropologi Sosiologi Statsvitenskap

19 19 Automatisk utskriving av bachelorvitnemål fra august 2014: Bachelorvitnemål skrives ut automatisk når utdanningsplanen viser at studenten oppfyller kravet til bachelorgraden. Utdanningsplanen til studenten I Studentweb er grunnlaget for utskriving av vitnemål. Mulig å reservere seg i inntil to semester mot å få utskrevet vitnemålet, men kan ikke ta nye emner som skal inngå i graden i løpet av reservasjonstiden.

20 20 Studieveiledning Studieveiledere på stand i Gata i dag Kan bestille veiledningstime på Studentservice www.ntnu.no/svt/for_studenter veiledning@svt.ntnu.no

21 21 Dette må du ta stilling til Hvordan vil du planlegge ditt videre studieløp? Hvilke krav må du oppfylle for å få en bachelor i samfunnsvitenskapelige fag? Gå inn i utdanningsplanen din og gjør ”veivalget” innen 1. juni!

22 22 LYKKE TIL MED VIDERE STUDIER! Velkommen til stand i «Gata» fra kl. 11.30 -15

23 23 Fagpresentasjoner Samfunnsøkonomi Pedagogikk Geografi Afrikastudier Sosiologi Sosialantropologi Samfunns- og idrettsvitenskap Psykologi Statsvitenskap Rådgivning og voksnes læring IØT- emnetilbud Humanistisk Fakultet Informasjonskilder: www.ntnu.no/studier /

24 24 Her kan du fylle ut din egen plan for bachelorstudiet Semester7,5 studiepoeng 6. semester/ vår 5. semester/ høst 4. semester/ vår 3. semester/ høst 2. semester/ vår 1. semester/ høst


Laste ned ppt "1 BACHELORDAGEN 9. april 2014 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google