Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologiske aspekter ved kroniske smerter hos eldre Psykolog Pål Dåstøl Alderspsykiatrisk poliklinikk Sykehuset Asker og Bærum HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologiske aspekter ved kroniske smerter hos eldre Psykolog Pål Dåstøl Alderspsykiatrisk poliklinikk Sykehuset Asker og Bærum HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologiske aspekter ved kroniske smerter hos eldre Psykolog Pål Dåstøl Alderspsykiatrisk poliklinikk Sykehuset Asker og Bærum HF

2 Forekomst av smerte i den eldre del av befolkningen  Ca. 20% tar smertestillende medisin regelmessig  25-50% av eldre hjemmeboende har blitt vist i studier har et smerteproblem  45-80% av sykehjemspasienter har smerter

3 Nevrokognitiv modell for kronisk smertesyndrom SMERTEATFERD: For eksempel unngåelse av smerte SMERTEFORSTÅELSE: Antakelse omsammenhenger EMOSJONER: I tilknytning til smerte KOGNITIV FORTOLKNING: Evaluering av smertestimuli; for eksempel som fare, uutholdelig og lignende. PERSEPSJON: Oppfattelse av og oppmerksomhet på smerte stimuli MEKANISMER I RYGGMARGEN: Forsterkning av signaler/blokkering av signaler NOCISEPSJON: Mekanismer som stimulerer nerver

4 Body-Self-neuromatrix modell (Melzac og Wall) Smertepersepsjon Kognitiv evaluerende dimensjon Sensorisk Diskriminerende dimensjon Affektiv motivasjonell dimensjon

5 Kronisk smerte; cerebrale mekanismer – Sentrale smertemekanismer  fMRI: Viser ved induksjon av smerte og kronisk smerte endringer i metabolisme i visse områder i hjernen.  Særlig innvolvert i smertepersepsjon er det hpldepunkter for at cerebellum, thalamus, corteks cinguli og visse områder av frontal corteks

6 Kompliserende komponenter (”Gule flagg”)  Genetiske forhold –sårbarhet  Psykisk lidelse; f.eks. GAD, panikkangst og Depresjon  Kognisjon; f.eks. kinesiofobi  Emosjon; f. eks. helseangst, smerteangst, fatigue  Atferdsmessige forhold; Gniing, holding, strekking, fatigue/tretthet  Sosioøkonomiske forhold  Nevropsykologiske forhold  Nevrobiologiske forhold

7 Smerteunnvikelsessirkelen-Kinesiofobi SMERTE KATASTROFETANKER FRYKT UNNVIKELSE ATFERD

8 Noen spesielle årsaker til smerte hos eldre  Parkinson sykdom, ca. 50% rapporterer om smerte  Ryggsmerter, ofte pga. f.eks. skivedegenerasjon og osteoporose  Thalamisk smerte; Etter cerebrale vaskulære hendelser. Ensidig kroppslig smerte. Antas å ha å gjøre med skade i kontralatterale thalamus  Postherpetisk nevralgi, insidensen av herpes zoster øker med alder og rammer 1-2% eldre hvert år  Amputasjoner, fantomsmerte  Diabetespolynevropati

9 Kompliserende komponenter spesielt hos eldre, som senker smerteterskelen  Demenssykdom  Depresjon  Ensomhet  Tretthet  Angst  Søvnvansker  Ensomhet og isolasjon

10 Demens og smerte –hvordan identifisere smerte  Motorisk uro  Psykisk uro  Nytilkomment aggressiv atferd  Forvirring  Depresjon  Ansiktsuttrykk  Kroppsholdning  Søvnvansker  Apetittløshet  Endring av sosial atferd, f.eks. tilbaketrukket

11 Hvordan håndtere problemene som følger med kroniske smerter  Mestringserfaringer  Mestringsressurser (ytre)  Mestringskompetanse (indre)  Mestringsmotivasjon

12 Sentrale punkter i behandling av kroniske smerter - Mestring  Kognitiv mestring  Emosjonell mestring  Kunnskapsmestring  Motivasjonell mestring  Instrumentell mestring  Sosial mestring  Fysisk mestring

13 Rehabilitering av kroniske smertesyndromer; de 4 v’er  Vite  Vurdere  Velge  Våge


Laste ned ppt "Psykologiske aspekter ved kroniske smerter hos eldre Psykolog Pål Dåstøl Alderspsykiatrisk poliklinikk Sykehuset Asker og Bærum HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google