Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nybegynnerkurs i birøkt Dagens tema: Kvalitetssystem i landbruket, KSL Helse, miljø og sikkerhet, HMS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nybegynnerkurs i birøkt Dagens tema: Kvalitetssystem i landbruket, KSL Helse, miljø og sikkerhet, HMS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nybegynnerkurs i birøkt Dagens tema: Kvalitetssystem i landbruket, KSL Helse, miljø og sikkerhet, HMS

2 Hvorfor KSL? Kvalitetsbevisste forbrukere skal kunne ha tillit til at norskprodusert mat holder høy kvalitet og produseres på en måte som tar hensyn til både dyr, mennesker og naturen for øvrig. Derfor har landbruksnæringen utviklet sitt eget kvalitetssystem, Kvalitetssystem i Landbruket (KSL).

3 Kvalitetssystem i Landbruket er bondens eget verktøy for å dokumentere og systematisere arbeidet på gården. KSL innebærer at bonden gjør enkle notater fra sin produksjon, og at han setter søkelys på kvalitet i sitt arbeid. KSL dekker alle typer matproduksjon på norske gårdsbruk, og stiller krav til hvordan produksjonen skal gjennomføres og hva som skal dokumenteres. Kvalietssystemet bygger på kravene lover og forskrifter stiller til matproduksjon, dyrevelferd, miljøhensyn og arbeidsmiljø, men stiller også krav definert av landbruksnæringen.

4 Norges Birøkterlag og Honningcentralen har utarbeidet en egen håndbok – Dokumentert produksjon av honning. Denne kan du laste ned på Honningcentralens hjemmesider www.honning.no. Du finner mer informasjon om KSL på www.matmerk.no.

5 KSL-permen Del 1: I Sjekklister/ egenrevisjon II Veiledere III HMS-heftet IV Noteringsskjema V Informasjon

6 KSL-permen Del 2: –Kap. 1 Hva er KSL? –Kap. 2 Helse, miljø og sikkerhet –Kap. 3 Hjelpemidler for tilleggsnotater –Kap. 4 Praktisk birøkt (handtering av bivoks) –Kap. 5 Honningbehandling –Kap. 6 Avlsarbeid –Kap. 7 Bisykdommer (skjema) –Kap. 8 Bibotanikk og pollinering –Kap. 9 Regnskap, økonomi og forsikring –Kap. 10 Diverse –Kap. 11 Lover, forskrift og regelverk

7 Hjelpemidler for tilleggsnotater ”Selv det svakeste blekk er sterkere enn det beste minne”

8 Helse, Miljø og Sikkerhet Hva innebærer HMS?: –Det er birøkterens eget ansvar å ta vare på sin egen helse og sikre familien og andre mot ulykker og skader birøkten kan påføre. Gjennom lov og forskrifter er det satt fram krav om arbeidsmiljøet på gården. Hva fokuseres det på?: –Personlig verneutstyr / førstehjelpsutstyr –Allergiske reaksjoner på bistikk –Belastningslidninger –Ulykker –Brannvern inklusive elektrisk anlegg –Arbeidsmiljø og trivsel –Oppbevaring og bruk av kjemikalier

9 Oppsummering av gruppas første år som birøktere Hvordan gikk det?


Laste ned ppt "Nybegynnerkurs i birøkt Dagens tema: Kvalitetssystem i landbruket, KSL Helse, miljø og sikkerhet, HMS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google