Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORNY FORUM 5. November 2007 Vidar Sannerhaugen. Forretningside Campus Kjeller er en kommersialiseringspartner og en investor Vi arbeider med å bringe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORNY FORUM 5. November 2007 Vidar Sannerhaugen. Forretningside Campus Kjeller er en kommersialiseringspartner og en investor Vi arbeider med å bringe."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORNY FORUM 5. November 2007 Vidar Sannerhaugen

2 Forretningside Campus Kjeller er en kommersialiseringspartner og en investor Vi arbeider med å bringe forskningsresultater og nye ideer, innenfor : energi, miljø og samfunnssikkerhet, ut til markeder i form av nye varer og tjenester

3 Campus Kjeller Kommersialiseringsaktør –Etablert i 1995 –Lokalisert i teknologiparken på Kjeller –Det største teknologiklusteret i Sør-Norge –Ca. 3000 forskere og ansatte i kunnskapsbedrifter –Ca. 2000 studenter Omorganisert 2002 –Statoil inn på eiersiden –Tettere samarbeid med instituttene –Styrket egenkapital med 22 mill.

4 Kjeller Teknologipark Internasjonalt ledende forskningsinstitutter innenfor energi, miljø og forsvar –FFI, IFE, NORSAR, NILU Store internasjonale selskap –Kongsberg Defence and Aerospace –SPT Group –GE Energy Fremst innenfor flere nye teknologier –Global System for Mobile Communications, GSM, ble utviklet av Telenor FoU og benyttes av over 2 billioner brukere –OLGA, et program for simulering av multifase transport i rørledninger, ble utviklet av IFE og videreføres av SPT Group –Opera Software ble etablert på Kjeller –Omfattende stasning på fornybar energi og miljø –Omfattende muligheter til spin-off innenfor samfunnssikkerhet

5 Samarbeidspartnere Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) –Stor portefølje av forskningsinitiativ som har ført til internasjonalt anerkjente produkter og tjenester innenfor sivilt bruk Institutt for energiteknikk (IFE) –Energi og kjerneteknologi, med bla. omfattende internasjonalt engasjement i olje og gass industrien NORSAR –Mer enn 35 års erfaring i forskning og utvikling av seismologiske data Norsk institutt for luftforskning (NILU) –Ledende forskningssenter i Europa innenfor miljøforskning med vekt på kilder til luftforurensning, atmosfærisk transport, omvandling og avsetning Norges Geotekniske Institutt (NGI) –Internasjonal engasjement innenfor forsknings-, utviklings- og rådgivningstjenester innen geofagene

6 Andre partnere Høgskolen i Akershus (HiAk) –Opererer som TTO for HiAk – sterke på produktdesign, fokus videre på energi Universitetsstudiene på Kjeller (UniK) –Samarbeidsavtale –Hovedfags- og dr. gradsstudenter fra UiO og NTNU Telenor R&I –Televerkets Forskningsinstitutt var meget viktig bidragsytere i oppbyggingen av CK. –Noen av de beste etableringene er gjort sammen med Telenor, og det utviklet et meget god samarbeidsklima med god struktur Tel-Tek – samarbeid om verifiseringsprosjekter Høgskolen i Telemark –samarbeid om verifiseringsprosjekter

7 Eiere

8 Forretningsområder Identifisere prosjekter –Samarbeidsplattform med instituttene om felles mål –Ivareta IPR og vurdere kommersielle muligheter Kommersialisering –Komplementær kompetanse i CK for å utvikle stort verdipotensial, unik forretningsplan, godt gründerteam og internasjonale markeder Inkubasjon –Kompetansetjenester for å øke verdiskapning, internasjonalisering, organisasjonsutvikling, finansiering Verdiutvikling –Videre finansiering i de mest lovende selskapene eller exit for CK Kvalitetssikring gjennom systemet Campus4Kommerce som sikrer effektivitet, dokumentasjon og verdiskapning –ISO 9001-2000 sertifisert i august 2006 –Håndtere prosjekter basert på standardiserte arbeidsprosesser, maler, sjekklister og erfaringsdata

9 Arbeid i instituttene Mål: –generere forretningsideer med høy innovasjonsgrad og betydelig verdipotensial Stiller krav til god prosess: –Samarbeidsavtaler –Handlingsplaner –Innovasjonsforum (diskutere og beslutte) –System for å hente frem ideer og evaluere disse (metodisk og effektivt) –Bistand med å utarbeide søknad om verifiseringsmidler og/eller forskerstipend –Bistand i forbindelse med patent og IPR

10 ORGANISASJON Ledelse Adm.dir. Vidar Sannerhaugen Regnskap, økonomi og administrasjon Økonomi sjef Bente Mykland Avd. for Inkubasjon og forretningsutvikling Dir. Jonny Groth Senior advisor Else Pran Kommersialisering Arbeid i institutter, Utdanningsinst. og industri Avd. for kommersialisering Dir. Mariann Ødegård Advisor Bjørnar Trondsen Advisor Jan Fredrik Olsen Inkubasjon Verdiutvikling Fond og Finans Senior Investment manager Jørgen A. Nilsen Porteføljeforvaltning Fondsetablering Fonds management Internasjonalisering Ansatte 1.11.2007 : 8 stk Budsjett 2008: 11 stk

11 Resultater i 2006 Jobbet med ca. 60 ideer fra samarbeidspartnere, samt ca. 20 fra eksterne 6 kommersialiseringer NavnIdé-eierType kommers.Eierandel IRD 2IFELisens ABB BubblesTR&DBedrift15 % T-RankTR&DBedrift16 % Odin AeroFFIBedrift16 % Seismic InnovationNORSARBedrift10 % EIF AirNILUBedrift10 %

12 Utvalgte prosjekter NavnIdé-eierKommersialiseringTidshorisont CATSSFFILisens2007 Multistråle EkkoloddFFILisens2007 Augmented RealityIFESelskap2007 EspmahrNILULisens2007 LEAKNGISelskap/lisens2007/08 EWONILULisens2007 EPACOS (Miljøgifter)NILUSelskap2007/08 QuatropussHiTSelskap2007/08 MIMONORSARLisens2007 MflowTeltekSelskap/lisens2007/08 NIPEFFISelskap2007/08 LYBINFFI HortenLisens2008 SOSECFFISelskap2007

13 Portefølje 2007 Tilført egenkapital hittil i 2007 : MNOK 45 Tilført prosjektmidler hittil i 2007 : MNOK 8,6

14 EC – Platform AS (etablert okt.07) Forretningside: Å tilby CK`s ISO 9001 – sertifiserte CPI system til innovasjonsmiljøet i Norge som et samhandlingsverktøy Målsetting : 400 brukere i løpet av 2008

15 Fra idèfangst til kommersiell suksess Prosesser Faser Basisvirksomhet i Instituttene/bedriftene FoU/Prosjekter/Ideer Internt hos instituttene Instituttenes egenvurdering av resultater og ideer Ideutvikling Kommersiell vurdering Kommersiell start InkubasjonLangsiktig verdiutvikling Mulighets- vurderinger Interne og eksterne vurderinger Forretnings- plan Beslutninger om forr.- modeller etc. Tidligfase Kommersiali- sering Vanlige Selskaps- prosesser Idearbeid KommersialiseringInkubasjon

16 EC Platform AS Resultat av ISO 9001 QA prosess fra 2004 CK ISO 9001 godkjent 2006 Benyttes i interne prosjekter med Kjeller instituttene Tilrettelegges for ekstern bruk i samarbeid med SIVA – fra des. 2007

17 Kjeller Teknologi Fond Sektorfokus: –Energi, miljø, samfunnssikkerhet, Industriell IKT Investeringsfilosofi: –Etablerte selskaper med verifisert teknologi og stort vekstpotensial, hovedsakelig med utspring fra Kjeller- miljøet –Invitere ledende nasjonale og internasjonale venture/industrielle investorer som co-investorer –Investeringsbeløp 1-5 MNOK i flere runder Fondsstørrelse –50-100 MNOK –Investeringshorisont 7-12 år –Avkastningsmål: 25%

18 Bedre kapitalsituasjon for CKs vekstselskaper –Enklere og smidigere prosess for å kapitalisere lovende selskaper i CKs portefølje –Dekke et gap i overgangen mellom såkorn og venture finansiering –Mulighet til å guide CK kommersialisering i riktig retning tidligere i etableringsfasen Bedre forvaltning av CKs investeringer –Frigjør tid for CK-ansatte i inkubasjonsfasen og forhindrer at man CK jobber på ”overtid” etter inkubasjonsfasen. –Gjør det mulig å sitte lenger og gjøre oppfølgingsinvesteringer i selskaper som har stort verdipotensial –Større avkastningsmulighet på vår investeringsportefølje Styrker Kjeller som innovasjonsmiljø Hvorfor et fond?

19 Senterbygget – klart 2009


Laste ned ppt "FORNY FORUM 5. November 2007 Vidar Sannerhaugen. Forretningside Campus Kjeller er en kommersialiseringspartner og en investor Vi arbeider med å bringe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google