Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND Jan Enerstvedt Dagleg leiar FOS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND Jan Enerstvedt Dagleg leiar FOS."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND Jan Enerstvedt Dagleg leiar FOS

2

3

4 FOS – regional prosjektorganisasjon Mål: å samarbeida om oppgåver som blir løyste betre på regionalt nivå enn på lokalt nivå Samarbeidet skal bidra til å styrka kommunen sin kompetanse og kapasitet innan oppvekstsektoren. FOS tilbyr tenester/kompetanseutvikling innan oppvekstsektoren i 6 kommunar6 kommunar FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND

5 FOS er organisert med ei overordna styringsgruppe der personar frå kommunalsjefnivå representerer og gir fullmakter Grunnskulegruppa, barnehagegruppa og PPT leiarforum jobbar med den dagleg drifta FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND

6 Kva jobbar FOS med: -Kompetanseutvikling -Tilsyn på barnehage -Organiserer munnleg eksamen -Koordinerer regionalt DKS- prosjekt «Eg vil byggja meg ein båt» -Støttar einingane med faglege råd -Skaper møteplassar for dei tilsette FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND

7 Kva jobbar FOS med - framhald: -Søkjer om ekstern støtte til ulike prosjekt -Representerer kommunane utad der det er naturleg -Samarbeidsavtalar med høgskular og institusjonar og andre Vedtatt handlingsplan dannar grunnlag for aktiviteten Årsmelding oppsummerer aktiviteten - FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND

8 Satsingsområde : -Vurdering for læring (VFL) -Grunnleggjande dugleikar -Psykisk helse – mobbing (jf BTI) -Eksamensfag – betring av nivå -Vera saman- relasjonsbygging -Utvikla tilsynsverktøyet -Ungdomstrinn i utvikling

9 FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND Fakta Etne : -145 deltok på ulike kurs og nettverk -Etne har hatt eitt tilsyn (Skånevik barnehage ) og gav eitt (Bømlo) -Hilde Haraldseide er representant/nestleiar i S-gruppa -Dagfinn G-Johnsen er med i både grunnskule- og barnehagegruppa pluss tilsynskorpset -Torhild Molland er med i tilsynskorpset -Erling Askeland er medlem i eksamensgruppa og gruppa for Vaksenopplæring -Kostnad pr år for medlemskap: ca kr 65000,- (fordelt etter elevtal)

10 FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND For meir info om aktiviteten vår og kontakt- sjå www.fos-sunnh.no eller mail tilwww.fos-sunnh.no jan.enerstvedt@sveio.kommune.no


Laste ned ppt "FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND Jan Enerstvedt Dagleg leiar FOS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google