Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hukommelse og glemsel. Hukommelse All den informasjon vi har med oss fra tidligere opplevelser, erfaringer og læringssituasjoner Hvordan virker hukommelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hukommelse og glemsel. Hukommelse All den informasjon vi har med oss fra tidligere opplevelser, erfaringer og læringssituasjoner Hvordan virker hukommelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hukommelse og glemsel

2 Hukommelse All den informasjon vi har med oss fra tidligere opplevelser, erfaringer og læringssituasjoner Hvordan virker hukommelsen – filmfilm Det er vanlig å dele inn hukommelsen i tre hovedformer: –Sensorisk hukommelse –Korttidshukommelse –Langtidshukommelse

3 Hovedformer for hukommelse

4 Faser i hukommelsesprosessen Tre viktige metoder for å måle bedring i hukommelsen: –Reproduksjonsmetoden –Gjenkjenningsmetoden –Sparingsmetoden Hukommelsen deles i lagringsfasen og gjenkallingsfasen. Hukommelsen kan forbedres i begge fasene

5 Forbedring av lagringsfasen Lagringsfasen vil si at vi lagrer et minne i langtidshukommelsen Minnene kan ligge der uten at vi er bevisste på det. Noen kan så hentes fram, mens andre blir glemt Lagringsfasen kan forbedres gjennom –konsentrasjon –sterk oppmerksomhet –gjentakelser (overlæring) –organisering av informasjonen

6 Forbedring av gjenkallings- fasen I gjenkallingsfasen henter vi fram igjen informasjon som er lagret Forbedring av gjenkalling baserer seg på assosiasjoner: –Få fram igjen den følelsesmessige tilstanden du var i da du prøvde å lære stoffet –Oppsøke det fysiske stedet der innlæringen skjedde –Finne ulike spor som kan lokke fram det vi vil huske, som lukt, ord, navn osv

7 Glemsel Glemsel er motstykket til hukommelse Høy grad av glemsel kan skyldes faktorer i kroppen eller levemåten, som sykelige forandringer i hjernen, rusmisbruk, skader på hjernen i ulykker osv. Vi kan også glemme uten at det skyldes spesielle faktorer –Passiv glemsel, dvs. at informasjonen forsvinner sakte –Aktiv og motivert glemsel, dvs. at vi fortrenger ubehagelig informasjon –Sammenblanding av informasjon, da blir lagring eller evne til å hente fram informasjonen igjen påvirket

8 Ulike typer studieteknikk og læringsstrategier kan gjøre at vi bedrer hukommelsen og glemme mindre Vi kan styrke hukommelsen og dermed bedre læringen gjennom å skaffe oss oversikt over det vi skal huske, organisere kunnskapen og knytte mening til den, se filmfilm

9


Laste ned ppt "Hukommelse og glemsel. Hukommelse All den informasjon vi har med oss fra tidligere opplevelser, erfaringer og læringssituasjoner Hvordan virker hukommelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google