Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Områdesatsing – teori og metode» Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing, Etat for boligforvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Områdesatsing – teori og metode» Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing, Etat for boligforvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Områdesatsing – teori og metode» Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing, Etat for boligforvaltning og Høgskolen i Bergen, Institutt for sosialfag og vernepleie. Fra Bergen kommune: Spesialrådgiver/programleder for områdesatsingen Mary Økland, Områdekoordinator Linda Nordgreen, Bomiljøplanlegger Anne Line Grimen, etat for boligforvaltning (EFB). Fra Høgskolen: Prosjektleder Kjell Henriksbø, Birgit Hansen BH - 20141

2 Om prosjektet Formålet med prosjektet er å utvikle et eksisterende samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune innen samfunnsarbeid og satsing på områdeløft. BH 20142

3 Delmål i prosjektet, kort oppsummert Samarbeide om praksisplasser i sosionomutd. Utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg for sosionomutd., master i samfunnsarbeid og videreutd. i boligsosialt arbeid. Gjennomføre litteraturstudier og annen erfaringsinnhenting. Evaluere prosjektet, rapportskriving og videreformidling av felles teoretisk og metodisk forståelse. Forutsetning: STUDENTINVOLVERING BH 20143

4 Områdesatsing bomiljøarbeid Erfaringer med praksisstudenter

5 Praksis i nærmiljøet Gjensidig utbytte Vise frem / bli kjent med bomiljøarbeidet Bevisstgjøring på metoder, ressurser og strategier Studentene kan nå lengre ut i bomiljøene, bruke mer tid på å utvikle tiltak, lytte og bistå beboerne Teaterlek for barn Kontaktpersoner i bomiljøet

6 Utfordringer og muligheter Felt med få oppskrifter Krever initiativ, kreativitet og selvstendighet God mulighet til å utforme rollen og bomiljøtiltakene selv Områdeløft og daglig bomiljøarbeid  På ressursjakt i lokalsamfunnet

7 Områdesatsing i Bergen 24.09.14 Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing 7

8 Definisjon En helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert geografisk område, der kommunen i tett samarbeid med innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner vil arbeide for å styrke områdets fysiske standard og styrke beboeres og brukernes innflytelse på hverdagsliv og livsutfoldelse.

9

10 Samarbeid med Husbanken region vest. Bystyresak 319/12 behandlet november 2012. Fokusområder: Fysisk opprustning og utvikling Styrking av sosiale og kulturelle tiltak Etablere arenaer for dialog og samarbeid med beboere og aktører i området.

11

12 Arbeidsmetodikk: «Iterative prosesser»: Kommunen s overordned e planer Presentert til befolkning/ beboere Diskutert i sivilsamfunne t /dialog/ Verksteder Diskutert i arbeids- grupper Tatt med til prosjektsøkna d og kommunens videre planarbeid

13 Samarbeid med HiB Har gjennomført samarbeid i forhold til praksis plasser for sosionomutdanningen: 2 studenter hos BBB våren 2013 Høsten 2013 hadde 2 studenter praksis knyttet til BBB Våren 2014 er 1 student i praksis ved EFB Våren 2014 er 1 student praksis ved Løvstakken Frivilligsentral. Frivilligsentralen er et ledd i områdeløftet i bydelen, og student/veileder er trukket inn i samarbeidet Høsten 2014 kommer 2 studenter til områdesatsingen Indre Laksevåg Videreutviklet og gjennomført undervisningsopplegg i 2014: for sosionomutdanningen (1. klasse) for videreutdanningen i boligsosialt arbeid for undervisningsopplegg knyttet til prosjektarbeid for masterstudenter i samfunnsarbeid

14 Masterstudenter Samfunnsarbeid - prosjektplaner Omdømme Leitet lekeplass Solfred kvinnegruppe Kulturkafé

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


Laste ned ppt "«Områdesatsing – teori og metode» Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing, Etat for boligforvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google