Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Etikk og samfunnsansvar Invitasjon til forskningssamarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Etikk og samfunnsansvar Invitasjon til forskningssamarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Etikk og samfunnsansvar Invitasjon til forskningssamarbeid Jan Alexander Langlo Forskningskoordinator Norsk senter for prosjektledelse Temadag NHO, 15. mars 2001

2 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Norsk senter for prosjektledelse Et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning Temadag NHO, 15. mars 2001

3 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Et samarbeidsnettverk innen prosjektledelse Samarbeidet er basert på medlemskap og er en møteplass for organisasjoner innen næringsliv, forvaltning, forskning og utdanning som er opptatt av kompetanseutvikling innen prosjektarbeid. Temadag NHO, 15. mars 2001

4 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Brobygger og møteplass NSP er i hovedsak en brobygger mellom ulike fagmiljø og bransjer, samt en møteplass hvor disse miljøene kan søke felles utvikling og forbedring. Temadag NHO, 15. mars 2001

5 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Visjon Nasjonal utvikling av kompetanse innen prosjektledelse til medlemmenes nytte og internasjonal faglig anerkjennelse Temadag NHO, 15. mars 2001

6 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Virksomhetsområder Forskning –Gjennomføring av anvendte forskningsprosjekter med deltagere fra nettverket –Doktorgradsutdanning Utdanning –Bidrag til utvikling innen NTNUs og BIs grunn-, etter- og videreutdanning Nettverk –Temadager, konferanser, nyhetsbrev, web, etc Temadag NHO, 15. mars 2001

7 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Nettverksvirksomhet - ulike aktiviteter Nyhetsbrev Web - http://www.nsp.ntnu.no Workshops Temadager Årlig konferanse - Prosjekt 2000, 28. september Internasjonalt tidsskrift - PM Journal Internasjonale konferanser Temadag NHO, 15. mars 2001

8 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning NSPs samarbeidsmodell Temadag NHO, 15. mars 2001

9 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Er det et behov… …for forskning innen dagens tema? Temadag NHO, 15. mars 2001

10 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Hva er behovet? Bevisstgjøring La etiske retningslinjer ”gjennomsyre” hele organisasjonen på en bevisst og gjennomtenkt måte Utnytte erfaringer fra egne ansatte –Erfaringslæring og felles kompetanseheving Håndtering av korrupsjon sett i lys av bl.a. kulturelle, geografiske og tradisjonelle forskjeller –Sterk anti-korrupsjonskultur i organisasjonen Temadag NHO, 15. mars 2001

11 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Hva er behovet? (2) Motiverte ansatte gjennom sosialt ansvar –Informasjon –Individuell tilpasning –Håndtering av kompetanse –Skape trygghet i forbindelse med omstilling –Respektere menneskelige og psykologiske behov hos individene Samarbeidsmodeller som gir felles og enhetlige retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Temadag NHO, 15. mars 2001

12 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Samfunnsansvarlig organisasjon Økonomisk ansvar Miljøansvar Sosialt ansvar –Menneskerettigheter –Arbeidsvilkår –Næringslivsetikk –Partnerskap –Anti-korrupsjon –Lokalsamfunn Temadag NHO, 15. mars 2001

13 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Hva tjener vi på å utvise samfunnsansvar? Attraktiv arbeidsgiver? Vises det på bunnlinjen? Hva gir bedriften/prosjektet til lokalsamfunnet, og hva får de i så fall tilbake? Hva betyr egentlig ”Corporate responsibility”, og hva innebærer det for min organisasjon? Temadag NHO, 15. mars 2001

14 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Korrupsjon i ulike perspektiv Misbruk av offentlig person eller posisjon Akseptabelt eller uakseptabelt? –Internasjonale trender –Kulturbetinget –Tradisjonsbetinget –Lokale regler og retningslinjer –Kontrollmekanismer –Misnøye eller andre motiver hos enkeltindivider –Maktmisbruk Temadag NHO, 15. mars 2001

15 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Et prosjekt er en del av en større helhet Prosess Prosjekt Prosess Temadag NHO, 15. mars 2001

16 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Forskningsoppgaver? Eksisterende kunnskap Ny sammensetning Ny kontekst Ingen kunnskap Ukjent mark Grunnforskning Temadag NHO, 15. mars 2001

17 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Kontaktpersoner Markedskontakt Bjørn Andersen E-mail: Bjorn.Andersen@indman.sintef.no Tlf: 73 59 05 61, Mob: 926 02 882 Forskningskoordinator Jan Alexander Langlo E-mail: Jan.A.Langlo@indman.sintef.no Tlf: 73 59 05 54, Mob: 922 48 747 Temadag NHO, 15. mars 2001

18 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Mer informasjon ? http://www.nsp.ntnu.no Temadag NHO, 15. mars 2001

19 http://www.nsp.ntnu.no Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Ord for dagen: Myke verdier er harde realiteter ! Temadag NHO, 15. mars 2001


Laste ned ppt "Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning Etikk og samfunnsansvar Invitasjon til forskningssamarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google