Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering i Elverum kommune Rådmannens administrasjon med sektorer, staber og enheter Oppdatert pr. 01.08.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering i Elverum kommune Rådmannens administrasjon med sektorer, staber og enheter Oppdatert pr. 01.08.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering i Elverum kommune Rådmannens administrasjon med sektorer, staber og enheter Oppdatert pr. 01.08.2013.

2 Prinsipp Sektorer – Staber – Enheter - Avdelinger

3 Rådmannen Sektor for pleie-, rehabilitering og omsorg Pro-sjef Sektor for familie og helse Familie- og helsesjef Sektor for skole Skolesjef Enhet A Enhetsleder A Avdeling 1 Avdelingsleder Avdeling 2 Avdelingsleder Avdeling 3 Avdelingsleder Enhet B Enhetsleder B Enhet C Enhetsleder C Sektor for barnehage Barnehagesjef Sektor for teknikk og miljø Teknisk sjef Sektor for kultur Kultursjef NAV NAV-leder Driftsstaber Samfunns- utviklingsstaben Nivå 1: Rådmannen Nivå 2: Sektor og staber Nivå 4: Avdelinger Nivå 3: Enheter

4 Praksis og skriveregler Hovedregelen er at vi skal bruke liten forbokstav på norsk. Hvis du er i tvil, er ofte liten forbokstav det riktige. Dette sikrer lesbarheten og flyten i språket. sektor for kultur/ kultursektoren enhet for vann og avløp / vann og avløp møterom peisestua møterom laboratoriet (Elverum) formannskap – kommunestyret, eldrerådet, Vi har en del enheter som har geografiske betegnelser i seg eller som inneholder egennavn. Navn med to eller flere ledd skal bare ha stor forbokstav i første ledd. Hanstad skole Elverum kulturskole møterom Sørskogbygda

5 Praksis og skriveregler Som hovedregel skal navn på prosjekter, dokumenter og rapporter skrives med stor forbokstav og skilles ut med kursiv. Dette gjelder kun når hele navnet brukes: Eks: Kommuneplan 2010 – 2022 – samfunnsdel Kommunal planstrategi i Elverum 2012 – 2015 Økonomiplan 2013- 2016 Bruker vi kortversjonen av navnet er det liten forbokstav og det skilles ikke ut i kursiv. Eks: I kommuneplanen står det… Dette må vi ha med i årets økonomiplan og budsjett… I neste runde med planstrategien skal vi… Et av målene i folkehelseplanen er at…

6 Praksis og skriveregler Tittelbruk Leder av sektorene kalles nå for sektorsjefer Vi bruker disse titlene for å sikre enkel og klar kommunikasjon: pleie- og omsorgssjef familie- og helsesjef skolesjef barnehagesjef teknisk sjef kultursjef NAV-leder Følgende titler gjelder på stabssjefene: service- og IKT-sjef økonomisjef personalsjef eiendomssjef

7 Praksis og skriveregler Alle enheter underlagt sektorer og staber har ledere som generelt har formell tittel som enhetsleder. Generelt skal enhetslederne bruke tittelen: «enhetsleder – xxxxxxxxxxxx». Det kan likevel brukes andre titler i forhold til ansvar og fagområder. Dette er gjerne titler som er innarbeidet eller som kommuniserer et fagansvar: Sektor for skole: Enhetslederne er synonymt med rektorene på skolene. Sektor for barnehage: Enhetslederne er synonymt med barnehagestyrerne i barnehagene. Andre eksempler – er: landbrukssjef, jordbrukssjef, skogbrukssjef Titler skal skrives med liten forbokstav

8 Rådmannens administrasjon – overordnet Sektorer og staber

9 Rådmannen Rådmann og assisterende rådmann Sektor for pleie-, rehabilitering og omsorg Pleie og omsorgssjef Sektor for familie og helse Familie- og helsesjef Sektor for skole Skolesjef Sektor for barnehage Barnehagesjef Sektor for teknikk og miljø Teknisksjef Sektor for kultur Kultursjef NAV NAV-leder Personal- staben Personalsjef Service- og IKT- staben Service- og IKT-sjef Økonomi- staben Økonomisjef Samfunns- utviklingsstaben Juridisk rådgiver - Næringsrådgiver Politisk sekretariat Eiendoms- staben Eiendomssjef Tjenesteproduksjon for innbyggerne: Drifts- og utviklings- støtte for sektorene: Plan, strategi, nærings- utvikling, selskapssekretariat

10 Sektorene  Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg –  Sektor for familie og helse  Sektor for skole  Sektor for barnehage  Sektor for teknikk og miljø  Sektor for kultur  NAV

11 Pleie- og omsorgsjef Aino Kristiansen Søndre Nyborg og Sandmoen omsorgsbolig Britt Storihle Moen og Sætre sykehjem Oddny Lien Hjemme- basert omsorg nord Anne Stine Lundberg Hjemme- basert omsorg sør Anne Marit Reistad Hjemme- basert omsorg sentrum Erlend Olsen Hjemme- basert omsorg Sætre Kari Dårstad Jacobsen Jotunhaugen og Lyngholtet sykehjem Solveig Enger Enhet for personer med nedsatt funksjons- evne Hege Bjørnstad Stab: Drifts- og utviklingsstøtte Jessica Blomsterlund Hjørdis Grambo Gerd Kjus Bjørn Håkon Håkonsen Tjenestekontoret Øystein Aamodt Tjenesteproduksjon: Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg

12 Familie og helsesjef Lars Kiplesund Psykisk helse Frode Røsand Helsestasjon Lise Bryhn Kommunehelse- tjenesten Gunn Engum Bjørn Bakke Barnevern Jan Ragnmæl Stab: Drifts- og utviklingsstøtte Inger Sorkmoen Knut Skulberg Hege Rismoen Tjenesteproduksjon: Sektor for familie og helse

13 Skolesjef Tord Arnesen Lillemoen og Melåsberget skoler Thorleif Skavern Kirkeby oppvekstsenter Hans Ketil Markestad Hernes skole Ragnhild Skavern Søbakken skole Roar Vingelsgaard Vestad skole Einar Moan Frydenlund skole Berit Wahl Hanstad skole Pål Klaveness Sørskogbygda skole Ragne Harviken Elverum ungdomsskole Atle Teksum Pedagogisk-psykologisk tjeneste Åge Engebretsen Elverum kulturskole Anette Solberg Elverum læringssenter Kjersti Skavern Fjeldmora skole Line Melhus Stab: Drifts- og utviklingsstøtte Monica Bekkelien Svein Magnus Næsheim Tjenesteproduksjon: Sektor for skole

14 Barnehagesjef Inger Gotland Øvergaard Bakkebygrenda barnehage Hilde Marken Fjellmoravegen barnehage Odd Evensen Husmorlagets hus barnehage Rita Ragnhilds- løkken Kirkeby oppvekstsenter Hans Ketil Markestad Solkroken barnehage Kiste Kjernli Sorenskriver gården barnehage Mette Haga Stavåsbakken barnehage Ilse Esite Søbakken barnehage Anne Grete Lynum Terningen barnehage Inge Mangset Vestad barnehage Evy H. Bakkestuen Stab: Drifts- og utviklingsstøtte Ingunn Brønstad Tjenesteproduksjon: Sektor for barnehage

15 Teknisk sjef Tor Backe Arealplan Britt Søgaard Byggesak Svein Kåre Hovde Geodata Terje Bakken Landbruk og miljø Erik Stenhammer Vann og avløp Leiv Schulstad Veg, park og anlegg Ole Petter Hoem Stab: Drifts- og utviklingsstøtte Ingebrigt Henningsen Tjenesteproduksjon: Sektor for teknikk og miljø

16 Kultursjef Line M. Rustad Idrettshaller og servicetjenester Kjetil Landheim Kino og kulturhus Mette Kynsveen Bibliotek Monica Skybakmoen Forebygging, fritid barn og unge Unni Hågensen Aktivitet og fritid med bistand Borghild Brandvold Flyktning- tjenesten Olaf Arild Olsen Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Tjenesteproduksjon: Sektor for kultur

17 NAV- leder Hans Stubbe Veiledningssenteret Elin Finstad Marked Erik Sletmoen Oppfølging Asbjørg Betten HR/Økonomi Jan Gunnar Olbergsveen NAV – avdeling Elverum

18 Stabene  Eiendomsstaben  Service- og IKT-staben  Økonomistaben  Personalstaben

19 Eiendomssjef Kjell Karlsen Drift Svein Arild Nyhus Renhold Bendichte O. Nymoen Vedlikehold Arnfinn Uthus Byggeprosjekter Hans Erik Skari Stab: Drifts- og utviklingsstøtte: Saksbehandlere Konsulent Sekretærer Eiendomsstaben

20 Service- og IKT sjef Heidi Nordermoen Service og fellesarkiv Bernt Østbye Kommunikasjon Kate Langsethagen IKT-drift Morten Vig Fellesprosjekter Boligsosialt utviklingsprogram Service – og IKTstaben

21 Økonomisjef Stein Aas Økonomirådgivning Anne Hulleberg Regnskapsenheten Gry Kristensen Nordbekk Lønningsenheten Guro Engen Moe Enhet for skatt og innfordring Jorunn Heidi Kørra Controller Applikasjonsdrift Vibeke Vike Odd Arne Moe Cato Wedum Innkjøp Morgan Johansen Økonomistaben

22 Personalstaben Personalsjef Arne Lund Personalrådgivere og ryggombud: Ann Evelyn Bergli Ingjerd Kongsro Heidi Mellum Reidun B. Ødegaard Ryggombud: Inger Lamerud

23 Endringer som må gjøres Arbeid i den enkelte sektor/stabAnsvarFrist Rydde opp i begrepene og justere opp begrepsbruken for sektor/stab, enheter og avdelinger - samt kommunisere dette i egen sektor/stab og påse at dette er forstått og tas til følge. sektorsjef/stabssjef01.10.13 Rydde i lederansvarene. Tilbakemelding (Arne) om ledere i 3.4.1/3.4.2, samt hvilke andre typer «lederbetegnelser» som skal benyttes til hva. sektorsjef/stabssjef01.10.13 Korrigere opp tekster på kommunens nettsider og intranett samt eventuelle andre «kommunikasjonsflater» som ikke er oppdatert. sektorsjef/stabssjef – gjøres i samarbeid med kommunikasjonsenheten 01.01.14 Korreksjoner i Agresso - Flyt/titler/benevnelser på organisasjonselementerøkonomisjef01.09.13 Korreksjoner i Websaksektorsjef/stabssjef i samarbeid med enheten for service og fellesarkiv 01.10.13


Laste ned ppt "Organisering i Elverum kommune Rådmannens administrasjon med sektorer, staber og enheter Oppdatert pr. 01.08.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google