Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hew 2002 BEHANDLINGSFORSKNING; Status og utfordringer Dialogkonferanse Forskningsrådet 15.06.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hew 2002 BEHANDLINGSFORSKNING; Status og utfordringer Dialogkonferanse Forskningsrådet 15.06.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hew 2002 BEHANDLINGSFORSKNING; Status og utfordringer Dialogkonferanse Forskningsrådet 15.06.06

2 Hew 2002 FORSKNINGSFELTET Epidemiologi og forebygging Basalforskning Behandlingsforskning

3 Hew 2002 STATUS Kunnskapsoppsummeringer: –NOU 2003:4 Forskning på rusmiddelfeltet –SBU rapport 2001: Behandling av alkohol- och narkotikaproblem –Cochrane-rapporter –Australia –England –NIDA

4 Hew 2002 FORSKNINGSFRONTEN - SENTRALE DIMENSJONER Aktiv nevrobiologisk forskning –Hjerneavbildning med og uten markører –Intra- og intercellulære perspektiv –Genekspresjon Arv – miljø forskning –Tvilling- og adopsjonsstudier –Genanalyser – genom-prosjektet Epidemiologiske studier av forekomst i ulike grupper i aktuelt og historisk perspektiv Diagnostisk presisjon, kategoriseringer

5 Hew 2002 BEHANDLINGSFORSKNING I ”Høy kvalitet” RCT Prospektive longitudinelle undersøkelser Standardiserte undersøkelsesmetoder Standardiserte intervensjoner Multisenterundersøkelser Intention-to-treat Oppfølgingstid

6 Hew 2002 FUNN ”Sikre” svar –Effekt –Effektstørrelse –Komplikasjoner og bivirkninger –Brukerfornøydhet med begrenset ”gyldighet” –Seleksjon –Sammenheng –Tid –Kultur

7 Hew 2002 UTFORDRING I translasjonsforskning m.v Å utforske kontekstuell gyldighet –Case Control –Kontrollerte observasjonelle studier –Implementeringsstudier –Utvalgsvariasjon –Tidsperspektivet Å utforske systembetingelser –Ressursforutsetninger –Kostnader og kostnadsutnyttelse –Systemvalg –Samfunnsforutsetninger og lovverk

8 Hew 2002 UTFORDRING II - bruk av nasjonale forutsetninger Organisert offentlig helsevesen Personnummerbaserte tiltak ”Stabil befolkning” ”Homogen befolkning Samarbeidsorientering Ressurser (?) –Kompetanse –økonomi

9 Hew 2002 - og nasjonale muligheter Helseundersøkelser tilgjengelige (FHI) –Conor (cohort of Norway med helsedata og biobank) –Den norske mor-barn undersøkelsen –Tvillingundersøkelsen Rusbruksundersøkelser (Sirus) Offentlige registre –Fødselsregisteret –Dødsårsaksregisteret –Strafferegisteret (siktelser, straffer, soning) –Reseptregisterte (FHI) –Arbeidsmarkeds- og sosialregistre

10 Hew 2002 RUSRELATERTE KJERNEOMRÅDER 1.Elendighetens reproduksjon 2.Vulnerabilitet og risiko 3.Intervensjonsstudier 4.Helsetjenesteforskning

11 Hew 2002 I. ELENDIGHETENS REPRODUKSJON – og hva kan vi gjøre med det? 1.Arv-miljø –tvillingforskning, adopsjonsstudier –linkage og genanalyser –”genbanker” 2.Graviditet og fosterskader –Føtalt alkoholsyndrom –Andre stoffer –LAR-Barn 3.Foreldre med rusproblemer –Relasjonsskader –Barn med foreldreansvar

12 Hew 2002 II. VULNERABILITET OG RISIKO 1.”Barnevernets barn” og ”Psykiatriens barn” 2.Ungdom med atferdsvansker –relasjonsorienterte alternativer –multisystemiske tiltak 3.Rusproblemer i ulike psykiatriske populasjoner – og omvendt

13 Hew 2002 III. INTERVENSJONSSTUDIER 1.”Mini-intervensjoner” 2.Kjønns- og aldersrelaterte intervensjoner 3.Nivå-valg: hvor omfattende intervensjon for hvem 4.Bruk av medikamentelle metoder for hvem og hvor lenge? –LAR (langtidsperspektiv, livskvalitet, kontrolltiltak) –Medikamenter i behandlingen av alkoholproblemer –Medikamenter med prolongert effekt (implantat/depot etc) 5.Bruk av psykososiale metoder –Forsterkningsprinsipper –Affektbevissthetsopplæring

14 Hew 2002 IV. HELSETJENESTEFORSKNING Rusreformen Samfunnsbasert kontinuitet –Fastlege/sosialsenter-modeller –Samarbeid helseforetak/kommuner –Nettverksmodeller –Den gode og den dårlige ansvarsgruppe Brukerfornøydhet og brukersamarbeid –Frafall før behandling (f.eks tekstmeldinger) –Frafall under behandling (setting, situasjon)

15 Hew 2002 FORUTSETNINGER (eks: Multisenterstudier: Small is not beautiful Ressurssenter –Metodevalg og forskningsprotokoller –Statistiske tjenester –Basis-struktur (intervju og oppfølgingstjenester) –REK, BIOBANK, NSD/Datatilsyn –Kryssregisterstudier –Instrumentvalg og undersøkelseparametre Nettverk –Hjerneavbildning, genetikk og undersøkelsesmetoder –Epidemiologiske aspekter –Psykologisk og psykiatrisk undersøkelseskompetanse –Kliniske miljøer


Laste ned ppt "Hew 2002 BEHANDLINGSFORSKNING; Status og utfordringer Dialogkonferanse Forskningsrådet 15.06.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google