Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Alkoholmisbruk i et folkehelseperspektiv. 2 Hvem drikker? 80% drikker moderat under en alkoholenhet (1 glass øl/- vin) daglig Gj.snitt ca 8 liter ren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Alkoholmisbruk i et folkehelseperspektiv. 2 Hvem drikker? 80% drikker moderat under en alkoholenhet (1 glass øl/- vin) daglig Gj.snitt ca 8 liter ren."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Alkoholmisbruk i et folkehelseperspektiv

2 2 Hvem drikker? 80% drikker moderat under en alkoholenhet (1 glass øl/- vin) daglig Gj.snitt ca 8 liter ren alkohol /år (reg.omsetning 6.7 liter 2008) 10% drikker med stor risiko for skade og sykdom 88000 storkonsumenter / 36 l/år (kilde: SIRUS) ~2% alkoholisme (ICD 10) 10% drikker ikke Menn drikker mer enn kvinner Yngre drikker mer enn eldre (oftere beruset, mest mellom 20-30 år) Drikker oftere mellom 45-66 år De med høy inntekt drikker mer enn de med lav inntekt Ingen skal drikke før fylte 40 år (Platon)

3 3 Leger og alkohol? Materiale og metode: Spørreskjemaundersøkelser Resultater: endring i alkoholvaner 1985-2000 Fra 22% til 33% av legene drakk alkohol hyppigere enn ukentlig Fra 12% til 15% risikopreget forbruk Fra 0,6% til 1,3% klart risikofylt alkoholbruk Ingen korrelasjon mellom jobbtilfredshet og alkoholvaner. Fortolkning: Utviklingen i drikkemønster blant norske leger likner utviklingen i befolkningen. Hyppigere inntak av moderate mengder alkohol har ikke ført til sjeldnere inntak av større mengder.

4 4 Tallenes dystre tale Ca 300000 har alkoholproblemer (120000 barn berørt) 1500 alkoholrelaterte dødsfall - ingen stor dødsårsak per se - selvmord: 20% har /hatt diagnosen alkoholisme - 25% alle dødsfall 19-29 år alkohol med i bildet - alkoholrelaterte dødsfall reduserer menns gj.s levealder med 2 år 10% av sykehusinnleggelser er alkoholrelaterte 106000 hasteoppdrag til ambulansetjenesten alkoholrelatert (2001) 10% av allmennlege konsultasjoner (for menn 40-50 år: 25%,kvinner 7%) 50% rusmiddelmisbruk bl. psykiatriske pasienter FAS/FAE /FASD (omfatter både FAS og FAE) Kriminalitet: Vold i alkoholrus: 58% av alle drap 70% kvinnemishandlingstilfellene 65% av grov vold 58% av voldtektene 11% ungdoms-og vg. elever utsatt for vold, ulykker, skader pga beruselse (SIRUS 2010)

5 5 Alkoholens pris 9 milliard i inntekter 18 milliard i utgifter : »Sykefravær/behandling/tidlig død: 11.5 »Vold og ulykker: 5.3 »Fravær/redusert arbeidskapasitet:1.5

6 6

7 7 Forebygge effektive tiltak i alkoholpolitikken +++ høy effekt 0 effekt Effektivitet Antal gode studier Kostnad Aldersgrenser +++ Mange Lav Statsmonopol +++ Mange Lav Alkoholavgifter +++ Mange Lav Alkoholopplysning i skolen 0 Mange Høy Reklameforbud + Få Lav Lav promillegrense +++ Mange Lav

8 8 Hvor mye er for mye? 1 AE = 1 alkoholenhet = 13 g ren alkohol. Dette tilsvarer alkoholinnholdet i 33 cl pils, 12 cl vin eller 4 cl brennevin, 1 rusbrus

9 9 Hva er misbruk? Kvantitivt mål: alkoholenheter Helsemål: somatiske /psykiske akutte/langvarige Kvalitativt mål: skader sosiale relasjoner Det eksisterer et rusproblem når de følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes og forstyrres av rusmidler, og når bruk virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas

10 10 Hva er avhengighet? WHO alkoholavhengighetssyndrom (ADS) ICD 10 DSM IV (substansavhengighet) ICPC Kriterier : trang til å drikke, problemer med kontroll, abstinens, toleranse utvikling, alkohol prioriteres, fortsetter å drikke til tross for skadelige konsekvenser, likegyldighet

11 11 Tidlig identifisering av skadelig alkoholforbruk Spør Faresignaler: drikker for å sove og dempe angst, skjuler drikkingen, orker ikke søndagsturen, bekymring over drikkingen, andre kritisere drikkingen, dårlig samvittighet pga drikkingen, skaper problemer Audits Tidlige tegn: bl.a. dyspepsi, traumer, psykiske -, søvn-, familieproblemer, impotens “Alkohol øker lysten men minsker evnen ” W. Shakespeare Kliniske tegn: bl.a. håndtremor, hypertoni, hjertearytmier, overvekt (se Hunskår et al Allmennmedisin)

12 12 Tidlig identifisering – audits alcohol use identification test RISK/CAGE (4 spørsmål for å avdekke alkoholproblemer) RISK: Reparere – Irritert – Skyld – Kutt CAGE: Cut down – Annoyed others - Guilt feelings - Eye-opener 1. Har du noen gang drukket alkohol om morgenen, enten for å roe nervene eller for å bli kvitt bakrus? (Reparere) 2. Har du noen gang blitt irritert fordi folk har kritisert ditt alkoholforbruk? (Irritert) 3. Har du noen gang hatt skyldfølelse pga ditt alkoholforbruk? (Skyld) 4. Har du noen gang følt du burde kutte ned på ditt alkoholforbruk? (Kutt) Mistanke om alkoholproblem: ja på 1-2 spørsmål Sannsynlig misbruker: ja på 3-4 spørsmål Flere ulike audits, gode hjelpemidler i utredning av mulig alkoholmisbruk, ( se tidsskriftet.no søkeord alkohol + allmennmedisinboka)

13 13 Behandling Viktigst: erkjenne problemet og motivasjon Samtaleterapi: informasjon, rådgivning, ansvarliggjøre, behandlingskontrakt, behandlingsmål Antabus (disulfiran)? (ref forebygge tilbakefall) Bedriftshelsetjenesten – AKAN Medikamentell behandling (Se J. Mørland, Tidsskriftet 2006. NEP, ”Vanedannende legemidler-forskrivning og forsvarlighet, IK2755.2001,www.helsetilsynet.no) Henvisning: kommunal rustjeneste, spesialtisthelsetjeneste (poliklinikk/innleggelse)


Laste ned ppt "1 Alkoholmisbruk i et folkehelseperspektiv. 2 Hvem drikker? 80% drikker moderat under en alkoholenhet (1 glass øl/- vin) daglig Gj.snitt ca 8 liter ren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google