Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning v/Anita Nilsen og Grethe Reinhardtsen Fleksible arbeidstidsordninger –muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning v/Anita Nilsen og Grethe Reinhardtsen Fleksible arbeidstidsordninger –muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning v/Anita Nilsen og Grethe Reinhardtsen Fleksible arbeidstidsordninger –muligheter og utfordringer Samarbeidskonferanse Scandic Hotel Bergen 22.02.06

2 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Fra idè til virkelighet Fra idè til virkelighet Flink med folk Flink med folk RO/KS RO/KS

3 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Mandat Mandat ”Utarbeide retningslinjer for praktisering av gjeldende lov og avtaleverk” Styringsgruppe/prosjektgruppe Styringsgruppe/prosjektgruppe Overordnede/lokale retningslinjer Overordnede/lokale retningslinjer

4 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Overordnete retningslinjer Det forutsettes at ordningen ikke strider mot gjeldende lov, avtaler og overenskomster Det forutsettes at ordningen ikke strider mot gjeldende lov, avtaler og overenskomster Protokoll undertegnes av pleie-og omsorgssjef og arbeidstakerorganisasjoner. (vedlegg) Protokoll undertegnes av pleie-og omsorgssjef og arbeidstakerorganisasjoner. (vedlegg) Styringsgruppen godkjenner lokale retningslinjer for hvordan en skal praktisere gjeldende lov og avtaleverk. Disse godkjennes også av hovedtillitsvalgte og pleie-og omsorgssjef. Partene kan til enhver tid kreve drøftinger. (vedlegg) Styringsgruppen godkjenner lokale retningslinjer for hvordan en skal praktisere gjeldende lov og avtaleverk. Disse godkjennes også av hovedtillitsvalgte og pleie-og omsorgssjef. Partene kan til enhver tid kreve drøftinger. (vedlegg) Aktuelle bestemmelser knyttes til den enkeltes avtalte arbeidsplanperiode Aktuelle bestemmelser knyttes til den enkeltes avtalte arbeidsplanperiode Tilleggslønn beregnes etter den enkeltes arbeidsplan. Tilleggslønn beregnes etter den enkeltes arbeidsplan. Økonomiavdelingen regulerer for hver periode. Sykepengegrunnlaget i forhold til sykefravær\ lønnet fravær, hjemlet i Lov om folketrygd blir gjort til gjenstand for gjennomsnittsberegning etter særskilte lovregler. Sykepengegrunnlaget i forhold til sykefravær\ lønnet fravær, hjemlet i Lov om folketrygd blir gjort til gjenstand for gjennomsnittsberegning etter særskilte lovregler. Overtid og forskjøvet arbeidstid håndteres etter gjeldende regler Overtid og forskjøvet arbeidstid håndteres etter gjeldende regler Lønn og tilsetting er definert i tilsettingsavtalen Lønn og tilsetting er definert i tilsettingsavtalen Plassering av F1 dag- skal følge Hovedtariffavtalen Plassering av F1 dag- skal følge Hovedtariffavtalen Ved regulering av lønn ved opphør av arbeidsforhold i h.h.t. AML §55.3.c. Ved regulering av lønn ved opphør av arbeidsforhold i h.h.t. AML §55.3.c. tas egen avtale i bruk. (Vedlegg) Evt. lønnsoverskudd fordeles med 70% til seksjon\ 30% pleie-og omsorgsavdelingen Evt. lønnsoverskudd fordeles med 70% til seksjon\ 30% pleie-og omsorgsavdelingen Retningslinjene evalueres årlig og stadfestes med protokoll Retningslinjene evalueres årlig og stadfestes med protokoll Revidert utgave Nesodden, 17.juni 2005 Pleie-og omsorgssjef LOKUHO

5 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Lokale retningslinjer Arbeidsplanperiodens lengde Arbeidsplanperiodens lengde Beregningsgrunnlag for sykefravær/lønnet fravær Beregningsgrunnlag for sykefravær/lønnet fravær Fravær Fravær Representasjon i fordelingsmøte Representasjon i fordelingsmøte Regulering av arbeidstid innen oppsatt plan Regulering av arbeidstid innen oppsatt plan

6 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Lokale retningslinjer Regulering av tilleggslønn Regulering av tilleggslønn Avtale om lønn Avtale om lønn Plassering av F1 Plassering av F1 Fordeling av et eventuelt økonomisk overskudd Fordeling av et eventuelt økonomisk overskudd Evaluering av retningslinjer Evaluering av retningslinjer

7 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Arbeidstidsorganisering Prioriteres ut i fra 3 behov: Brukernes behov for personalressurser Brukernes behov for personalressurser Den ansattes behov for rekreasjon Den ansattes behov for rekreasjon Organisasjonens behov for å utøve service Organisasjonens behov for å utøve service

8 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning BRA Arbeidsplan utarbeides for seks uker Arbeidsplan utarbeides for seks uker Kan være avvik ved eksempelvis høytid Kan være avvik ved eksempelvis høytid Utarbeidet protokoller og avtaler Utarbeidet protokoller og avtaler

9 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Suksesskriterier Lang innføringstid Lang innføringstid Ildsjeler/ressurspersoner Ildsjeler/ressurspersoner Forankring og tett samarbeid med lønn, tillitsvalgte og toppledelse Forankring og tett samarbeid med lønn, tillitsvalgte og toppledelse Gode kommunikasjonsferdigheter Gode kommunikasjonsferdigheter

10 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Suksesskriterier Tid for møtevirksomhet Tid for møtevirksomhet Tydelig ledelse Tydelig ledelse Evalueringsrutiner Evalueringsrutiner Bemanningsplan Bemanningsplan

11 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Evaluering: etter hvertfordelingsmøte i starten etter hvertfordelingsmøte i starten etter høytid/ferie etter høytid/ferie hvert halvår hvert halvår som tema i medarbeidersamtale som tema i medarbeidersamtale

12 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Positiv utvikling Myndiggjorte medarbeidere Myndiggjorte medarbeidere Mer kreativitet hos de ansatte - LØFT i praksis Mer kreativitet hos de ansatte - LØFT i praksis Mer fornøyde ansatte Mer fornøyde ansatte

13 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Positiv utvikling Bedre kvalitet på tjenestene Bedre kvalitet på tjenestene Individuell oppfølging ferie/ fritid Individuell oppfølging ferie/ fritid Bedre utnyttelse av kompetanse Bedre utnyttelse av kompetanse Bedre tilpasning til livsfasepolitikk Bedre tilpasning til livsfasepolitikk og seniorpolitikk

14 Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning Positiv utvikling Reduksjon av korttidsfravær Reduksjon av korttidsfravær Mindre bruk av vikarer Mindre bruk av vikarer Ansatte eierforhold til budsjettet Ansatte eierforhold til budsjettet Bedre planlegging av oppgaver og aktiviteter Bedre planlegging av oppgaver og aktiviteter


Laste ned ppt "Nesodden kommune Presentasjon av BRA – Behovsrelatert arbeidstidsordning v/Anita Nilsen og Grethe Reinhardtsen Fleksible arbeidstidsordninger –muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google