Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 7. September 2016 OPPVEKST | Søm barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 7. September 2016 OPPVEKST | Søm barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 7. September 2016 OPPVEKST | Søm barnehage

2 kristiansand.kommune.no Ny organisering av ØSTSIDA barnehage OPPVEKST | Søm barnehage 2 Soneleder Einat Larsen i 100% Hamretun /1 avd. Veslefrikk / 4 avd. Bjørg Askland i 100% Jordbærveien / 4 avd. Elfrid Jortveit i 100% Søm/ 2 avd. Askeladden/ 2.5 avd. Karin strømme i 100%

3 kristiansand.kommune.no Lov om barnehager sier: Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. OPPVEKST | Søm barnehage 3

4 kristiansand.kommune.no Vennskap i barnehagen OPPVEKST | Avdeling 4 Å få en venn og å være en venn er noe av det viktigste i et barns liv. Å få delta i lek og få venner er grunnlag for barnas trivsel, læring og utvikling av sosial kompetanse Vi kan tvinge barn til å være sammen om ulike aktiviteter, men vi kan ikke påtvinge vennskap. Barnehagen skal hjelpe og støtte de barna som strever med å finne en venn. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse.

5 kristiansand.kommune.no Oppstarten i barnehagen: Barn som begynner i barnehagen trenger trygge og stabile voksen. Etablere vennskap og relasjoner mellom barn. Vennskap er det viktigste virkemiddel mot mobbing. Inkludering, høre til i ett felleskap Bli kjent med rutiner og regler i barnehagen. Et barn som er trygg på at omgivelsene er forutsigbare og ivaretagende, vil ha gode forutsetninger til å kunne utvikle en trygg grunnmur. Trygghet for det enkelte barn og hele gruppen er med å danne grunnlag for et godt læringsmiljø. OPPVEKST | Søm barnehage 5

6 kristiansand.kommune.no Hvordan barn opplever møtet med andre, vil påvirke barns oppfatninger av seg selv. Vi utvikler oss ikke innefra og ut. Utviklingsforskningen mener vi i stor grad utvikler oss utenfra og inn. Endring skjer via andre. Det er gjennom å møte andres sinn at vi gradvis blir kjent med vår egen mentale verden. (Skårderud,F.,2013; forord i «Aggresjon», Juul,J. 2013) OPPVEKST | Søm barnehage 6

7 kristiansand.kommune.no Forskning : Mennesket er født med milliarder av nerveceller som skal gro sammen til et tett nøste av nervekoblinger. Aktiviteten er høyest i livets tre første år. Da dannes 700 til 1000 nye koblinger i sekundet Det er språket som setter mest og best fart på koblingene, som igjen legger grunnlag for læringsevne, emosjonell regulering, tenkning, logikk, språk- og matteforståelse – kort sagt: alt som behøves for å klare seg rimelig greit her i livet. Forskning viser at allerede etter barnet er tre år er hjernens gullalder på hell  Nervekoblinger skjer langsommere, og hjernen begynner å kvitte seg med overflødige koblinger. OPPVEKST | Avdeling 7

8 kristiansand.kommune.no Barns læringsmiljø: Hverdagen gir mange muligheter til å arbeide for å fremme et godt læringsmiljø. Barn trenger: o Voksne som inngår i gode og varme relasjoner med barna. o tydelige voksne slik at barna vet hva som forventes og hvor grensene går. Indre tryggheten gjør det mulig for dem å flytte energi over på utforskning og læring. OPPVEKST | Søm barnehage 8

9 kristiansand.kommune.no FLIK satsningen: Det store målet er at alle barn (0-16 år) skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing. Det er ikke barnas forutsetninger og deres bakgrunn vi skal være fokusert på. Det kan vi lite gjøre med. Det er miljøet barnet befinner seg i vi kan gjøre noe med. Det er alltid de voksne som har ansvaret for barns trivsel og læring. Vi ønsker mindre utenforskap og mer innenforskap. OPPVEKST | Søm barnehage 9

10 kristiansand.kommune.no Mobbing skjer i barnehagen og det kan for eksempel være: å bli holdt utenfor f.eks. i lek å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, eller dialekt å bli slått, dyttet eller pirket på det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg den største og sterkeste frykten for små barn er å bli utestengt fra leken, det å ikke få være med eller ikke høre til. OPPVEKST | Søm barnehage 10

11 kristiansand.kommune.no Å gripe inn tidlig er alfa og omega for å hindre at mobbing utvikler seg i barnehagen. Den beste medisinen mot mobbing er å jobbe forebyggende med å fremme vennskap mellom barna. Alle barn må få oppleve at de er regnet med og er en betydningsfull person for fellesskapet. OPPVEKST | Søm barnehageg 11

12 kristiansand.kommune.no Foreldre: Foreldre er den viktigste samarbeidspartneren Snakk med barnet ditt dersom du opplever at han/hun er utilpass og/eller at noe i barnehagen ikke er greit. Gi beskjed til leder på avdelingen. Ingenting er for smått eller stort til å tas opp. Ikke tenk: «det går sikkert over» eller at «noe må hun jo tåle» Tidlig innsats kan forebygge uheldige og vanskelige situasjoner for barnet. Sammen jobber vi for å løse det som oppleves som vanskelig for barnet OPPVEKST Søm barnehageg 12

13 kristiansand.kommune.no Vii voksne kan legge til rette for vennskap og hindre utestenging Snakk positivt om alle barn med ditt barn. Tenk etter hvordan og hvem barnet ditt inviterer med hjem. Bursdagsinvitasjoner. Tenk gjennom hvem barnet ditt inviterer til bursdag. OPPVEKST | Søm barnehage 13

14 kristiansand.kommune.no Samtale i foreldregruppa: Hva kan du bidra med / gjøre for å støtte opp om barnas vennskap i barnehagen og aktiviteter utenfor barnehagen? OPPVEKST | Avdeling 14

15 kristiansand.kommune.no VIKTIG, abboner på hjemmesiden http://www.minbarnehage.no/sombhg OPPVEKST | Avdeling 15

16 kristiansand.kommune.no TAKK FOR I KVELD OPPVEKST | Avdeling 16


Laste ned ppt "Foreldremøte 7. September 2016 OPPVEKST | Søm barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google