Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MarteMeo- metoden -bedre samspill med barn. “ Stillingen opprettes med bakgrunn for levekårsundersøkelsen for Bergen kommune. Arbeidet foregår i barnehagene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MarteMeo- metoden -bedre samspill med barn. “ Stillingen opprettes med bakgrunn for levekårsundersøkelsen for Bergen kommune. Arbeidet foregår i barnehagene."— Utskrift av presentasjonen:

1 MarteMeo- metoden -bedre samspill med barn

2 “ Stillingen opprettes med bakgrunn for levekårsundersøkelsen for Bergen kommune. Arbeidet foregår i barnehagene og skal fortrinnsvis rettes mot personalet i barnehager som har barn med samhandlingsvansker/sen utvikling og barn i gråsonen. Arbeidet skal i hovedsak bestå av systemarbeid ute i barnehagene bydelsvis Noe arbeid på individnivå kan skje. “

3 Når kan bhg søke om veiledning? Utfordringer med organisering av barnehagehverdagen Barnegrupper som har utfordringer Barn i en vanskelig livssituasjon Barn som har samhandlingsvansker Barn som ikke kommer inn i lek med andre barn. Barn som er urolige. Barn som er i ”gråsonen” Barn som har sein utvikling Barn som har en adferd som skaper bekymring

4 Mål for veiledningen: Finne ut hva barnegruppen trenger av rammer og organisering for å få en best mulig hverdag for store og små. Gi personalet ny giv til å fortsette den gode jobben dere gjør hver dag. Få inn « nye øyne» og dermed andre perspektiver når det har låst seg. Synliggjøre personalet sine gode kompetanser. Finne ut hva barnet trenger av utviklingsstøtte i hverdagen fra de voksne for å fungere best mulig. Synliggjøre barnets kompetanser.

5 Hvordan jobber jeg? Pedagogisk fagsenter Laksevåg/Årstad V/ Christin Ødegård Damsgårdsveien 163 5160 LAKSEVÅG E-post: Christin.Odegard@bergen.kommune.no Tlf: 53035021/93043563 Christin.Odegard@bergen.kommune.no PPT – Laksevåg Tlf:53035000 E-post: ppt-laksevag@bergen.kommune.noppt-laksevag@bergen.kommune.no PPT- Årstad Tlf: 55565140 E-post: ppt-arstad@bergen.kommune.noppt-arstad@bergen.kommune.no

6 Barnehagen må få samtykke fra foreldrene. En konkret problemstilling. Avtaler et infomøte. Besøker avdelingen barnet er på, for å bli litt kjent. Utfra hvilken problemstilling/utfordring barnet har, blir jeg enig med ped.leder hva og når jeg kommer å tar en filmsnutt ( ca. 5 min film) Analyserer filmen. Samhandling Atmosfære Ser på hvilket utviklingsnivå barnet er på. Ser hva barnet profiterer på Ser hva barnet trenger av utviklingsstøtte

7 Barn som har ulike utfordringer- Petter skifter aktivitet hele tiden, han får ikke til å konsentrerer seg om noe. Han fullfører ikke det han starter med. Eva er så stille og sjenert, hun går mye for seg selv og leker ikke med de andre barna. Guro vil ha oppmerksomhet hele tiden, hun gjør hva som helst for at alle skal ha fokus på bare henne. Ole snakker utydelig og det er vanskelig å få med seg det han forteller, barna får ikke med seg hva han sier. Tom er stadig i konflikter med barn og voksne. Han dytter og slår. Og han ødelegger leken til de andre barna.

8 http://www.youtube.com/watch?v=Sz5IJJj4t6c Dag Nordanger- RVTS vest http://www.youtube.com/watch?v=ugC4EdmsKWc Still face http://www.youtube.com/watch?v=bG89Qxw30BM

9 Veiledning Gruppe eller en veisøker. Setter av 1 time til veiledning. Viktig at personalet får tid til refleksjon. Skriver et kort sammendrag som jeg mailer tilbake til barnehagen. Avtaler ny film og veiledning.

10 MarteMeo – « av egen kraft» Maria Art. Fra prematur babyer til aldersdemente. Primært et veiledningsprogram for foreldre. Mål er å gi hjelp til selvhjelp. Metoden er system – og ressursorientert og bygger blant annet på kunnskap fra nyere spebarnsforskning og løsningsfokusert tilnærming. Video

11 Hva jeg ser etter når jeg analyserer. Inntoning Se etter initiativ. Ser om initiativ blir bekreftet. Blir barnet fulgt, sett og hørt i sin oppmerksomhet? Benevnes initiativet. Settes det ord på barnets og egne handlinger, ønsker og følelsesuttrykk « her og nå». Forberedes barnet på det som skal skje og fortelles barnet hva det kan gjøre? Deles gleder og opplevelser? Er det turtaking og ventes det på barnets reaksjon?

12 Videre… Markers overganger. Støttes barnet i å bli kjent med verden ved å få presentert personer, objekter og fenomener. ( Triangulering) Positiv ledelse.

13 UTVIKLINGSTØTTE – Analyserer hva barnet viser av kompetanser og videre behov for emosjonelt og kognitiv tilpasset støtte. Videre hva barnet trenger av omsorg og beskyttelse i dagliglivet. Video opptak Bildene. Se barnet innenfra. Sammen leser vi barnets utviklingsnivå som ligger til grunn for dets atferd. Studere barnet her og nå, unngå refleksjon om fortid. Barnet er fasit.

14 Maria Art : « How the child develop its «goldmine» depends on the capacity of the parents to follow the initiativ of the child»

15 1.OBSERVASJON Blir barnet sett i sitt fokus eller sin tilstand, slik at omsorgspersonen får informasjon om hvor barnet har plassert sin energi?

16 2.ANERKJENNELSE Får barnet erfare seg selv og sin relevans ved at den voksne reagerer med anerkjennende inntoning, tilpasset rytme og intensitet til barnets initiativ, oppmerksomhetsfokus og følelser.

17 « Jeg er sett hvor jeg er, og i hva jeg gjør og opplever. Jeg registrerer med selv og at den voksne er interessert i meg. Den som reagerer på meg, er interessert i meg, og blir interessant for meg» Hafstad og Vereide

18 3. TID OG ROM TIL Å REAGERE Får barnet tid og rom til å reagere, slik at det kan oppleve sin reaksjon som relevant/interessant og at rytmen mellom « deg» og « meg» kan oppstå?

19 4.OPPRETTHOLDELSE AV RYTME Får barnet hjelp til å fastholde rytmen ved at den voksne tilfører noe nytt eller varierer sine handlinger?

20 5. SELVREGISTERERING OG KONSENTRASJON Får barnet hjelp til å registrere seg selv og til å opprettholde sin interesse ved at den voksne snakker om det barnet gjør og opplever?

21 « DU MÅ FØLGE, FØR DU KAN LEDE»

22 Selvoppfatning. Skille mellom selvregistrering og selvoppfatning. « Jeg blir slik jeg blir forstått og beskrevet» « vær på jakt etter å avsløre barn i å gjøre positive handlinger enten som kompetanse eller intensjoner»

23 Autoritet. Asymetrisk – voksen – barn Symetrisk – barn- barn

24 Registrere omgivelsene. Den voksne beskriver sine egne handlinger og de andre sine handlinger.

25 6.HJELP TIL STRUKTUR OG FORUTSIGBARHET Får barnet støtte til å orientere seg det «landskapet» det skal inn i ?

26 7. POSITIV LEDELSE Får barnet hjelp til mestring og retning for sin energi ved at den voksne forteller hva det kan gjøre og være opptatt av handlingsøyeblikket?

27 8. STOPPSIGNALER Blir barnet sett og respektert på sine stoppsignaler?

28 9. OVERGANGER OG AVSLUTNINGER Får barnet hjel til fullføring og derved mestring?

29 10. HJELP TIL Å HÅNDTERE UBEHAG, VANSKELIGE HENDELSER OG SITUASJONER Får barnet hjelp til å overkomme nødvendig ubehag ved at den voksne snakker om barnets aktuelle følelser og tilstander, og hvordan barnet kan forholde seg skritt for skritt?

30 11.SOSIAL KOMPETANSE OG EMPATI Får barnet støtte på sitt nivå til å reagere adekvat på andres initiativ og presentere seg sosialt adekvat?


Laste ned ppt "MarteMeo- metoden -bedre samspill med barn. “ Stillingen opprettes med bakgrunn for levekårsundersøkelsen for Bergen kommune. Arbeidet foregår i barnehagene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google