Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forventninger til samarbeidet mellom Kunnskapssenter for utdanning og Nasjonalt forum for utdanningsforskning Monica Melby-Lervåg, Prof./Forskningsdekan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forventninger til samarbeidet mellom Kunnskapssenter for utdanning og Nasjonalt forum for utdanningsforskning Monica Melby-Lervåg, Prof./Forskningsdekan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forventninger til samarbeidet mellom Kunnskapssenter for utdanning og Nasjonalt forum for utdanningsforskning Monica Melby-Lervåg, Prof./Forskningsdekan Utdanningvitenskapelig fakultet

2 1. Fokusere på forskningskvalitet! Bidra til å oppklare uklarheter om evidensbasert praksis, rangering av kunnskap og randomiserte kontrollerte studier

3 Rangeringen bare gyldig hvis forskningsspørsmålet er om et tiltak har EFFEKT

4 1. Fokusere på forskningskvalitet! Rangeringen er altså ikke: En generell rangering av kunnskap En nedvurdering av kvalitative metoder En vurdering av hva slags forskning som bør prioriteres Hva er den beste studien å gjøre i forhold til et gitt spørsmål?

5 1. Fokusere på forskningskvalitet! Unngå ideologisk motiverte og lite fruktbare teoretiske/vitenskapsteoretiske diskusjoner Empirisk fokus: Hva slags undersøkelser trenger vi for å løse utfordringene i barnehage og skole?

6 Finne/gjøre de gode studiene og formidle denne kunnskapen 1. Fokusere på forskningskvalitet! Uavhengig av design, mange studier med svak kvalitet

7 2. Fokusere på praksisfeltet! Hva vet vi om hvilke type tiltak «virker best» innenfor disse områdene? Hvilken kunnskap har vi når det gjelder årsakene til at elever får vansker innenfor kjerneområder som atferd, språk, leseferdigheter og matematikk? 1 2

8 3. Fokusere på formidling av kunnskap! Hvordan kan denne kunnskapen best mulig formidles til praksisfeltet? Hva skal til for at praksisfeltet kan nyttiggjøre seg av denne kunnskapen? Kunnskapssenteret for helsetjenester, Campbell Lærerutdanning, etterutdanning

9 4. Fokusere på vekselvirkningen forskning praksis! «The virtuos circle» Research Practice Snowling & Hulme, 2012 Instumentalisme Kokebokpedagogikk

10 Gevinst Dersom utdanningsforskningen evner å ha et mer praktisk og empirisk orientert fokus kan vi: Styrkes som forskningsfelt Bli en aktør som virkelig blir lyttet til når det gjelder hvordan fremtidens skoler og barnehager skal utformes.

11 OG: Mulighet til å påvirke hvordan barn kan få et bedre trivsel og læringsutbytte på skolen, og dermed få muligheter til en bedre fremtid.

12 Foto: Kathrine Nordli, «Airborn» Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Forventninger til samarbeidet mellom Kunnskapssenter for utdanning og Nasjonalt forum for utdanningsforskning Monica Melby-Lervåg, Prof./Forskningsdekan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google