Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til AITeL årsmøte 2011 Oppdal 24. – 25. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til AITeL årsmøte 2011 Oppdal 24. – 25. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Velkommen til AITeL årsmøte 2011 Oppdal 24. – 25. mars 2011

3 Praktiske opplysninger Program i permer –Kaffe, lunsj, middag, pauser Fredag –Diverse informasjon fra avdelingen, Per ++ –P-lab, erfaringsdeling, Geir –FU-aktivitet, Svend Nye medier, motivasjon, debatt –Inntakskvalitetsundersøkelsen, Else Gjennomgang Gruppearbeid –Studentenes halvtime –Masterstudium ved AITeL, Thorleif 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal2

4 Program Lørdag –Årsmeldinger Tisip Gugne –Tisip og veien videre, Thorleif –Driftsstudium i Oslo?, Kjell og Stein –Oppsummering og evaluering –12:00 Slutt/Lunsj 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal3

5 Stemningsplan 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal4

6 Ny budsjettfordelingsmodell i HiST Ny budsjettfordelingsmodell fra 2012 Modellen skal vedtas i høgskolestyret i juni Modellen kommer på høring i april Hva vi har fått av informasjon til nå: Ny strategisk komponent Mer vekt på FoU-resultater Mer vekt på PhD-produksjon Administrasjonen skal også budsjetteres etter produksjonsmål Ingen ressursanalyse Det annonseres så langt ingen endring av basis 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal5

7 Ny budsjettfordelingsmodell i HiST For AITeL har rettferdig basis vært et punkt vi har sloss for lenge Følgende har vært gjort i sakens anledning: Brev til rektoratet 25.nov. 2010 da forslag til budsjett 2011 forelå. Vi beklager at tidligere (dempings) tiltak ikke blir fulgt opp. Vi viser til urimelige forskjeller i basisbevilgning og til produktivitet i undervisningen. Brevet følges opp med eget møte. Vi blir anbefalt å søke strategimidler. Etter presentasjon av arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell innkalte vi til dialog med deler av utvalget. Vi har 11. mars 2011 sendt eget brev til utvalget med kopi til rektor, der vi kommenterer urimelige forhold igjen.eget brev 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal6

8 Produksjonstall 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal7

9 Bemanning Avdeling: –Dekan –Lab –AvdelingsstyreAvdelingsstyre Petter kan ikke lenger sitte i styret, frist for kandidater 2.mai, 4 faglige og 1 tekn/adm. og vararepresentanter. Sentralt –Dekaner –Direktører –Høgskolestyre (28.mars – 3. april)Høgskolestyre Greta og Monica er kandidater fra AITeL 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal8

10 Orientering om SFU – Senter for fremragende utdanning NOKUT har fått i oppdrag fra KD og lage en ordning ”Sentre for fremragende utdanning”. Utlysing av 3-5 sentre hvert 3. år. Volum: 20 – 25 sentre i Norge. Hvert senter 4-6 mill pr år. Varighet 5 år, evt forlenges. Et senter skal ha en profil, for eksempel: IKT-basert læring og samhandling i profesjonsutdanninger. Organisering innen egen institusjon, i samarbeid mellom flere (konsortium) eller frittstående. Pilot i 2011 innen lærerutdanning. Ordinær utrulling i 2013. 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal9

11 Senter for fremragende utdanning SFU-ordningen skal: –Stimulere universiteter og høyskoler til etablering og utvikling av fagmiljøer som tilbyr fremragende utdanning –Bidra til kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læringsarbeid som grunnlag for kvalitetsheving og fornyelse ved institusjonene –Bidra til gode relasjoner mellom utdanning og relevante samfunns- og yrkesfelt Et SFU skal derfor: –Tilby fremragende FoU-basert utdanning –Utvikle innovative måter å arbeide med FoU-basert utdanning –Bidra til utvikling og spredning av kunnskap om utforming av undervisning som fremmer læring 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal10

12 Søknad om nye studieplasser – fast finansiering av FU-plasser HiST har søkt departementet om tildeling av flere studieplasser. HiST foreslår 50 nye studieplasser innen videreutdanning IKT fra 2011 – og 50 til fra 2012. Tanken med dette er å få ferdig finansierte studieplasser i deltid for deler av dagens FU-tilbud. Dette betyr i så fall opptak til videreutdanningstilbud – og dermed ikke kursavgift. Forutsigbar finansiering. Utfordring: vi må i så fall sette sammen videreutdanningstilbud, f.eks i 30 SP enheter. Vi må analysere markedet og definere egnede pakker/enheter. Vi må ikke ødelegge markedet for salg av enkeltemner. 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal11

13 Orientering om byggeprosess Brødreskift orienterer i avdelingen på mandag 28. mars. 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal12

14 FoU info - Thorleif 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal13

15 NOKUT – Kvalitet i utdanningen NOKUT kvalitetssikrer norsk høgere utdanning Evaluerer og akkrediterer NOKUT 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal14

16 NOKUT 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal15 Emne:Utdanningskvalitetsprisen 2011 Dato:Mon, 21 Mar 2011 13:30:07 +0000 Fra:Pål Bakken Pal.Bakken@nokut.no Til:geir.maribu@hist.no; trond.m.andersen@hist.no Til: Prosjektansvarlig Geir Maribu og Rektor Trond M. Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Gruppen av sakkyndige for Utdanningskvalitetsprisen 2011 har valgt deres søknad som en av to vinnere. Vi gratulerer og håper dette blir en hyggelig stimulans for fagmiljøet! NOKUT-konferansen 2011arrangeres tirsdag-onsdag 12.-13. april i Oslo Kongressenter.. Utdelingen foregår tirsdag 12. april kl. 14.00 i den store plenumsalen. ….

17 NOKUT - Utdanningskvalitet 23.09.2016Årsmøtet 2011 - Oppdal16


Laste ned ppt "Velkommen til AITeL årsmøte 2011 Oppdal 24. – 25. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google