Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Anestesimidler Diagnose, tilstand, alder, og type kirurgisk inngrep vil avgjøre valg av anestesimiddel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Anestesimidler Diagnose, tilstand, alder, og type kirurgisk inngrep vil avgjøre valg av anestesimiddel."— Utskrift av presentasjonen:

1 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Anestesimidler Diagnose, tilstand, alder, og type kirurgisk inngrep vil avgjøre valg av anestesimiddel.

2 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Kort om anestesi Anestesi= ”uten smerte” Med eller uten søvn Narkose: dyp søvn. Pasienten trenger hjelp for å opprettholde livsfunksjonene Sedasjon: mindre dyp søvn. Pasienten puster selv og har intakte beskyttelsesreflekser

3 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Narkose Består vanligvis av tre komponenter: Består vanligvis av tre komponenter: Søvn Søvn Smertelindring Smertelindring Muskelrelaksasjon Muskelrelaksasjon

4 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Blod - hjerne barriere: Det er ikke viktig hvor mye anestesimiddel som er plasma men hvor mye som er i hjernen! Mellom karsystemet og hjernen finnes en barriere. Kun relativt små molekyler kan passere denne barrieren. Denne barrieren kan ofte være skadet ved hodeskader og alvorlig sykdom. I placenta finnes en liknende barriere mellom mors og fosterets sirkulasjon.

5 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Anestesidybde Forskjellige anestesidybder er definert som stadier pasienten går gjennom ved stadig sterkere konsentrasjoner av anestesigasser Forskjellige anestesidybder er definert som stadier pasienten går gjennom ved stadig sterkere konsentrasjoner av anestesigasser Særlig fryktet er stadium II, eksitasjonsfasen, der pasienten lett får både larynksspasme og bronkospasme ved stimulering Særlig fryktet er stadium II, eksitasjonsfasen, der pasienten lett får både larynksspasme og bronkospasme ved stimulering Dette er årsaken til at vi oftest velger iv-innledning ved gassanestesi Dette er årsaken til at vi oftest velger iv-innledning ved gassanestesi

6 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Propofol [raskt søvn] 10 mg / 20 mg/ml Søvn etter 45-60 sek og kortvarig effekt (8-9 min). Søvn etter 45-60 sek og kortvarig effekt (8-9 min). Metaboliseres hurtig i lever. Metaboliseres hurtig i lever. Beskytter mot kvalme. Beskytter mot kvalme. Kontra: graviditet/fødsel, kjent hypersensitivitet mot soya. Kontra: graviditet/fødsel, kjent hypersensitivitet mot soya. Forsiktig: hypovolemi, respirasjon/hjertesvikt. Forsiktig: hypovolemi, respirasjon/hjertesvikt. Bivirkning: kardiovaskulær depresjon, smerte i blodåren ved injeksjon. Bivirkning: kardiovaskulær depresjon, smerte i blodåren ved injeksjon. Dosering: 1-2.5 mg/kg i.v. Vedlikehold med mg/kg/h eller TCI. Dosering: 1-2.5 mg/kg i.v. Vedlikehold med mg/kg/h eller TCI.

7 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Pentothal [hypotensjon] 25 mg/ml Raskt innsettende effekt- søvn innen 30-45 sek.Opphører etter 5- 10 min. Raskt innsettende effekt- søvn innen 30-45 sek.Opphører etter 5- 10 min. Senker cerebralt oksygen-forbruk. Senker cerebralt oksygen-forbruk. Metaboliseres i lever. Metaboliseres i lever. Kan brukes ved status epilepticus. Kan brukes ved status epilepticus. Kontra: porfyri, lever/nyresvikt. Kontra: porfyri, lever/nyresvikt. Bivirkninger: hypotensjon, respirasjonsdepresjon,myocarddepresjon, histaminfrigjøring kan gi bronkospasme hos astmapasient. Bivirkninger: hypotensjon, respirasjonsdepresjon,myocarddepresjon, histaminfrigjøring kan gi bronkospasme hos astmapasient. Skylle med i.v. mellom hvert medikament. Skylle med i.v. mellom hvert medikament. Dosering: 3-6 mg/kg i.v. Dosering: 3-6 mg/kg i.v.

8 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Ketalar [mareritt] 10 mg / 50 mg/ml Rask amnesi. Rask amnesi. Sterk analgesi. Sterk analgesi. Beholder reflekser i luftveiene og kardiovaskulær stimulering. Beholder reflekser i luftveiene og kardiovaskulær stimulering. Kan virke våken og fjern fra omgivelsene- dissosisert anestesi. Kan virke våken og fjern fra omgivelsene- dissosisert anestesi. Indikasjon: Ustabile pasienter, prosedyrer. Indikasjon: Ustabile pasienter, prosedyrer. Kontra: Hypertensjon, hodeskade (relativ), alvorlig iskemisk hjerte-sykdom. Kontra: Hypertensjon, hodeskade (relativ), alvorlig iskemisk hjerte-sykdom. Bivirkninger: Marerittlignende opplevelser (dempes med Stesolid),økt salivasjon, økt BT, økt ICP. Bivirkninger: Marerittlignende opplevelser (dempes med Stesolid),økt salivasjon, økt BT, økt ICP. Dosering: innledning 1-2 mg/kg i.v. Varer 5-10 min. Kan også gis som vedlikehold, i.m. og infusjon. Dosering: innledning 1-2 mg/kg i.v. Varer 5-10 min. Kan også gis som vedlikehold, i.m. og infusjon.

9 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Midazolam [respirasjon] 1 mg / 5 mg/ml Sedasjon. Sedasjon. Muskelavslappning. Muskelavslappning. Varighet ½ til 1time. Varighet ½ til 1time. Metaboliseres i lever- ingen aktive metabolitter. Metaboliseres i lever- ingen aktive metabolitter. Bivirkninger: Respirasjonsdepresjon (meget potent), postoperativ kvalme og oppkast, hodepine, svimmelhet, uro, muskeltremor. Bivirkninger: Respirasjonsdepresjon (meget potent), postoperativ kvalme og oppkast, hodepine, svimmelhet, uro, muskeltremor. Dosering: titrer til ønsket effekt ½ til 1 mg om gangen. Dosering: titrer til ønsket effekt ½ til 1 mg om gangen.

10 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Stesolid [smådoser] 5 mg/ml Sedasjon, angstdempende, muskelavslappende effekt. Sedasjon, angstdempende, muskelavslappende effekt. Førstevalg ved kramper. Førstevalg ved kramper. Metaboliseres i lever- aktive metabolitter. Metaboliseres i lever- aktive metabolitter. Går over i plasma og morsmelk. Går over i plasma og morsmelk. Bivirkninger: respirasjonsdepressjon,nedsatt hukommelse, svimmelhet, hodepine. Bivirkninger: respirasjonsdepressjon,nedsatt hukommelse, svimmelhet, hodepine. Lang halveringstid, hos eldre opptil 70 til 100 timer. Lang halveringstid, hos eldre opptil 70 til 100 timer. Dosering: store individuelle variasjoner. Titrer med smådoser 1.25 – 5 mg i.v. Dosering: store individuelle variasjoner. Titrer med smådoser 1.25 – 5 mg i.v.

11 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Fentanyl [potent] 0,1 mg/ml 100 ganger sterkere enn morfin. 100 ganger sterkere enn morfin. Rast innsettende effekt, max etter noen minutter. Rast innsettende effekt, max etter noen minutter. Liten kretsløpspåvirkning. Liten kretsløpspåvirkning. Bivirkninger: Muskelrigiditet i thoraks ved større doser («stiff chest»), respirasjonsdepresjon varer lengre enn analgesi. Bivirkninger: Muskelrigiditet i thoraks ved større doser («stiff chest»), respirasjonsdepresjon varer lengre enn analgesi. Dosering: 0,05mg – 0,1mg i.v. Dosering: 0,05mg – 0,1mg i.v.

12 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Ketorax [titrering] 5 mg/ml Egner seg godt som avsluttning av anestesi og som pre og post operativ smertelindring. Egner seg godt som avsluttning av anestesi og som pre og post operativ smertelindring. Uten aktive metabolitter. Uten aktive metabolitter. Mindre grad av respirasjonsdepresjon enn morfin. Mindre grad av respirasjonsdepresjon enn morfin. Dosering: 1–2,5mg i.v. hvert 2 til 5 min til effekt. Dosering: 1–2,5mg i.v. hvert 2 til 5 min til effekt.

13 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Morfin [BT fall] 10 mg / 20mg / 40mg/ml Senker perifer venøs motstand. Senker perifer venøs motstand. Senker hjertets O2 behov, gunstig ved hjertesvikt. Senker hjertets O2 behov, gunstig ved hjertesvikt. Bivirkninger: BT- fall spesiellt ved hypovolemi og rask i.v. adm., histaminfrigjøring: hudrødme, varmefølelse, bronkospasme og astmaanfall kan utløses. Bivirkninger: BT- fall spesiellt ved hypovolemi og rask i.v. adm., histaminfrigjøring: hudrødme, varmefølelse, bronkospasme og astmaanfall kan utløses. Kontraherende effekt på glatt muskelatur i sfinkter (derfor ikke ved galle/nyresteinsanfall). Kontraherende effekt på glatt muskelatur i sfinkter (derfor ikke ved galle/nyresteinsanfall). Dosering: 2-10mg i.v./i.m. Dosering: 2-10mg i.v./i.m.

14 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Rapifen [kort virketid] 0,5mg/ml Lett styrbart med raskt innsettende effekt. Lett styrbart med raskt innsettende effekt. Kort virketid (10-15 min). Kort virketid (10-15 min). Kortvarige inngrep/prosedyrer. Kortvarige inngrep/prosedyrer. Kan gi «stiff chest». Kan gi «stiff chest». Kombineres ofte med benzodiazepiner. Kombineres ofte med benzodiazepiner. Dosering: 7-15microgram/kg (1-2ml til pas 70 kg) ‏ Dosering: 7-15microgram/kg (1-2ml til pas 70 kg) ‏

15 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Petidin [skjelvinger] 50mg/ml Kortere virketid og mindre histaminfrigjørende enn morfin. Kortere virketid og mindre histaminfrigjørende enn morfin. Det opoid som gir mest sederende effekt. Det opoid som gir mest sederende effekt. Egner seg som premed. Egner seg som premed. Vist å ha god effekt mot skjelvinger postoperativt. Vist å ha god effekt mot skjelvinger postoperativt. Har en aktiv metabolitt som kan gi kramper og bør ikke brukes mer enn 2-3 doser. Har en aktiv metabolitt som kan gi kramper og bør ikke brukes mer enn 2-3 doser. Dosering: 0.5mg/kg i titrerte doser postoperativt eller mot slutten av en operasjon. Dosering: 0.5mg/kg i titrerte doser postoperativt eller mot slutten av en operasjon.

16 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Ultiva [Remifentanil] 2mg / 5mg/ml Høypotent analgetika. Høypotent analgetika. Administreres kun som kontinuerlig infusjon, ofte sammen med Propofol. Administreres kun som kontinuerlig infusjon, ofte sammen med Propofol. Svært kort virketid, ingen opphopning selv ved langvarig infusjon. Svært kort virketid, ingen opphopning selv ved langvarig infusjon. Bivirkninger: Hurtig innsettende respirasjonsdepresjon- selv små doser kan gi respirasjonsstans. Bivirkninger: Hurtig innsettende respirasjonsdepresjon- selv små doser kan gi respirasjonsstans. Doseavhengig påvirkning av BT/puls. Doseavhengig påvirkning av BT/puls. Gir meget rask oppvåkning med umiddelbar god respirasjon og våkenhet. Gir meget rask oppvåkning med umiddelbar god respirasjon og våkenhet. Smertestillende effekten borte etter 10 min. God planlegging av postoperativ smertelindreing. Smertestillende effekten borte etter 10 min. God planlegging av postoperativ smertelindreing. Dosering: 0,1til 0,4 microgram/kg/min. Dosering: 0,1til 0,4 microgram/kg/min.

17 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Curacit [fascikulasjoner] 10mg/ml Depolariserende muskelrelaksantia med varighet 5-15 min. Depolariserende muskelrelaksantia med varighet 5-15 min. Utløser små muskelsammentrekkninger spesiellt i nakke, ansikt, skuldre og ekstremiteter. Utløser små muskelsammentrekkninger spesiellt i nakke, ansikt, skuldre og ekstremiteter. Indkasjon: Akutt intubering hos hemodynamisk ustabile pasienter. Indkasjon: Akutt intubering hos hemodynamisk ustabile pasienter. Bivirkninger: Bradykardi og arytmier, intraabdominal trykkstigning og økt trykk i øyet, kaliumstigning, histaminfrigjøring, bronkospasme, allergiske reaksjoner, maling hypertermi, muskelstivhet pga fascikulasjonene. Bivirkninger: Bradykardi og arytmier, intraabdominal trykkstigning og økt trykk i øyet, kaliumstigning, histaminfrigjøring, bronkospasme, allergiske reaksjoner, maling hypertermi, muskelstivhet pga fascikulasjonene. Kontra: nevrologisk sykdom med lammelser, brannskade (relativ), penetrerende øyeskade. Kontra: nevrologisk sykdom med lammelser, brannskade (relativ), penetrerende øyeskade. Dosering: 1-2mg/kg (kun 1 dose, ikke gjentatte doser). Dosering: 1-2mg/kg (kun 1 dose, ikke gjentatte doser).

18 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Muskelrelaksantia Ikke depolariserende: Ikke depolariserende: Nimbex (Cisatracrium) ‏ Nimbex (Cisatracrium) ‏ Esmeron (Rocuronium) ‏ Esmeron (Rocuronium) ‏ Norcuron (Vecuronium) ‏ Norcuron (Vecuronium) ‏ Pavulon (Pancuronium) ‏ Pavulon (Pancuronium) ‏ Mivacron (Mivacrium) ‏ Mivacron (Mivacrium) ‏

19 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Robinul-Neostigmin [ikke for tidlig] Reverserer effekten av ikke depolariserende muskelrelaksantia. Reverserer effekten av ikke depolariserende muskelrelaksantia. Gitt for tidlig kan gi rest-curarsering. Gitt for tidlig kan gi rest-curarsering. Pasienten skal ha tilbake full muskelkraft. Pasienten skal ha tilbake full muskelkraft.

20 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Lystgass - N 2 O [hypoxi] Rask innsettende og avtagende effekt. Lett styrbar. Luktfri. Rask innsettende og avtagende effekt. Lett styrbar. Luktfri. Potenserer søvn og analgesi. Potenserer søvn og analgesi. Fare for diffusjonshypoksi. Fare for diffusjonshypoksi. Diffunderer over i luftfylte hulrom (bihuler og gassfylte tarmer). Diffunderer over i luftfylte hulrom (bihuler og gassfylte tarmer). Kontra (relative): ileus, mellomøre kirurgi, åpne øye/hodeskader og pneumothoraks. Luftembolier kan ekspandere i løpet av sekunder. Kontra (relative): ileus, mellomøre kirurgi, åpne øye/hodeskader og pneumothoraks. Luftembolier kan ekspandere i løpet av sekunder. Ingen kjente toksiske virkninger ved kortere tids bruk (<6 t). Ingen kjente toksiske virkninger ved kortere tids bruk (<6 t).

21 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Anestesigasser (M inimum A lveolar C oncentration ) ‏ S evofluran - lett styrbar og rask oppvåkning. S evofluran - lett styrbar og rask oppvåkning. Desfluran - meget hurtig effekt. Desfluran - meget hurtig effekt. Isofluran - ubehagelig lukt. Isofluran - ubehagelig lukt. Lystgass (N2O) - diffusjonshypoxi. Lystgass (N2O) - diffusjonshypoxi.

22 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Andre bedøvelser [flere veier til Rom] Lokalanestetika - prosedyrer. Lokalanestetika - prosedyrer. Spinalbedøvelse - keisersnitt/ortopedi. Spinalbedøvelse - keisersnitt/ortopedi. Epiduralbedøvelse - fødende. Epiduralbedøvelse - fødende. Blokkader - ortopedi. Blokkader - ortopedi.

23 STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Praktiske tips Praktiske tips Merk sprøyten føre du trekker opp medikamentet Merk sprøyten føre du trekker opp medikamentet Dobbelt kontroll! Dobbelt kontroll! ”Cloose the loop” kommunikasjon ”Cloose the loop” kommunikasjon Hold orden rundt pasienten for å ikke miste oversikten over medikamenter og utstyr Hold orden rundt pasienten for å ikke miste oversikten over medikamenter og utstyr Ved akuttsituasjoner: spar på ampullene for regnskapet og dokumentasjon. Ved akuttsituasjoner: spar på ampullene for regnskapet og dokumentasjon.


Laste ned ppt "STNO / håndbok for anestesisykepleiere OUS / Ullevål Anestesimidler Diagnose, tilstand, alder, og type kirurgisk inngrep vil avgjøre valg av anestesimiddel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google