Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi for et bedre samfunn INNOVASJONSKONFERANSEN e-nav.no 5. - 6. mai 2015 / Knut Torsethaugen, SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Om eFarled2020 Hva mener.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi for et bedre samfunn INNOVASJONSKONFERANSEN e-nav.no 5. - 6. mai 2015 / Knut Torsethaugen, SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Om eFarled2020 Hva mener."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi for et bedre samfunn INNOVASJONSKONFERANSEN e-nav.no 5. - 6. mai 2015 / Knut Torsethaugen, SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Om eFarled2020 Hva mener vi med eFarled? Eksempel på tjenester i eFarled Forholdet mellom eFarled og eNavigasjon Videre arbeid eFarled e nhanced fairway by e lectronic means

2 Teknologi for et bedre samfunn 2 Prosjekt: eFarled2020 - Elektronisk farled www.fargisinfo.com/efarled2020 Tidsrom: 2013-2015 Instrumentering Strøm Vind Temperatur Bølgemålinger Kamera Radar Siktmåling Kommunikasjon AIS / GPS Bredbånd Formål: Utvikle og demonstrere teknologi for elektronisk oppmerking og informasjonsinnhenting i farleder som bidrag til å integrere seilingsleder i eNav konseptet Partnere: Kongsberg Seatex Fugro Oceanor Semekor SINTEF Kystverket Støttet av Norges Forskningsråd MAROFF Kongsberg Seatex Visjon: Skal en unngå uhell, må en kunne forutsi alle farer tidsnok til å kunne ta korrekte beslutninger Verktøy: En instrumentert farled (eFarled) som formidler situasjonsbestemt informasjon om risiko (sanntid, prognoser) av betydning for beslutningsstøtte direkte til brukere ombord og på land. Sanntidsdata prognoser

3 Teknologi for et bedre samfunn 3 1 6 8 7 3 2 5 4 9 9 Eksempler på elementer i en elektronisk farled Fartøy: Situasjonstilpasset farledsinformasjon benyttes til beslutningsstøtte 1 Trafikksentral: Farledsinformasjon kontrolleres og benyttes til trafikkstyring og vedlikehold av farleder 2 AIS basestajon: Farledsinformasjon formidles 3 Virtuell farled: Korridormerking via AIS 4 Navigasjonshjelpemiddel: Posisjon og status via AIS 5 Målebøye: Sanntidsdata og prognoser for seilingsforhold 6 Aktsomhetsområde: Eks oppdrettsanlegg med sikkerhetssone og midlertidig smittesone 7 Annen trafikk: Posisjon via AIS 8 Varslingsgrense: Oppdatering av informasjon 9 Regelverk: Oppdatering av midlertig regelverk 1010 1010

4 Teknologi for et bedre samfunn Sammenligning med andre transportformer 4 Flytrafikken er regulert og automatisert i langt større grad enn sjøtrafikken og styrt av objektive kriteriea knyttet til risiko (sikt, turbulens, tekniske alarmer osv.) Piloten er i stor grad en kontrollør av systemet. Vegtrafikk Bilene skal kommunisere med sensorer langs vegen og i vegbanen som formidler informasjon om kjøreforhold, trafikktetthet o.l. Myndighetene får oversikt over trafikktetthet, type trafikk, hastighetsmønster og annet som har betydning for vedlikehold og planlegging av trafikksikkerhet Fra Adresseavisa torsdag 16. april "Smarte veier"

5 Teknologi for et bedre samfunn eNav konseptet utvikles i dag internasjonalt, og vil bli implementert i årene framover. eNav har fokus på fartøysinstrumentering, brosystemer samt koordinering fra trafikksentraler. Farleden og driften av denne er i mindre grad omtalt i eNav Utvikling mot fjernstyring av fartøy vil kreve elektronisk farled Det en utvikling mot elektronisk merking av seilingskorridorer Effektiv forvaltning av kystareal Påvirke internasjonal utvikling av sjøsikkerhet og salg av teknologi og løsninger 5 Hvorfor eFarled?

6 Teknologi for et bedre samfunn Dynamisk regelverk Korridormerking: Fortelle skip hvor de skal seile (og ikke hvor de ikke skal seile) Dynamisk trafikkstyring: Skips- last, og situasjonsavhengige krav for seilas i farleden (objektive kriteria) Trygg og effektiv seilas Sanntids målinger og prognoser for seilingsforhold Aktivitets- / operasjonsvarsel – Hva foregår i farled man må ta hensyn til? Hindervarsel – Objekter i farled som kan utgjøre en trussel Isvarsel – Både nedisingsfare og isfjell i farled (Nordøstpassasjen) Status for navigasjonshjelpemiddel, eks. fyrlykter som ikke virker Navigasjon uten tilgang til visuelle navigasjonshjelpemiddel eller dårlig sikt Data- og erfaringsutveksling mellom aktører Sikkerhet et felles ansvar for alle fartøy i området og for trafikksentraler Lære av andres erfaringer 6 Eksempler på forbedrede dynamiske tjenester ombord

7 Teknologi for et bedre samfunn For å illustrere muligheter, er det i prosjektet utviklet en kartbasert eFarledsportal. Dette er IKKE ment som en ny skjerm ombord. Den elektroniske farleden skal i størst mulig grad kommunisere direkte med systemene ombord. Eksempler på funksjoner: Automatisk presentasjon av relevant informasjon som har betydning for effektivitet og sikkerhet for en konkret seilas. Det gjelder både planlegging og gjennomføring Fortløpende oppdatering av situasjonsbestemt informasjon gjennom hele seilasen Presenteres av alarmer, advarsler og påminnelser Oppdatert informasjon og forklaringer til de ulike varslene Automatisert rapportering av observerte avvik til nytte for andre trafikkanter 7 eFarledsportal

8 Teknologi for et bedre samfunn

9

10

11 1.VTS Information Service (IS) 2.Navigational Assistance Service (NAS) 3.Traffic Organisation Service (TOS) 4.Local port Service (LPS) 5.Maritime Safety Information Service (MSI) 6.Pilotage service 7.Tug Service 8.Vessel Shore Reporting 9.Telemedical Assistance Service (TMAS) 10.Maritime Assistance Service (MAS) 11.Nautical Chart Service (NCS) 12.Nautical Publications Service (NPS) 13.Ice Navigation Service (INS) 14.Meteorological Information Service 15.Real time hydrographic and environmental information service (EIS) 16.Search and Rescue Service 11 Maritime informasjonstjenester - eNavigation Maritime Service Portfolios (MSP) Krav til en informasjonstjeneste: Ansvarlig instans(er) Definisjon, målsetning Innhold eFairway - Fairway information system Ansvarlig: Kystverket Definisjon: Instrumentert farled som formidler situasjonsbestemt informasjon om risiko (sanntid,prognoser) av betydning for beslutningsstøtte direkte til brukere ombord (fartøy) og på land (trafikksentral, myndigheter). Innhold: Oppdatert informasjon om regelverk og beredskapssituasjon. Sanntidsinformasjon og prognoser for seilingsforhold Status på navigasjonshjelpemiddel Varsel om potensielle farer og aktsomhetsområder

12 Teknologi for et bedre samfunn Videre arbeid med eFarled I 2015 planlegges følgende aktiviteter (eFarled2020) Fugro Oceanor plassere i disse dager ut en MetOcean-bøye i Trondheimsleia Bøya utstyres med AIS fra Kongsberg Seatex Sammen med Kystverket skal det plasseres AIS på Kystverkets navigasjonsmerker Utforming av tjenesten (portal) skal diskuteres med hurtigbåtmannskap fra Fosen Namsos Sjø og andre brukere I samarbeid med Fosen Namsos skal det gjennomføres en testseilas med hurtigbåt fra Trondheim til Kristiansund. Testen vil rapporteres som "Test bed" til IMO, med tanke på å få eFairway inn som en informasjonstjeneste i eNavigation(?) Resultatene vil presenteres til høsten på egen konferanse Målet kan være at eFarled blir definert og implementert som en del av eNavigation 12

13 Teknologi for et bedre samfunn Takk for oppmerksomheten 13 Foto: Eirik Svendsen, SINTEF Fiskeri og havbruk


Laste ned ppt "Teknologi for et bedre samfunn INNOVASJONSKONFERANSEN e-nav.no 5. - 6. mai 2015 / Knut Torsethaugen, SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Om eFarled2020 Hva mener."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google