Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av programfag Foreldremøte Vg1 10. februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av programfag Foreldremøte Vg1 10. februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av programfag Foreldremøte Vg1 10. februar 2016

2 Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama (ikke ved SVG) Studiespesialisering (her er du! )

3 Begrep Fellesfag = obligatoriske fag Programfag = fag som eleven selv velger

4 Timeplanen mandagtirsdagonsdagtorsdagfredag 1 0815 - 0900 2 0905 - 0950 3 1005 - 1050 4 1055 - 1140 LUNSJ 5 1210 - 1255 MØTETID 6 1300 - 1345 7 1355 - 1440 MØTETID 8 1445 - 1530 MØTETID FellesfagNorsk (4 t) Historie (2 t) Kroppsøving (2 t) Fremmedspråk (4 t) Program- fag (hvert fag 5 t) Programfag 1 Programfag 2 Programfag 3 Matematikk

5 Matematikk: fellesfag eller programfag Tre muligheter i Vg2: 2P (fellesfag 3t/u) R1 (programfag 5 t/u) S1 (programfag 5t/u)

6 Fremmedspråk Elever som ikke har gjennomført fremmedspråk på ungdomsskolen må ha fremmedspråk alle tre årene på videregående (4+4+5 timer). Disse elevene MÅ ha femtimersfaget tysk I+II som ett av programfagene i Vg3.

7 Valg av programområde = valg av fordypning To programområder innenfor studiespesialisering: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi

8 Hva innebærer det å velge programområde? Elevene skal velge minst to programfag fra eget programområde i Vg2 og to i Vg3. Disse programfagene skal bygge på hverandre for å gi fordypning (eks: engelsk og samfunnsfag både i Vg2 og Vg3)

9 Prinsipper for programfagstilbudet ved SVG Vi skal opprettholde et bredt programfagstilbud for elevene på ST og ID. Elevenes valg er førende for hvilke fag vi tilbyr ved skolen. I tråd med føringer fra Fylkestinget satses det spesielt på at elevene skal få høy kompetanse i språk og realfag.

10 Generell studiekompetanse Forutsetning for å søke høyere utdanning (universitet/høyskole) Forutsetter fullført og bestått alle fag og eksamener Spesielle opptakskrav Noen høyere utdanninger setter spesielle krav til fagsammensetning

11 Karriereveiledning

12 Blokkvalg.no

13 Vg2 2016-2017 1.R1, S1, 2P 2.Fy1, KJ1, RL1, SS, BREDDE 3.Kj1, EN1, MI1, ØS, PSY1 4.Bi1, FY1, EN1, SS 5.Vg2 i utlandet

14 Vg3 2015-2016

15 Hva skjer hvis for mange elever velger et programfag? Inntak til programfagene skjer etter følgende kriterier: 1.Realister har prioritet på realfagene SAM/SPR/ØK-elever på sitt utdanningsprogram 2.Karakterer 3.For Vg3-elever: Fordypning

16 Ingen andre elever vil ha det faget jeg vil ha! Normalgruppe er inntil 28 elever, og minimumsantall er 15. Hvis færre enn 15 elever velger et fag vil faget ikke bli satt i gang. Elevene som har valgt dette faget blir kalt inn og må gjøre omvalg.

17 Jeg angrer på valg av programfag! Overgangsvindu for bytte av programfag: 1.-15. september. Ja, dette gjelder OGSÅ MATEMATIKK!

18 Vg3-valget ble ikke som jeg hadde tenkt da jeg gikk Vg2 Noen elever bytter fra programområde (REA eller SAM/SPR/ØK) Noen elever bytter fordypning Ett av fagene eleven hadde tenkt å ha fordypning i blir ikke satt i gang i Vg3

19 Hvilke forpliktelser har skolen? Fagtilbudet må legge til rette for at alle elever får: Et fullverdig vitnemål (3x30 timer) Fordypning i to fag på sitt programområde Skolen har altså IKKE noen garanti for at alle elever får videreføre hvilket som helst av programfagene fra Vg2 – bare for at de får videreføre minst to av dem.

20 Det kategoriske imperativ «Handle bare etter den maksime gjennom hvilken du samtidig kan ville at den skal bli en allmenn lov» (Immanuel Kant, 1724-1804)


Laste ned ppt "Valg av programfag Foreldremøte Vg1 10. februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google