Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ULSTEIN OG HAREID JFF. Sakliste 1. Val av ordstyrar 2. Val av to representantar til å skrive under årsmøteprotokollen 3. Godkjenning av sakliste 4. Årsmeldingar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ULSTEIN OG HAREID JFF. Sakliste 1. Val av ordstyrar 2. Val av to representantar til å skrive under årsmøteprotokollen 3. Godkjenning av sakliste 4. Årsmeldingar."— Utskrift av presentasjonen:

1 ULSTEIN OG HAREID JFF

2 Sakliste 1. Val av ordstyrar 2. Val av to representantar til å skrive under årsmøteprotokollen 3. Godkjenning av sakliste 4. Årsmeldingar 2007 5. Årsrekneskap 2007 6. Innkomne saker 7. Val av styre for 2008 8. Val av Utval, valnemnd og revisorar for 2008

3 Årsmelding frå hovedstyret MØTEVERKSEMD MØTEVERKSEMD Det har i arbeidsåret vore avvikla 7 styremøte, 1 medlemsmøte, årsmøtet samt ekstraordinært årsmøte. Det har i arbeidsåret vore avvikla 7 styremøte, 1 medlemsmøte, årsmøtet samt ekstraordinært årsmøte. REPRESENTASJON REPRESENTASJON På fellesmøtet med grunneigarane i september var Skjalg Pedersen og Ola Johan Skaar UHJFF sine representantar. På fellesmøtet med grunneigarane i september var Skjalg Pedersen og Ola Johan Skaar UHJFF sine representantar. På fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal Fylkeslag av Noregs jeger og fiskarforbund i mars var Ola Johan Skaar vår utsending. På fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal Fylkeslag av Noregs jeger og fiskarforbund i mars var Ola Johan Skaar vår utsending. Elles har foreininga framleis nokre av sine medlemmar i sentrale roller i viltnemndene og grunneigar/ utmarkslaga i Hareid og Ulstein. Elles har foreininga framleis nokre av sine medlemmar i sentrale roller i viltnemndene og grunneigar/ utmarkslaga i Hareid og Ulstein. Ola Johan er vår representant i fylkeslaget som fylkesinstruktør Hund/sau. Ola Johan er vår representant i fylkeslaget som fylkesinstruktør Hund/sau.

4 MEDLEMSSITUASJONEN Medlemstalet pr. 31.12.07 syner 215, fordelt på: Medlemstalet pr. 31.12.07 syner 215, fordelt på: Hovedmedlem m/tidskrift:136 Hovedmedlem m/tidskrift:136 Barne-/Ungdomsmedl. m/tidskrift: 62 Barne-/Ungdomsmedl. m/tidskrift: 62 Pensj./Uføremedl. m/tidsskrift:13 Pensj./Uføremedl. m/tidsskrift:13 Familiemedlem u/ tidsskrift:3 Familiemedlem u/ tidsskrift:3 Sidemedlem: 1 Sidemedlem: 1 Dette er ein auke på 9 i høve fjoråret, og det er hovedsakelig på barn / ungdom auken er. Til slutt ei påminning til dei som ikkje har fornya kontingenten for 2008, gjer dette snarast ! Til slutt ei påminning til dei som ikkje har fornya kontingenten for 2008, gjer dette snarast !ØKONOMI Syner til årsberetning frå kasserar. Syner til årsberetning frå kasserar.

5 KURSVERKSEMD Johannes Kristiansen og Jens Åge Aschehoug var instruktørar på jegerprøvekurset i vår. Det var.. kandidatar som deltok på årets jegerprøvekurs. Johannes Kristiansen og Jens Åge Aschehoug var instruktørar på jegerprøvekurset i vår. Det var.. kandidatar som deltok på årets jegerprøvekurs. Av annan kursvirksomheit syner vi til årsmelding frå studiesekretæren. Av annan kursvirksomheit syner vi til årsmelding frå studiesekretæren. Vi vil oppfordre alle som har idear kring kurs det kan vere aktuelt å halde / delta på om å kontakte styret. Her er mange ressurspersonar både lokalt og på fylkes / landsbasis som vi kan drage nytte av. Dessutan er det støtte å hente til gjennomføring av kurs. Studiesekretæren vil orientere nærare kring dette. Vi vil oppfordre alle som har idear kring kurs det kan vere aktuelt å halde / delta på om å kontakte styret. Her er mange ressurspersonar både lokalt og på fylkes / landsbasis som vi kan drage nytte av. Dessutan er det støtte å hente til gjennomføring av kurs. Studiesekretæren vil orientere nærare kring dette. ANDRE ENGASJEMENT / OPPSUMERING Fiskekonkuranse sjøaure. Fiskekonkuranse sjøaure. Fiskedag for barn på Geileneskaia. Fiskedag for barn på Geileneskaia. Post på turløypa frå Alme til Nesset Post på turløypa frå Alme til Nesset Skjalg Pedersen og Jon Pedersen fungerte i år som foreininga sine representantar i jaktoppsynet under småviltjakta. Skjalg Pedersen og Jon Pedersen fungerte i år som foreininga sine representantar i jaktoppsynet under småviltjakta.

6 Også i år stilte UHJFF med post på snipsøyrdalen grendalag si årlege natur og familliedag. Det vart ein kanondag om enn kansje i varmaste laget.... Dette er også ein glimrande anledning for medlemmar å treffast. Som vanleg trossa vi forbodet om å gjere opp eld i utmark, og serverte bålkaffe til alle forbipasserande. Også i år stilte UHJFF med post på snipsøyrdalen grendalag si årlege natur og familliedag. Det vart ein kanondag om enn kansje i varmaste laget.... Dette er også ein glimrande anledning for medlemmar å treffast. Som vanleg trossa vi forbodet om å gjere opp eld i utmark, og serverte bålkaffe til alle forbipasserande. Minner om våre nettsider www.uhjff.no For styret i UHJFF Skjalg Pedersen, Leiar

7 ÅRSMELDING FOR UHJFF, 2007 STUDIESEKRETÆREN. Studiesekretæren si oppgåve er å leggje til rette for kurs og søkje om tilskot i regi av UHJFF. Studiesekretæren si oppgåve er å leggje til rette for kurs og søkje om tilskot i regi av UHJFF. Studiesekretæren har møteplikt i styret. Studiesekretæren har møteplikt i styret. Alle utval i UHJFF kan arrangere kurs. Alle utval i UHJFF kan arrangere kurs. For å få tilskot, må kurset vere registert og godkjent av studieforbundet før oppstart. For å få tilskot, må kurset vere registert og godkjent av studieforbundet før oppstart. Tilskotet utbetalast av studieforbundet iflg. antall timar og deltakarar på kurset. Tilskotet utbetalast av studieforbundet iflg. antall timar og deltakarar på kurset. UHJFF har i år ikkje arrangert følgjande.: UHJFF har i år ikkje arrangert følgjande.: Det er søkt om midlar til diverse tiltak/kurs. Dette har vi fått avsette midlar til, men vi må annonsere kursa i pressa for å få beløpet utbetalt. Det er søkt om midlar til diverse tiltak/kurs. Dette har vi fått avsette midlar til, men vi må annonsere kursa i pressa for å få beløpet utbetalt. Eg vil oppfordre det nye styret til å gå aktivt ut med kurs, slik at UHJFF kan bruker den gode tilskot ordninga. Eg vil oppfordre det nye styret til å gå aktivt ut med kurs, slik at UHJFF kan bruker den gode tilskot ordninga. Med venleg helsing: Med venleg helsing: Ola Johan Skaar Ola Johan Skaar Studiesekretær Studiesekretær

8 Årsmelding Frå Fiskeutvalget Den 21-4-2007 starta året for fiskeutvalget med Sjøaurekonkurranse. Dei tre som sto for arrangementet i Ulstein og Hareid var, Skjalg Pedersen, Aksel Ulstein og Stig Hole. Den 21-4-2007 starta året for fiskeutvalget med Sjøaurekonkurranse. Dei tre som sto for arrangementet i Ulstein og Hareid var, Skjalg Pedersen, Aksel Ulstein og Stig Hole. Sjølv med god presseomtale og strålande vårvêr var det ”berre” 8 fiskarar frå ytre sunnmøre som let seg freiste til å prøve fiskelukka etter havets dronning, sjøauren under helgas landsomfattande konkurranse om å fange den lengste auren i løpet av 22 timar. Av desse var fire frå Ulstein, to frå Volda, ein frå Ørsta og ein frå Stryn. Dette var ein litt skuffande tilbakegang frå fjorårets 13 deltakara. Og det måtte ein Volding, opphavleg frå Hellas til for overliste ein aure på søre sunnmøre. Om lag kl. 2200 laurdag kveld slo den 53, 5 cm lange sjøauren til på sluken til Andrea Papgis. Fiskestad var Ørsta – stranda. Dette heldt til ein respektabel 34 plass på landsbasis. Sjølv med god presseomtale og strålande vårvêr var det ”berre” 8 fiskarar frå ytre sunnmøre som let seg freiste til å prøve fiskelukka etter havets dronning, sjøauren under helgas landsomfattande konkurranse om å fange den lengste auren i løpet av 22 timar. Av desse var fire frå Ulstein, to frå Volda, ein frå Ørsta og ein frå Stryn. Dette var ein litt skuffande tilbakegang frå fjorårets 13 deltakara. Og det måtte ein Volding, opphavleg frå Hellas til for overliste ein aure på søre sunnmøre. Om lag kl. 2200 laurdag kveld slo den 53, 5 cm lange sjøauren til på sluken til Andrea Papgis. Fiskestad var Ørsta – stranda. Dette heldt til ein respektabel 34 plass på landsbasis.

9 Den 8 Juni tok Stig Hole og 5 andre foreldre med seg 4 klassinga frå barneskulen på Skeide med på overnatting oppe på Ytrefløvatnet. Planen var å bruke båten til å sette garn og fiske med oter. Etter kvart fant vi foreldra ut at å bruke båten kunne vi bare gløyme da vi hadde meir enn nok med å halde styr på dei på land. Men fisking blei det på alle. Etter ei opptelling dagen etter, så kom vi fram til at det blei fiska ca. 60 fisk, og ungane synst det var artig å få fisk på kroken. Planen er å kanskje få til eit liknande arrangement igjen til sommaren, og da med garnfiske også. Den 8 Juni tok Stig Hole og 5 andre foreldre med seg 4 klassinga frå barneskulen på Skeide med på overnatting oppe på Ytrefløvatnet. Planen var å bruke båten til å sette garn og fiske med oter. Etter kvart fant vi foreldra ut at å bruke båten kunne vi bare gløyme da vi hadde meir enn nok med å halde styr på dei på land. Men fisking blei det på alle. Etter ei opptelling dagen etter, så kom vi fram til at det blei fiska ca. 60 fisk, og ungane synst det var artig å få fisk på kroken. Planen er å kanskje få til eit liknande arrangement igjen til sommaren, og da med garnfiske også.

10 Det neste som sto for tur var Fiskesommer 2007. Det blei arrangert på Geileneskaia i Ulsteinvik den 22-7. Fiskeforeininga fikk 30 nye, unge medlemmer og desse blei belønna med fiskestang og fiskeutstyr. Det var mange unge og føresette, og det såg ut som alle koset seg i solskinet. Det nye for året er at konkurransen er teken vekk, og at arrangementet har byttet namn til fiskedag istedenfor fiskekonkurranse. Det neste som sto for tur var Fiskesommer 2007. Det blei arrangert på Geileneskaia i Ulsteinvik den 22-7. Fiskeforeininga fikk 30 nye, unge medlemmer og desse blei belønna med fiskestang og fiskeutstyr. Det var mange unge og føresette, og det såg ut som alle koset seg i solskinet. Det nye for året er at konkurransen er teken vekk, og at arrangementet har byttet namn til fiskedag istedenfor fiskekonkurranse. Elles så har styret godkjent kjøp av ny båt som skal plasserast oppe på Ytrefløvatnet. Elles så har styret godkjent kjøp av ny båt som skal plasserast oppe på Ytrefløvatnet. Stig Hole

11 Årsmelding/ referat frå Jakt-og skyteutvalget 2007 Utvalget har hatt følgende medlemmar: Martin Ballo Sørnes, Andreas Kjellevold, Bjørn Erling Clementsen Øyvind Hide Barstad, Ronny Brandal, Daniel Teigene, Knut Hofset Aktiviteter: Leirdueskyting på skytebana: Sesongen 2007 på leirduebana har vore prega av godt oppmøte og mykje bra skyting. Det vart solgt i alt 137 serier. Vi har vore heldige med bra ver og oppmøtet har vore bra. Mykje ungdom har komt for å skyte. I klubbmesterskapet stakk Daniel Teigene av med seieren, tett etterfulgt av Runar Pettersen og Andreas Kjellevold. I bunkersen ligg der igjen 4075 duer og 3025 skudd. Ellers har det vore lite aktivitet i jakt-og skyteutvalget. Øyvind Hide Barstad 25.03.2008

12 ÅRSMELDING FOR 2007 Styret: Formann: Andre Tødenes Nestformann: Atle Storvik Sekretær: Erik Haakonsholm jr. Kasserar: Skjalg Pedersen Styremedlem: Bjørn Helge Glomseth Styremedlem: Trond Roppen Styret har ikkje hatt faste styremøte sidan førre årsmøte. Oppkomne saker har blitt ordna gjennom telefon / mail korrespondanse, samt ved medlemssamlingar. ÅRSMELDING FOR 2007 Styret: Formann: Andre Tødenes Nestformann: Atle Storvik Sekretær: Erik Haakonsholm jr. Kasserar: Skjalg Pedersen Styremedlem: Bjørn Helge Glomseth Styremedlem: Trond Roppen Styret har ikkje hatt faste styremøte sidan førre årsmøte. Oppkomne saker har blitt ordna gjennom telefon / mail korrespondanse, samt ved medlemssamlingar. Treningsterreng/tamfugl: Vi har enda ikkje fått ordna nytt treningsterreng etter at vi mista terrenget på Flø, men vi har alternativ å jobbe med. Duene vår vart flytta frå Tjørvåg til Larsnes. Men grunna lita interesse for å trene vart dueslaget avslutta. Treningsterreng/tamfugl: Vi har enda ikkje fått ordna nytt treningsterreng etter at vi mista terrenget på Flø, men vi har alternativ å jobbe med. Duene vår vart flytta frå Tjørvåg til Larsnes. Men grunna lita interesse for å trene vart dueslaget avslutta.

13 Trening: Gjennom vinteren hadde vi faste treningssamlingar på søndagane. Oppmøtet var stort sett bra! Som vanlig møttast vi også til trening 3. juledag Kurs: Dressurkurs vart som vanleg starta etter påske, etter møtevedtak var det planlagt apportkurs. Grunna elendig oppmøte vart dressursamlingane avslutta. Sauseaversjonskurs vart gjennomført i sommar med Stig Røyset som dressør. Ettersøk: Ettersøk: Det var ingen interesse eller intiativ for ettersøktrening i 2007. Det var ingen interesse eller intiativ for ettersøktrening i 2007.Fuglehundprøva: Som kjent vart det ikkje avvikla fuglehundprøve på Hareidlandet i 2007, grunnen til dette er den manglande interessa for prøva.

14 Klubbmeisterskap: Årets RIOS meisterskap vart i år avvikla litt seinare enn vanleg. Tradisjonen har vore å avvikla arrangementet siste veka i januar. Grunna eit gyseleg sunnmørsvêr den helga vart meisterskapet utsatt til nest siste veka i mars. Og vêr vart det denne veka også ! Leirdue skytinga måndagen vart gjennomført i kuling og tett snøkave, medan apport og høyfjellavprøvinga søndag vart i strålande vårvêr. Vi hadde bra med ryper og fleire hundar hadde store sjansar uten å takle det godt nok. Einaste hunden med godkjent fuglearbeid var es Bajas til Svein Roppen. Desverre for Bajas og Svein hadde ikkje Svein anledning til å stille på skyting. Her er reglane ufravikelige om at ein må delta i alle disiplinar for å kome på premielista. Med skyting hadde nok ekvipasjen segla til topps.

15 Årets klubbmeister unghund vart: 1. IS Storm og e/f Trond Roppen 2. GS Aylar og e/f Johannes Kristiansen Årets klubbmeister Vaksen klasse vart: 1. IS Ronja og f. Bente Storvik, e Jeanett Storvik 2. B Rocky e/f Atle Storvik 3. KW Chanco e/f Andre Tødenes

16 Fuglehundprøve / utstilling Arbeidet som er lagt ned i RIOS har gitt resultat på prøvefronten. Vi har hatt stigande interesse for deltaking på prøver kvart år sidan 2001. 2007 gav tidenes prøvedryss i RIOS. Det er mange gode resultat og vise til og vi vil spesielt framheve 4 hundar med sterke prestasjonar i 2007. B Rocky til Atle Storvik premierte seg fleire gongar i VK. Bl.a oppnådde han 1VK /ck som fyrste hund på ytre. Dei gode prestasjonane medførte at han vart utteken på bretonlaget i NM-lag på Kongsvoll. B Rocky til Atle Storvik premierte seg fleire gongar i VK. Bl.a oppnådde han 1VK /ck som fyrste hund på ytre. Dei gode prestasjonane medførte at han vart utteken på bretonlaget i NM-lag på Kongsvoll. KW Garbus Pompel til Andre Tødenes har tidlegare gjort seg bemerka med sin premiering på høyfjell. Også i år har han gjort det skarpt med 3 x 1AK apport, 2 x 2AK skog og 2 x CERT på utstilling. Pompel ( Chanco ) er dermed fullcerta på utstilling. Med desse prestasjonane vart Pompel kåra til årets jakthund og årets apporthund i Norsk Weimaraner klubb. KW Garbus Pompel til Andre Tødenes har tidlegare gjort seg bemerka med sin premiering på høyfjell. Også i år har han gjort det skarpt med 3 x 1AK apport, 2 x 2AK skog og 2 x CERT på utstilling. Pompel ( Chanco ) er dermed fullcerta på utstilling. Med desse prestasjonane vart Pompel kåra til årets jakthund og årets apporthund i Norsk Weimaraner klubb.

17 GS Nuch Hurlumheias Mette Marit til Skjalg Pedersen oppnådde i 2007 1AK både på høyfjell og skog, sidan Mette fra før var fullcerta på utstilling vart ho dermed kåra til Norsk utstillingschampion. Dette er fyrste championatet på ein fuglehund frå ytre. GS Nuch Hurlumheias Mette Marit til Skjalg Pedersen oppnådde i 2007 1AK både på høyfjell og skog, sidan Mette fra før var fullcerta på utstilling vart ho dermed kåra til Norsk utstillingschampion. Dette er fyrste championatet på ein fuglehund frå ytre. ES Rypekullets Bajas til Svein Roppen har også hatt ein meget god sesong med ein imponerande premieringsprosent. Bajas har bl.a oppnådd 1UK. Mest imponerande er kansje resultata på utstilling der han gjekk hen og vart beste engelsksetter på den store fellesutstillinga i Trondheim, Norges mest prestisjefulle jakthundutstilling. I tillegg til CERT vart han tildelt CACIB ( internasjonalt certifikat ) For desse prestasjonane vart han også årets utstillingshund i MRFHK. Dette er forøvrig 4 gong på 5 år at ein RIOS hund har fått denne tittelen. ES Rypekullets Bajas til Svein Roppen har også hatt ein meget god sesong med ein imponerande premieringsprosent. Bajas har bl.a oppnådd 1UK. Mest imponerande er kansje resultata på utstilling der han gjekk hen og vart beste engelsksetter på den store fellesutstillinga i Trondheim, Norges mest prestisjefulle jakthundutstilling. I tillegg til CERT vart han tildelt CACIB ( internasjonalt certifikat ) For desse prestasjonane vart han også årets utstillingshund i MRFHK. Dette er forøvrig 4 gong på 5 år at ein RIOS hund har fått denne tittelen.

18 Premierte RIOS hunder 2007 B Rocky e/f Atle Storvik 2VK, 4VK, 1VK/ck GS Hurlumheias Mette Marit e/f Skjalg Pedersen 1AK, 1AK skog, 2AK skog ES Rypekullets Bajas e/f Svein Roppen 1UK, 2x3AK, 2AK B Brustindens Dønn Rolig e/f Atle Storvik 2x3AK, GS Zettertjärns Yenni ( Aylar ) e/f J. Kristiansen 3UK IS US Ester Pirelli e/f Ivar Høgli 2UK, 3UK KW Garbus Pompel ( Chanco ) e/f A Tødenes 2x2AK skog

19 Årsmelding 2007 fra Kasserer For året 2007 hadde foreningen sine faste arrangement med sjøørretkonkuranse og kaifiskekonkuranse som gir oss gode tilskudd fra Njff sentralt. I tillegg har vi inntekter fra loddsalg på årsmøte og medlemsmøte i september, og sist men ikke minst så skaffer leiruebanen oss en grei inntekt. For året 2007 hadde foreningen sine faste arrangement med sjøørretkonkuranse og kaifiskekonkuranse som gir oss gode tilskudd fra Njff sentralt. I tillegg har vi inntekter fra loddsalg på årsmøte og medlemsmøte i september, og sist men ikke minst så skaffer leiruebanen oss en grei inntekt. Samlet for året så gikk foreningen med ca. 12.700,- i overskudd, og dette selv med tunge investeringer som bærbar pc og prosjektor til bruk i jegerprøvekursene. Pc og prosjektoren var i utgangspunktet fullstøttet fra utmarkslag og viltnemder, men pr. dags dato har foreneingen ikke fått inn en eneste krone. Kasserer har purret tidligere, men vil nå intensivere jakten på disse pengene. Samlet for året så gikk foreningen med ca. 12.700,- i overskudd, og dette selv med tunge investeringer som bærbar pc og prosjektor til bruk i jegerprøvekursene. Pc og prosjektoren var i utgangspunktet fullstøttet fra utmarkslag og viltnemder, men pr. dags dato har foreneingen ikke fått inn en eneste krone. Kasserer har purret tidligere, men vil nå intensivere jakten på disse pengene. Det totale inntrykket er likevell at foreningen har en solid likviditet og driver sin virksomhet etter en fornuftig økonomisk ramme. Det totale inntrykket er likevell at foreningen har en solid likviditet og driver sin virksomhet etter en fornuftig økonomisk ramme. Trond Roppen Kasserer UHJFF

20

21

22

23


Laste ned ppt "ULSTEIN OG HAREID JFF. Sakliste 1. Val av ordstyrar 2. Val av to representantar til å skrive under årsmøteprotokollen 3. Godkjenning av sakliste 4. Årsmeldingar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google