Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ordvalg som virkemiddel Kjøter, hund, bikkje eller bissevov?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ordvalg som virkemiddel Kjøter, hund, bikkje eller bissevov?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ordvalg som virkemiddel Kjøter, hund, bikkje eller bissevov?

2 Denotasjon og konnotasjon Denotasjon:den vanlige og konkrete forståelsen av et ord Konnotasjon: den betydningen som en gruppe mennesker innenfor den samme kulturkrets tillegger eller assosierer med et ord Hva er denotativ og konnotativ forståelse av ordet nisse? Og hjerte?

3 Plussord og minusord Vi kan velge ord ut fra de assosiasjonene vi ønsker å skape hos mottakeren Ord som gir positive assosiasjoner kalles plussord (eks. menneskets beste venn) Ord som gir negative assosiasjoner kalles minusord (eks. kjøter) Ord som gir verken negative eller positive assosiasjoner kalles nullord (eks. hund)

4 Eufemismer og usikkerhetsord Eufemismer er lette omskrivinger av ord for å mildne et utsagn. Vi bruker det på ord som kan virke harde, grove eller fordømmende i en situasjon eks. «saklig og nøktert» framfor «kjedelig og tørt», «kraftig» i stedet for «overvektig» eller «tykk» Usikkerhetsord kan gjøre et utsagn mindre truende eller provoserende, men kan også svekke talerens autoritet. Vanlige usikkerhetsord er «kanskje», «på en måte», «litt» og «ikke sant» eks. «Det gjør du ikke» og «Det der tror jeg kanskje ikke er så veldig lurt»

5 Feedforward Den evnen vi har til å forutse hvordan andre kommer til å reagere på de ordene og uttrykkene vi bruker Mottakeren har med andre ord en innvirkning på senderen gjennom de signalene mottakeren sender tilbake Valg av ord og uttrykksform er styrt av hvilken virkning vi ønsker hos mottakeren Hvordan vil du beskrive toalett- forholdene ved skolen din for: venner, foreldre, en lokalpolitiker som besøker skolen?

6


Laste ned ppt "Ordvalg som virkemiddel Kjøter, hund, bikkje eller bissevov?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google