Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allmennlegeforeningen 050614 ØH-DØGNOPPHOLD i Karmøy kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allmennlegeforeningen 050614 ØH-DØGNOPPHOLD i Karmøy kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Allmennlegeforeningen 050614 ØH-DØGNOPPHOLD i Karmøy kommune

2 Allmennlegeforeningen 050614 Bakgrunn Pålegg i samhandlingsreformen fra 1. januar 2016. Inngå avtale med Helse Fonna. Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet. Finansieres 100% ifht antall senger 5,1 senger. Tilskudd 8 mill.

3 Allmennlegeforeningen 050614 Prosess Arbeidsgruppe utarbeidet avtale HF Arbeidsgruppe for utvikling av tilbudet –Leder og fagansvarlig fra NBB –Kommuneoverlege –Legeforeningen og sykepleierforbundet –Brukerrepresentant –HO adm

4 Allmennlegeforeningen 050614 Områder Lokalisering Bemanning Lokaler og utstyr Faglig innhold/kriterier/rutiner Legedekning og beredskap Informasjon/kommunikasjon

5 Allmennlegeforeningen 050614 Helsedir; ”Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold” Veileder, rev 2/2014 Besøk til Klepp kommune, interkommunalt tilbud 12 ØH senger Deloitte rapport, us i alle kommuner, 80% svart. Erfaringer og anbefalinger.

6 Allmennlegeforeningen 050614 ØH-DØGNOPPHOLD PALLIATIVE SENGER

7 Allmennlegeforeningen 050614 Lokalisering Norheim bu og behandlingsheim, nordfløyen Avd Ø hjelp/palliative senger 5,1 senger / 3 senger 3. etg mot nord Planlagt oppstartdato er 01.10.2014 Samlokalisering med mottaksavdeling 2. etg nordfløyen

8 Allmennlegeforeningen 050614

9 Formål ØH døgn Et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon eller pleie som kan behandles med allmennmedisinsk kompetanse. Kjente lidelser med behandlingsplan Funskjonsnedsettelse, ikke opptatt av diagnose? Ikke buffer for sykehjem Eksempel: Ernæring Intravenøs behandling/antibiotika Oksygenbehandling Smertelindring

10 Allmennlegeforeningen 050614 Palliative senger 3 senger, def som korttidsplasser Krav; Enerom Tilfredsstillende lokaler (skjerming) Plass for pårørende til overnatting Kompetanse

11 Allmennlegeforeningen 050614 Kompetanse Sykepleiere og spl m/ vid. utd. Intensiv kompetanse, videreutd KOLS, palliasjon, Hospitering HF og omfattende opplæring av sykepleiere på huset Ved nyansettelse - sykepleiere med relevant videreutdanning Akuttmedisin Intensiv

12 Allmennlegeforeningen 050614 God legebemanning på dagtid Medisinsk ansvar for ØH døgn/palliasjon; lege i 100 % stilling på dagtid. –Maria Andreeva, beg 1.sept. I tillegg 100 % sykehjemslege på NBB (+systemarbeid sykehjemsleger) - Alexandra Trimbitasu, oppstart ca 10 sept Samarbeide om arbeidsoppgaver og legedekning

13 Allmennlegeforeningen 050614 Beredskap lege Lege tilstede på dagtid et krav Beredskap ses i sammenheng med forslag til ny midlertidig legevakt fom 1. april 2015. Overgangsordning fram til 1. april Egen vaktordning ettermiddag/kveld ut fra økt bemanningsbehov? Arbeid med bemanning for ny midl legevakt. Politisk sak.

14 Allmennlegeforeningen 050614 Deloitte rapport for KS nov 2013, us der 80% av kommunene har svart Positive tilbakemeldinger så langt, men….tidlig ……og variasjon Tilbakemeldingene fra ansatte og pasienter er i følge kommunene positive Mange sykepleiere opplever arbeidshverdagen som mer faglig utfordrende og stimulerende De fleste pasientene opplever tilbudet som trygt og setter pris på nærheten til tilbudet Blant kommunene som har åpnet et tilbud antyder flertallet at døgntilbudet har medført en reduksjon i antall sykehusinnleggelser, noe som kan bekreftes når man ser på innleggelsesraten for disse kommuner Kommuner som har hatt et øyeblikkelig hjelp døgntilbud over lengre tid har gode erfaringer med dette, og mener tilbudet treffer et behov i befolkningen

15 Allmennlegeforeningen 050614 Deloitte rapport Anbefaling Samhandling og involvering av legene et suksesskriterium, tillit Deltaking i å utarbeide inklusjonskriterie og eksklusjonskriterier, både diagnose og funksjonsnivå hos pasienten er viktig Oppstart av tilbudet i småskala, for å høste erfaringer, og fordi bruken ser ut til å øke etter hvert som tilbudet blir kjent Interkommunalt samarbeid gir større fagmiljø, mer erfaring og et mer robust tilbud Tilbud i egen kommune – treffer i større grad kommunens behov – gir større nærhet mellom pasient og behandler - forenkler samarbeidet mellom ulike instanser Å legge tilbudet til eksisterende enheter medfører mindre ressursbruk Å legge tilbudet til legevakt, i stedet for sykehjem, kan medføre: - Økt bruk ettersom flere leger og pasienter opplever det tryggere. (Blant annet pga. nærhet til lege døgnet rundt) - Flere yngre pasienter - At det oppleves mer attraktivt å arbeide på tilbudet Fysisk plassering av tilbudet påvirker muligheter for samhandling,


Laste ned ppt "Allmennlegeforeningen 050614 ØH-DØGNOPPHOLD i Karmøy kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google