Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjemiske reaksjoner Bilde inn. Kjemiske reaksjoner Utgangsstoffer (reaktanter) → produkter Fire typiske kjennetegn på kjemiske reaksjoner på makronivå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjemiske reaksjoner Bilde inn. Kjemiske reaksjoner Utgangsstoffer (reaktanter) → produkter Fire typiske kjennetegn på kjemiske reaksjoner på makronivå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjemiske reaksjoner Bilde inn

2 Kjemiske reaksjoner Utgangsstoffer (reaktanter) → produkter Fire typiske kjennetegn på kjemiske reaksjoner på makronivå (endringer vi kan observere): –Fargeforandring –Energiforandring (varme avgis eller tas opp) –Gassutvikling –Utfelling På mikronivå dreier endringene seg om stoffendringer der sterke bindinger i utgangsstoffene blir brutt, og nye dannet i produktene

3 Kjemiske ligninger Antallet atomer fra de forskjellige grunnstoffene i utgangsstoffene er likt antallet fra de samme grunnstoffene i produktene etter reaksjonen Massen av stoffene før og etter reaksjonen er den samme En kjemisk likning beskriver en reaksjon og de stoffendringene som skjer

4 Kjemiske likninger En balansert likning sier noe om mengdeforholdene mellom stoffene i reaksjonen I den balanserte likningen må antallet atomer av hver type være likt før og etter reaksjonen Tallet foran stoffet kalles koeffisient, vi skriver aldri koeffisienten 1

5 Balansering av likninger – noen regler Skriv opp korrekte formler for utgangsstoffene og produktene Sørg for at antallet av det atomet som står færrest steder i likningen, blir det samme på begge sider av pilen Korriger for de endringene i andre atomer som den første balanseringen førte til Skriv den ferdig balanserte likningen

6 Fellingsreaksjoner og netto ionelikning I en fellingsreaksjon vil kun noen av ionene delta i reaksjonen. Ioner som ikke deltar i reaksjonen kaller vi tilskuerioner Når vi skriver reaksjonslikningen uten tilskuerionene får vi det vi kaller netto ionelikning –Eks sølvnitrat (AgNO 3 ) og natriumklorid (NaCl): Ag + (aq) + NO 3 - (aq) + Na + (aq) + Cl - (aq) → AgCl(s) + Na + (aq) + NO 3 - (aq) –Vi ser at Na + og NO 3 - ikke deltar i reaksjonen. Netto ionelikning for fellingsreaksjonen: Ag + (aq) + Cl - (aq) → AgCl(s)

7 Molforhold i kjemiske reaksjoner For å kunne regne ut hvor mye stoff som blir dannet i en kjemisk reaksjon må vi ha en balansert reaksjonslikning Beregninger basert på en balansert reaksjonslikning kalles støkiometriske beregninger Koeffisientene viser hva forholdet mellom stoffmengdene er i reaksjonen

8 Framgangsmåten i beregninger Skriv korrekte formler for stoffene og balanser ligningen Regn ut stoffmengden i mol av det stoffet det er oppgitt opplysninger om i oppgaven Bruk koeffisientene i likningen og finn stoffmengden av det ønskede stoffet det spørres om Gjør stoffmengden i mol for dette stoffet om til den størrelsen og enheten oppgaven spør etter

9 Beregning av utbytte

10


Laste ned ppt "Kjemiske reaksjoner Bilde inn. Kjemiske reaksjoner Utgangsstoffer (reaktanter) → produkter Fire typiske kjennetegn på kjemiske reaksjoner på makronivå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google