Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til rekrutteringsprosessen Må stillinger lyses ut? Hovedregel = JA Hjemmel: ikke lovfestet, men følger av hensyn til potensielle søkere og allmennheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til rekrutteringsprosessen Må stillinger lyses ut? Hovedregel = JA Hjemmel: ikke lovfestet, men følger av hensyn til potensielle søkere og allmennheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til rekrutteringsprosessen Må stillinger lyses ut? Hovedregel = JA Hjemmel: ikke lovfestet, men følger av hensyn til potensielle søkere og allmennheten (mange avgjørelser av sivilombudsmannen gir uttrykk for dette) Gerd Engelsrud Høgskolen i Oslo og Akershus

2 Krav til rekrutteringsprosessen Dokumenteringskrav Hovedregel = skriftlig saksbehandling Hjemmel: ikke direkte lovfestet, men følger indirekte av forvaltningsloven og ulovfestede krav om forsvarlig saksbehandling (mange avgjørelser av sivilombudsmannen gir uttrykk for dette) Gerd Engelsrud Høgskolen i Oslo og Akershus - HR Norge Lillehammer 19.1.16

3 Krav til rekrutteringsprosessen Rett til innsyn for søkere Hjemmel: forvaltningslovforskriften kap. 5 (om partsinnsyn ved ansettelse i offentlig forvaltning) Utvidet søkerliste (navn, utdanning, praksis - alle søkere) Søknader med vedlegg fra søkere som er innstilt til eller tilsatt i stillingen Innstillingsrekkefølge (evt. dissens men ikke begrunnelse) Opplysninger om søker selv (eks. referanser og intervju) Gerd Engelsrud Høgskolen i Oslo og Akershus - HR Norge Lillehammer 19.1.16

4 Krav til rekrutteringsprosessen Rett til innsyn for offentligheten Hjemmel: Offentleglova § 3 og § 25 Søkerliste (navn) Anmodning om anonymitet fra søker – vurderes konkret Gerd Engelsrud Høgskolen i Oslo og Akershus - HR Norge Lillehammer 19.1.16

5 Hvilke kriterier skal arbeidsgiver legge vekt på når søkere måles mot hverandre? Kvalifikasjonsprinsippet: -teoretisk utdanning -praktisk utdanning -skikkethet Hjemmel: Hovedtariffavtalen (KS) § 2 Pkt. 2.2 Gerd Engelsrud Høgskolen i Oslo og Akershus - HR Norge Lillehammer 19.1.16

6 Hva innebærer fortrinnsrett i kjølvannet av en oppsigelse og fortrinnsrett for deltidsansatte? Fortrinnsrett Rett til stilling uten konkurranse Må være kvalifisert for stillingen Gerd Engelsrud Høgskolen i Oslo og Akershus - HR Norge Lillehammer 19.1.16

7 Hva innebærer fortrinnsrett i kjølvannet av en oppsigelse og fortrinnsrett for deltidsansatte? Fortrinnsrett i kjølvannet av oppsigelse Hjemmel: aml. § 14-2 I samme virksomhet Ansatt i minst tolv mndr. i løpet av siste to år Varer i ett år Gerd Engelsrud Høgskolen i Oslo og Akershus - HR Norge Lillehammer 19.1.16

8 Hva innebærer fortrinnsrett i kjølvannet av en oppsigelse og fortrinnsrett for deltidsansatte? Fortrinnsrett for deltidsansatte Hjemmel: aml. § 14-3 Rett til utvidet stilling fremfor nyansettelse Ikke vesentlige ulemper for virksomheten Hjemmel: aml. § 14-4a Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid Jevnlig arbeidet utover avtalt arbeidstid siste 12 mnd. Forutsatt fortsatt behov for merarbeidet Gerd Engelsrud Høgskolen i Oslo og Akershus - HR Norge Lillehammer 19.1.16

9 Når er midlertidig ansettelse tillatt og hva innebærer den nye bestemmelsen som trådde i kraft 1.7.2015? Midlertidig ansettelse Hovedregel er fast ansettelse Midlertidig ansettelse: vilkår i aml. § 14-9 a-f Brudd på vilkår gir rett til fast ansettelse Midlertidig i over 3 år gir rett til fast ansettelse Varslingsregel om opphør Gerd Engelsrud Høgskolen i Oslo og Akershus - HR Norge Lillehammer 19.1.16


Laste ned ppt "Krav til rekrutteringsprosessen Må stillinger lyses ut? Hovedregel = JA Hjemmel: ikke lovfestet, men følger av hensyn til potensielle søkere og allmennheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google