Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Feltkurs 2013 Hva er feltskyting? Hvordan skal vi treffe på feltskyting? Utstyr. Innskyting. Avstandsbedømmelse. Kulebane. Vindavdrift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Feltkurs 2013 Hva er feltskyting? Hvordan skal vi treffe på feltskyting? Utstyr. Innskyting. Avstandsbedømmelse. Kulebane. Vindavdrift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Feltkurs 2013 Hva er feltskyting? Hvordan skal vi treffe på feltskyting? Utstyr. Innskyting. Avstandsbedømmelse. Kulebane. Vindavdrift.

2 Hva er felt? Abstrakte figurer. Korte skytetider. Ferdigstilling på alle hold. Feltmessige standplasser. Vær og vindutsatt.

3 Finfelt For klassene: ASP, R, ER, J, V65, V73 Vanligvis 5 hold. 6 skudd pr figur. Ikke alltid innskytings hold. Alle holdene er på 100 meter (+/- 5 meter) Ofte 2 min pr hold skytetid. Ferdigstilling på alle hold.

4 Grovfelt For klassene: 1, 2, 3, 4, 5, V55 Vanligvis 5 hold. 6 skudd pr hold. Ikke alltid innskytingshold. Hold opp til ca 600m. Stevner både med kjente og ukjente avstander. Skytetid ofte mellom 40 sek og 90 sek Kan også skytes dobbelthold. Ferdigstilling på alle hold.

5 Godkjente feltfigurer Figur Benev- ning. Mål. Maks- avst. Figur Benev- ning Mål Maks- avst. B-100 B-55cm H-100cm 600m Sirkel D-30cm 325m B-65 B-50cm H-65cm 525m Vertikal stripe B-13cm H-40cm 220m B-45 B-35cm H-45cm 425m Horisont. stripe B-30cm H-10cm 180m Tønne B-40cm H-50cm 475m Småen B-25,5cm H-30,5cm 300m 1/3 B-50cm H-48cm 440m C-50 B-50cm H-45cm 480m ¼ Venstre B-60cm H-35cm 400m C-40 B-40cm H-35cm 390m ¼ B-49cm H-33cm 350m C-35 B-35cm H-30cm 340m 1/6 B-45cm H-26cm 300m C-30 B-30cm H-25cm 295m 1/8 B-37cm H-21cm 280m C-25 B-25cm H-20cm 245m S-25 V B-25cm H-62,5cm 380m

6 Finfeltfigurer (rekruttfigurer)

7 Feltskyting Sikting mot forskjellige feltfigurer Normalt treffpunkt mot ¼ fig Normalt siktebilde mot ¼ fig Ønsket treffpunkt på ¼ fig Justert siktebilde Normalt treffpunkt mot 1/6 fig Ønsket treffpunkt på 1/6 fig Normalt siktebilde mot 1/6 fig Justert siktebilde

8 Jeg skal her gå gjennom grunner til at vi ikke treffer på feltskyting. Noen er indre forhold som ”alltid er der”. Mens noen er ytre forhold som varierer. Men, hvorfor treffer vi ikke?

9 Skytterens egenspredning. Våpenets egenspredning. Ammunisjonens egenspredning. Ikke godt nok innskutt våpen. Tabell som ikke stemmer 100%. Våpen ikke nullstilt. Hvorfor treffer vi ikke? Indre forhold:

10 Vind Sol Avdrift Luftmotstand Mirage Hvorfor treffer vi ikke? Ytre forhold:

11 Utstyr for feltskyting Skyteutstyr som for baneskyting. Varme klær så man ikke fryser, jeg bruker en egen skytedress som er litt stor som jeg skyter felt i, dette for å få mer klær under. Jeg bruker i tillegg en tett overtrekksbukse utenpå skytebuksa. Lue, votter, buff, solbriller er andre ting som er kjekt å ha med.

12 Våpenet Våpenet bør ha god presisjon. Løpet bør være i god stand og ammunisjonen god. Forsiktet må være i vater, elles vil man få sideavvik på lengre hold. Alle skruer må være trekt til med rett moment. Skjeftet bør være oljet/lakkert.

13 Husk grundig reingjøring og oppsmøring etter utendørs bruk i kulde eller regn. Et stabilt våpen betinger jevnlig vedlikehold og overflatebehandlingen av skjeftet. Lakkering fornyes hvert år. Oljes et par ganger i året. Avhengig av bruk. Våpen som benyttes i kulde skal i prinsippet være tørrpusset. Stålflater som glir mot hverandre smøres med kuldebestandig fett / olje. (baksiden av låseklakkene og oppspenningsflaten på sluttstykket.) Feltskyting - Våpenstell

14 Ammunisjonen Ammunisjonen man skal bruke til en feltsesong bør være av samme type. Dette for å unngå overraskelser. Ammunisjonens hastighet i din pipe bør måles. Når piper blir slitt går hastigheten ned. Dette påvirker kulebanen.

15 Vatre opp siktet Bruk baufilbladet og ”vateret” til å vatre opp forsiktet, slik at vi er sikker på at det er rett. Et skjevt forsikte, vil gi deg skjevere serier jo lengre avstanden er. Et skjevt forsikte vil gi deg samme effekt som kanting av våpenet. Sett vateret bak ved diopteret, og baufilbladet i forsiktesporet. Se om det er en rett linje. Sjekk dette i godt lys.

16 Treffpunkt på 300m cm. forflytning av treffpunkt ved 5 graders helling. Treffpunkt på 525 m. Ca 30 cm. forflytning av treffpunkt ved 5 graders helling. Kjernelinje for rett våpen. Kjernelinje for våpen som heller 5 grader. Merk! Illustrasjonen er ikke proporsjonert med riktige vinkler og avstander. Kjernelinjens endring er mer enn 5 grader. Feil som oppstår er korrekt. Helling av våpnet

17 Valg av ammunisjon til feltskyting God presisjon. Liten vindavdrift – mer å gå på i vanskelig vind. Flat kulebane - Større feilmargin i avstandsbedømmelsen. Innenfor trykkgrensen. Funksjonering. Høy hastighet / trykk. Større slitasje på løp. Samme temperatur i kruttet under innskyting og konkurranse.

18 Feltammunisjon - Hastighetsendring Som følge av redusert hastighet blir det flere knepp mellom hver 100m. - særlig utover 300m. Nullstillingen av siktet på 200 / 300m. vil også normalt endres. Det siste vil være avhengig av løpssvingningene, og på hvilket tidspunkt prosjektilet forlater munningen i forhold til svingningene Fra +20 til - 20 grader C vil normalt hastighetstap bli m/sek. Fra +20 til - 15 grader C vil normalt hastighetstap bli ca. 20 m/sek. For rekruttammunisjon blir normalt hastighetstapet noe større. 1.Oppbevar ammunisjonen relativt kjølig, slik at temperaturvariasjonen blir minst mulig. 2.Opptre ved innskyting som i konkurranser, dvs.bær ut ammunisjonen om morgenen og vent med innskyting til den tid på dagen da konkurransene normalt skytes. Tiltak som skytteren bør gjøre:

19 Temperaturens innvirkning på utgangshastigheten. Testresultater VO = Utgangshastighet

20 Innskyting Det er essensielt at våpenet er innskutt og nullstilt. Det er best å skyte inn på en liten rund figur. For eksempel en cm sirkel på 100m, eller en cm sirkel på 200m. Fest den lille runde figuren midt på en stor hvit bakgrunn. (Dette fordi det da er lettere å sikte på figuren, men også fordi det da er lettere å finne treffene om man er ”langt ute” av senter.)

21 Innskyting Innskyting gjøres helst på den avstand man har tenkt å nullstille våpenet på. For eksempel 200m. Deretter merker man siktene og nullstiller tabellen (skalaen) og sidemerket. Om mulig tester man nullstilingen flere ganger, i forskjellig lys. Innskyting gjøres om mulig i vindstille vær.

22 Viktig å huske: 1 knepp på siktet (vanlig busk diopter, ikke finknepp) utgjør i både side og høyde:  1 100m  2 200m  3 300m  4 400m  5 500m  6 600m

23 Kulebanen Kula begynner å falle mot jorden i det øyeblikket den forlater munningen. Kulebanen kan beregnes i et balistikk program. Denne tabellen bør uanset testes i praksis ved å skyte på for eksempel m. Man tester kulebanen først etter at man er skikkelig innskutt.

24 Eksempler på kulebanetabeller: Ammo Avst: gr. NM60 870ms 100m-6 125m-5 150m-3 175m-2 200m0 225m2 250m4 275m6 300m8 325m11 350m13 375m16 400m18 425m21 450m24 475m27 500m30 525m33 550m37 575m40 600m44 Slike kulebanetabeller som den til høyre benytter jeg på feltskyting.  På de to neste sidene har jeg laget kulebanetabeller for å sammenligne knepp for ulike patroner man kan benytte til feltskyting.

25 Ammo Avst: 6,5X55 139gr Scenar 850ms 6,5X55 130gr. Golden target 830ms 6,5X55 130gr. Diamond line 900ms 6,5X55 144gr. D-spiss 770ms 6,5X55 108gr. Scenar 940ms 100m m m m-2 200m m m m m m m m m m m m m m m m m

26 Ammo Avst: gr. Sierra 850ms gr. NM60 860ms gr. Sierra 830ms gr. Scenar 840ms gr. LAPUA 860ms 100m m m-4 175m-2 200m m m m m m m m m m m m m m m m m

27 Rotasjonsavdrift Rotasjon, skru til venstre: Siden kula roterer til høyre vil den få drift mot høyre, nesten som en fotball som skrur. Dette kan vi skru på siktet for å korrigere

28 Avstandsbedømmelse ulike metoder Sammenligningsmetoden Oppdelingsmetoden Minimum- Maksimum metoden Synbarhetsmetoden Målemetoden

29 Stripa (10 X 30 cm) går 2 ganger inn i hullkornet: Dekningsbredden: 30 X 2 = 60 Avstanden: 60 X 3 = 180 meter 1/3 figuren (50 cm) bred går 2 1/2 gang inn i hullkornet: Dekningsbredden: 50 X 2.5 = 125 Avstanden: 125 X 3 = 375 meter Eksempel: - Avstand øye - hullkorn 102 cm (99 cm) (96 cm) - Hullkornets diameter 3,4 mm (3,3 mm) (3,2 mm) NB! Avstandsbedømmelse ved hjelp av siktemidlene Dekningsbredden (cm) X 3 = Avstanden (m) til målet

30 Sikteavstand0,96m. Seniorfigurer Hullkornstr.2,8m.m. MaxBr./Hø.MålFigur11,251,501,752,002,252,502,753,003,253,503,754, x30,530,5Småen x1520C x2025C x2530C x3035C x3540C x4550C x5050Tønne x4545B x6565B x48501/ x21371/ x26451/ x33491/ x35601/4V x3030H.stripe x4040V.stripe x62,562,5S-25V ,5x2562,5S-25H x100100B Eksempler på avstandstabell:

31 Avstandsbedømmelse Avstanden bedømmes for kort når: Belysningen er god (klar luft, god sikt) Målet trer skarpt fram mot bakgrunnen Terrenget fram mot målet er flatt, dårlig belyst eller usynlig Terrenget fram til målet er fallende

32 Avstandsbedømmelse Avstanden bedømmes for lang når: Belysningen er dårlig. (skumring, regn, tåke o.l.) Målet er vanskelig å se. (står i skyggen, dårlig bakgrunn, sol i øynene) Man sikter langs et gjerde, gjennom ei glenne i skogen o.l. Terrenget fram mot målet er stigende.

33 Bedømmelse av vindstyrken

34 Vindavdrift KNEPP-METODEN: (Avstanden i hundremeter X Vindstyrken i m/sek) / 2 = Antall knepp EKSEMPEL: Avstand 200 meter, vindstyrke 4 m/sek (2x4) / 2 = 4 knepp i side Avstand 300 meter, vindstyrke 6 m/sek (3x6) / 2 = 9 knepp i side Avstand 300 meter, vindstyrke 2 m/sek (3x2) / 2 = 3 knepp i side Avstand 400 meter, vindstyrke 4 m/sek (4x4) / 2 = 8 knepp i side NB ! Formelen forutsetter vind rett fra siden og full virkning i hele kulebanen. Men for å forenkle tilværelsen kan man lage en vindtabell slik at man slipper å være mattegeni. På neste side har jeg et eksempel på en slik vindtabell jeg har brukt i mange år.

35 Knepptabell for 308 Win. med 146gr.NM60 kule, Vo 870m/sek. vind 90` fra siden. 100m150m200m250m300m350m400m450m500m550m600m 1m/s m/s m/s m/s m/s m/s ms ms Husk: når du skrur mot venstre, skru opp. Når du skrur mot høyre, skru ned. 1/6

36 Eksempler på avdrift på forskjellige patroner i 4msek vind Vindavdrift i knepp, 4 msek 200m300m400m500m 7.62,150grs.sierra, Vo 850m/sek ,62, 155grs. scenar, 840m/sek ,62 nato, vo 860 msek ,5, 140grs. Sierra, vo 800m/sek ,5, 108grs. Scenar, 940m/sek ,5, 144grs. RA, vo 770m/sek ,5, 139 grs scenar 850 m/sek 3579 Norma diamond line felt Norma golden target

37 Vindklokke Eksempel nr. 1: Skyteavstand 300 meter, vindstyrke 4 m/s. Vind 90º på skyteretningen (vinden inn “klokka 3 ”) Antall knepp (kneppmetoden): 3 x 4 : 2 = 6 knepp Eksempel nr. 2: Vinden inn “klokka” 2: Antall knepp:6 x 0.8 = 4.8 ~ 5 knepp Eksempel nr. 3: Vinden inn “klokka” 7: Antall knepp:6 x 0.5 = 3 knepp

38 Vind i ulike deler av kulebanen Kulebane Siktelinje Vind i siste halvdel av kulebane. Avdrift ca. 9 cm Vind i første halvdel av kulebanen. Avdrift ca. 20 cm. Vind i hele kulebanen. Avdrift ca. 31 cm. Eksempel: Avstand: 400 m. Vind: 4 m/sek. Dette er en prinsippskisse. Avdriften vil varierer med hastighet og ballistisk koeffisient. Ca. 9 cm. Ca. 31 cm. Ca. 20 cm.

39 . På grunn av prosjektilets rotasjon vil vinden også påvirke treffpunktet i høyde. Vind fra venstre presser prosjektilet nedover i forhold til vindstille. Motsatt fra høyre. (Gjelder for prosjektiler med høyrerotasjon) For cal. 22 er forholdet ca. 1 : 3. For 6,5 / 7,62 ca. 1 : 6. (6 knepp i side - 1 i høyde.) Siden jeg aldri husker dette har jeg skrevet det inn i vindtabellen min Husk: når du skrur mot venstre, skru opp. Når du skrur mot høyre, skru ned. 1/6 Vindavdrift - høydekorrigering

40 Anvisning Først anvises antall treff, så antall innertreff. Bak hovedanviser, kommer treffpunktanviser som viser hvor middeltreffpunkt i figuren sitter. 0 treff: vifte nede 1 treff: Ned og til venstre 2 treff: Ned og til høyre 3 treff: Opp og til venstre 4 treff: Opp og til høyre 5 treff: Opp i midten 6 treff: Vifte oppe Eventuelle protester på anvisning må komme umiddelbart etter anvisning.


Laste ned ppt "Feltkurs 2013 Hva er feltskyting? Hvordan skal vi treffe på feltskyting? Utstyr. Innskyting. Avstandsbedømmelse. Kulebane. Vindavdrift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google