Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjemiske reaksjoner Bilde inn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjemiske reaksjoner Bilde inn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjemiske reaksjoner Bilde inn

2 Kjemiske reaksjoner Utgangsstoffer (reaktanter) → produkter
Fire typiske kjennetegn på kjemiske reaksjoner på makronivå (endringer vi kan observere): Fargeforandring Energiforandring (varme avgis eller tas opp) Gassutvikling Utfelling På mikronivå dreier endringene seg om stoffendringer der sterke bindinger i utgangsstoffene blir brutt, og nye dannet i produktene

3 Kjemiske ligninger Antallet atomer fra de forskjellige grunnstoffene i utgangsstoffene er likt antallet fra de samme grunnstoffene i produktene etter reaksjonen Massen av stoffene før og etter reaksjonen er den samme En kjemisk likning beskriver en reaksjon og de stoffendringene som skjer

4 Kjemiske likninger En balansert likning sier noe om mengdeforholdene mellom stoffene i reaksjonen I den balanserte likningen må antallet atomer av hver type være likt før og etter reaksjonen Tallet foran stoffet kalles koeffisient, vi skriver aldri koeffisienten 1

5 Balansering av likninger – noen regler
Skriv opp korrekte formler for utgangsstoffene og produktene Sørg for at antallet av det atomet som står færrest steder i likningen, blir det samme på begge sider av pilen Korriger for de endringene i andre atomer som den første balanseringen førte til Skriv den ferdig balanserte likningen

6 Fellingsreaksjoner og netto ionelikning
I en fellingsreaksjon vil kun noen av ionene delta i reaksjonen. Ioner som ikke deltar i reaksjonen kaller vi tilskuerioner Når vi skriver reaksjonslikningen uten tilskuerionene får vi det vi kaller netto ionelikning Eks sølvnitrat (AgNO3) og natriumklorid (NaCl): Ag+(aq) + NO3-(aq) + Na+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s) + Na+(aq) + NO3-(aq) Vi ser at Na+ og NO3- ikke deltar i reaksjonen. Netto ionelikning for fellingsreaksjonen: Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s)

7 Molforhold i kjemiske reaksjoner
For å kunne regne ut hvor mye stoff som blir dannet i en kjemisk reaksjon må vi ha en balansert reaksjonslikning Beregninger basert på en balansert reaksjonslikning kalles støkiometriske beregninger Koeffisientene viser hva forholdet mellom stoffmengdene er i reaksjonen

8 Framgangsmåten i beregninger
Skriv korrekte formler for stoffene og balanser ligningen Regn ut stoffmengden i mol av det stoffet det er oppgitt opplysninger om i oppgaven Bruk koeffisientene i likningen og finn stoffmengden av det ønskede stoffet det spørres om Gjør stoffmengden i mol for dette stoffet om til den størrelsen og enheten oppgaven spør etter

9 Beregning av utbytte Vi kan få mindre av et produkt enn det vi kan beregne ut fra reaksjonsligningen Utbyttet oppgir vi vanligvis i prosent av det teoretisk mulige Utbytte i prosent = virkelig utbytte teoretisk utbytte ∙ 100 % I noen tilfeller kan vi ha begrensende reaktanter slik at reaksjonen stopper opp. Vi må gjøre beregninger utfra den begrensende reaktanten

10


Laste ned ppt "Kjemiske reaksjoner Bilde inn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google