Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvenser av FIFAs forbud mot Tredjeparts eierskap i enkeltspillere Oslo, 16. februar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvenser av FIFAs forbud mot Tredjeparts eierskap i enkeltspillere Oslo, 16. februar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvenser av FIFAs forbud mot Tredjeparts eierskap i enkeltspillere Oslo, 16. februar 2016

2 I desember 2014 vedtok FIFAs Executive Committee å forby tredjeparts eierskap i enkeltspillere. NFF vedtok i sitt styremøte 2.12.2015 at investering i økonomiske rettigheter i enkeltspillere som er i strid med FIFAs regelverk ikke tillates I desember 2014 vedtok FIFAs Executive Committee å forby tredjeparts eierskap i enkeltspillere. NFF vedtok i sitt styremøte 2.12.2015 at investering i økonomiske rettigheter i enkeltspillere som er i strid med FIFAs regelverk ikke tillates Paraplyavtaler inngått før 1.1.2015 tillates Paraplyavtaler inngått før 1.1.2015 tillates Den norske dualmodellen er godkjent av FIFA Den norske dualmodellen er godkjent av FIFA Investeringer i hele spillerstallen tillates Investeringer i hele spillerstallen tillates mot at tredjemann mottar en bestemt andel av et fremtidig overskudd fra klubbens totale overgangsaktivitet Land innen FIFA har ulik tilnærming til håndheving av vedtaket Land innen FIFA har ulik tilnærming til håndheving av vedtaket Det kan fremdeles komme endringer/presiseringer i regelverket Det kan fremdeles komme endringer/presiseringer i regelverketOppsummering

3 Etter 30.4.2015 er det forbudt å inngå avtaler om tredjepartsinvesteringer i enkeltspillere Etter 30.4.2015 er det forbudt å inngå avtaler om tredjepartsinvesteringer i enkeltspillere Avtaler inngått før 31.12.2014 fortsetter ut avtaleperioden og forlenges om spilleren skriver ny avtale med klubben Avtaler inngått før 31.12.2014 fortsetter ut avtaleperioden og forlenges om spilleren skriver ny avtale med klubben Avtaler inngått mellom 1.1.2015 og 31.4.2015 har ett års varighet Avtaler inngått mellom 1.1.2015 og 31.4.2015 har ett års varighet Investeringer i enkeltspillere

4 FIFA gir ikke det nye regelverket tilbakevirkende kraft FIFA gir ikke det nye regelverket tilbakevirkende kraft Det betyr at en paraplyavtale inngått før 31.12.2014 er gyldig. En paraplyavtale er en avtale mellom klubb og selskap/privatperson som regulerer selskapets rettigheter i spiller(e) og potensiell utbetaling ved fremtidig salg/utleie av spiller(e) Under en paraplyavtale kan det være flere avtaler knyttet til enkeltspillere Nye spillere kan legges inn under paraplyavtalen om avtalen gir føringer for dette, eller at partene kan dokumentere en intensjon om ytterligere spillerinvesteringer basert på bestemmelsene i paraplyavtalen Spillerinvesteringsselskaper med paraplykontrakter inngått før 31.12.2014 (1/2)

5 For selskaper med tidsubestemte avtaler vil disse være gjeldende. Etter 31.12.2014 er det ikke mulig å reforhandle eller endre paraplyavtaler NFF skal ha «anerkjent» paraplyavtalen Forbundsstyret i NFF har bedt administrasjonen gå i dialog med de klubber som har tidsubegrensede paraplyavtaler inngått før 31.12.2014 for å bli enige om å tidsavgrense disse. NTF påpeker viktigheten av at klubben må gå i dialog med investor for å forhandle om en sluttdato FØR klubben binder seg opp i forhold til NFF Spillerinvesteringsselskaper med paraplykontrakter inngått før 31.12.2014 (2/2)

6 Tredjeparts investeringer i hele spillerstallen Tredjeparts investeringer i hele spillerstallen Finansiering av spillere gjennom samarbeidende selskap (dualmodellen) Finansiering av spillere gjennom samarbeidende selskap (dualmodellen) Lån Lån Akademi – drift av spillerutviklingsavdeling i eget selskap Akademi – drift av spillerutviklingsavdeling i eget selskap Mulige finansieringsformer innenfor rammene av nytt regelverk

7 Det er tillatt for tredjepart å investere i hele spillerstallen, mot at tredjepart mottar en bestemt andel av et fremtidig overskudd fra klubbens totale overgangsaktivitet i et gitt år, eller over et antall gitte år. Regnskapsperiodene skal følge regnskapsår Tredjeparts investeringer i hele spillerstallen

8 Samarbeidende selskap har ansvar for hele eller deler av den kommersielle driften i klubb Samarbeidende selskap har ansvar for hele eller deler av den kommersielle driften i klubb Selskapet kan stille til rådighet investeringsmidler til klubben for kjøp av spiller(e) Selskapet kan stille til rådighet investeringsmidler til klubben for kjøp av spiller(e) Inntekter fra spillersalg kan inngå som en del av mellomværende mellom klubb og selskap Inntekter fra spillersalg kan inngå som en del av mellomværende mellom klubb og selskap For øvrig som i dag; For øvrig som i dag; Spillere/trenere/sportslig støtteapparat er ansatt i klubben Spillere/trenere/sportslig støtteapparat er ansatt i klubben Kostnader forbundet sportslig drift ligger i klubben Kostnader forbundet sportslig drift ligger i klubben Samarbeidende selskap godkjenner årlig budsjettramme for drift og investeringer i klubben Samarbeidende selskap godkjenner årlig budsjettramme for drift og investeringer i klubben Finansiering av spillere gjennom samarbeidende selskap (dualmodellen)

9 Långiver(e) kan gi, samarbeidende selskap eller klubb, lån til markedsmessige vilkår for kjøp av spiller(e) I låneavtalen skal lånet tilbakebetales over en gitt periode. Det er ikke tillatt å knytte tilbakebetaling opp til salg av en eller flere spiller(e) i klubben Rente kan avtales mellom partene, dog aldri over markedsrente for risikofylte investeringer Långiver kan ha sikkerhet i spillere/spillerstallen, men har ikke beslutningsrett eller mulighet for å påvirke klubbens salgsbeslutning Det kan ikke avtales bonus til långiver om spiller(e) blir solgt Lån

10 Styret i klubb kan drifte spillerutvikling i et eget selskap Selskapet kan finansieres av investorer eller i samarbeid mellom klubb og investor. Avkastning til eierne skjer gjennom eventuelt utbytte Kostnadene i selskapet utgjør eksempelvis, men ikke begrenset til lønn til trenere, baneleie, turneringer, reiser, utstyr. Inntektene i selskapet vil være eksempelvis, men ikke begrenset til sponsorinntekter, egenbetaling fra spillerne, dugnad, gaver og betaling fra klubben Klubbens betaling til selskapet kan være Klubbens betaling til selskapet kan være en andel av et fremtidig overskudd fra klubbens totale overgangsaktivitet i et gitt år, eller over et antall gitte år. Regnskapsperiodene skal følge regnskapsår Hvis klubben ønsker å kjøpe spiller(e) med ekstern kapital, kan dette gjøres gjennom selskapet som driver spillerutviklingen. Klubb/selskap avtaler at selskapet Hvis klubben ønsker å kjøpe spiller(e) med ekstern kapital, kan dette gjøres gjennom selskapet som driver spillerutviklingen. Klubb/selskap avtaler at selskapet mottar en bestemt andel av et fremtidig overskudd fra klubbens totale overgangsaktivitet slik det er beskrevet i avsnittet over Vi anbefaler klubbene å sende inn denne type avtaler med tredjepart for godkjenning i NFF Akademi – drift av spillerutviklingsavdeling i eget selskap


Laste ned ppt "Konsekvenser av FIFAs forbud mot Tredjeparts eierskap i enkeltspillere Oslo, 16. februar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google