Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20. november, dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte i barnehage/fagsenter Budsjett 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20. november, dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte i barnehage/fagsenter Budsjett 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 20. november, dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte i barnehage/fagsenter Budsjett 2016

2 Prosess Oslo kommune Byråd Røsland la frem forslag til budsjett 23. september Konsekvensanalyser fra bydelene – oktober Byrådserklæringen 19. oktober Byrådet legger fram tilleggsinnstillingen – 19. november Komiteene behandler budsjett – 25. og 26. november Finanskomiteen behandler budsjett – 3. desember Bystyret behandler budsjett 9. desember

3 Byrådets forslag til budsjett 2016 Byrådets mål Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass

4 Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Byrådets forslag til budsjett 2016 Tiltak: Utdanne barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Utarbeide plan for å rekruttere og beholde barnehagelærere Gi stipend til ledere som fullfører nasjonal styrerutdanning Utarbeide en helhetlig kompetansestrategi for alle ansatte i kommunale barnehager Innføre veiledning og introduksjonskurs til alle nyansatte barnehagelærere og assistenter Legge til rette for at assistenter kan ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget gjennom utdanning i arbeidstiden Bygge ut IKT-infrastruktur i barnehagene og ta i bruk digitale verktøy Styrke realfagene i barnehagen

5 Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Byrådets forslag til budsjett 2016 Tiltak: Kartlegge språkutviklingen til alle 2-5-åringer og iverksette tiltak for barn som trenger ekstra språkhjelp Opplæring i barns språkutvikling og språkmiljø

6 Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling Byrådets forslag til budsjett 2016 Tiltak: Norskopplæring for barnehageansatte Øke barnehageansattes kompetanse innen språkutvikling

7 Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass Byrådets forslag til budsjett 2016 Tiltak: Etablere 440 plasser i 2016, og totalt 1500 i planperioden Byrådets strategi er at så stor andel som mulig av nye barnehageplasser skal etableres av private aktører Tilleggsinnstillingen: 208 ekstra plasser – totalt 648 i 2016 Byrådets mål er å opprette 3000 plasser

8 Byrådets forslag til budsjett 2016 Vedlikehold: Byrådet foreslår å investere 170 mill. for å gjennomføre reetablering og akuttiltak/generell rehabilitering av barnehager Tilleggsinnstillingen: ingen endring

9 Byrådets forslag til budsjett 2016

10 Bydelene Det er innarbeidet en generell rammereduksjon i bydelsrammen på 84,7 millioner i 2016 Økonomiplan for bydelene: 2017: - 161,4 mill. 2018: - 275 mill. 2019: - 423,7 mill. Tilleggsinnstillingen: Bydelene får en økning på 146,1 mill. i 2016

11 Utdanningsforbundet Oslo Pressemelding Spørsmål sendes Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning Budsjettuttalelse Deputasjoner Møter med partiene Nei til salg av Oslo Skolering

12 Gruppeoppgaveoppgave Hvordan påvirker den økonomiske rammen arbeidet som skjer i barnehagene/fagsenteret? –Hva opplever dere som den største utfordringen? Kort oppsummering i plenum

13 Prosess i bydelene Bydelsdirektøren legger fram forslag til budsjett Behandles i komiteene Behandles i AMU og MBU Bydelsutvalget vedtar budsjett - medio desember Prosess på arbeidsplassene –medvirkning

14 Medvirkning Skal være med i prosessen- det betyr at dere skal få informasjon på et tidlig tidspunkt § 14.f i hovedavtalen og få drøfte forslag til budsjett før det blir offentlig Dere har som tillitsvalgte drøftingsrett på budsjettet. Det betyr at dere kan til enhver tid kreve drøftinger om det dere får av informasjon § 14 f. Styringsrett skal ikke brukes før det har vært drøftinger. Styringsrett brukes kun i uenigheter i en drøfting.


Laste ned ppt "20. november, dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte i barnehage/fagsenter Budsjett 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google