Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOF Barneorientert familieterapi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOF Barneorientert familieterapi"— Utskrift av presentasjonen:

1 BOF Barneorientert familieterapi
NFSU Ved Sidsel Haug og Marit R.Simonsen

2 Hva er BOF? I BOF møter vi familien på barnets vilkår og med samspillet i fokus Utarbeidet av psykolog Martin Soltvedt Barneperspektivet inn i det familieterapeutiske arbeidet Metoden passer for barn i lekealder opp til 12 år.

3 Teoretiske nøkkelbegrep
Samhandling Tilknytning Selvfølelse Tanken er at gjennom samhandling skapes tilknytning, og ut av dette bygger barnet sin selvfølelse. Leken gir mulighet for en prosess hvor ny samhandling styrker tilknytningen og bygger på og forsterker barnets og foreldrenes selvfølelse.

4 Leken som barnets naturlige måte å uttrykke seg på
Foreldre og barn leker sammen Fokus på samhandlingen i leken Leken avspeiler barnets indre liv og samhandlingsmønsteret i familien Finne fram til gode samhandlingsformer som gir barnet gode utviklingsmuligheter

5 Samhandlingsleken - lekesamtalen
Fokus på grenser Nærhet / avstand Møtene Følge barnets tempo Turtaking Hvordan løse konflikter

6 Integritet og respekt for hverandres behov
Se barnets utviklingsnivå og personlighet Hvordan samspill fungerer mellom foreldre og barn Hvordan er relasjonen Ta barnets følelser på alvor

7 I BOF må vi ha forståelse for barnets indre dynamikk
Barnets selvbilde vises gjennom valg av figurer. Hvilke figurer velger barnet, og hvilke figurer tillegges et indre liv? Er det en vill og impulsiv krokodille som trenger seg på? Eller en krokodille som er snill og tam?

8 Hva forteller disse ulike dyrene om barnets måte å håndtere sine følelser på?
Gjennom vår alter ego-figur vil vi få tak i og møte kraften i dyret. Målet er at barnet skal få hjelp til å håndtere sine sterke følelser, og at foreldrene skal forstå hvordan de kan hjelpe barnet med dette.

9 En mamma sa «…den skal vi ikke ha
En mamma sa «…den skal vi ikke ha!» og satte bort krokodillen som gutten hennes ville ha i sandkassa. Hun hadde ingen fleksible strategier for å møte hans kraftfulle sider. Dermed kunne hun heller ikke lære gutten hvordan han skulle håndtere de sterke følelsene sine

10 BOF er terapi med lek, språk og hender
Du kan kjenne på barnets styrke gjennom dyrene/figurene. Denne stryken bør møtes «hand mot hand» i leken. Er det en engstelig og redd tiger, eller en sint og bråkete? Hva slags møte forventer det ville dyret seg, og hvordan tar de i mot alter ego-figurens nysgjerrighet og grensesetting? Få direkte kontakt med det ville – uten å bli tilintetgjort.

11 Med hendene kommer vi bak ordene.
Vi nærmer oss det barnet vil vise opp med sitt ville dyr. Ved å våge å ta på dyret, kjenne på de skarpe tennene, klappe på det. I blant må vi våge å ta i barnets hånd for å få kontakt. Hendene er viktige som kontaktorgan.

12 Utviklingsnivå For de barna som ikke er moden nok til å klare symbollek med figurer Holde fokus på selve møte Leke i sandkassa med bare hendene Etter hvert føre inn enkle ting som spade og kopper Det at barnet ikke klarer aldersadekvat samhandling- blir en hjelp til å forstå hvilke krav og forventninger til barnet som er realistisk

13 Terapeutens rolle Fokus på barnet Relasjonen Familien Nettverket
Samhandlingen mellom disse nivåene Og hele tiden se dette i forhold til hva barnet strever med

14 Ettersamtalen - filmopptak
Bygg en bro mellom lek og virkelighet Knytt tema i leken til hverdagssituasjoner Reflektere over hvordan barnet opplever sin situasjon Reflektere over muligheter til nye løsninger


Laste ned ppt "BOF Barneorientert familieterapi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google