Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RNB og veien videre Hans-Christian Gabrielsen 3. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RNB og veien videre Hans-Christian Gabrielsen 3. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 RNB og veien videre Hans-Christian Gabrielsen 3. mai 2012

2 2

3 Forventninger Klimameldingen Øke fornybarandelen Energieffektivisering Øke skogplantingen ”Verktøy for vekst” – IN og SIVA Nye såkornsfond Klima og teknologifond Store prosjekter Investinor 3

4 Tiltak for innovasjon, utvikling og omstilling FoU-program spesielt innrettet mot industriell bearbeidelse og økt verdiskaping for trevirke og fiber: Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Styrkning av BIA-programmet Målrettet satsning på NTNU – stipendiater og dr. grad Forprosjekter for å teste/kvalitetssikre teknologier og potensielt spennende løsninger (før fullskala). Miljøteknologiordningen – gjennom IN Norge må styrkes. Industriinkubator - Etablering av en eller flere, for å styrke treforedlingsklyngen. 4

5 Råvaretilgang Bedre infrastruktur for tømmertransport Vil virke positivt i å bruke norsk tømmer fremfor import. Lengre vogntognlengder Sverige 24meter. Norge 22 meter Bedre rammevilkår for returfiber. 5

6 Transportkostnader Utbedring av flaskehalser i veinettet: Dårlig utbygd stamveinett Sviktende knutepunkt og intermodalitet Økt satsing på jernbane, spesielt for å avlaste storbyene og flaskehalser. 6

7 Kapitaltilgang Videreutvikling av næringen er avhengig av investeringer. Nedgang i investeringer til under en halv milliard i 2011, fra nivåer på rundt to milliarder på midten av 90-tallet. Høye krav til egenkapital og bankenes tilbakeholdenhet og høye renter gir selskapene ekstra utfordringer (og kostnader) og begrensede muligheter i å investere i ny teknologi. Norske investorer lite risikovillige og satser på mindre syklisk industri. Begrensede muligheter for å investeringer i nye industriprosjekter. 7

8 Egenkapital og finansiering Innovasjonslån Etablering av en ordning med nye innovasjonslån som gjør at bedriftene kan søke om risikovillig lånekapital til omstillings og nyskapingsprosjekter. Venturefond for ”Grønn økonomi” Risikoavlasting ved fullskala investeringer. Etablere et statlig fond som skal bidra til å realisere omstille og utvikle ny og eksisterende biobasert industri, herunder treforedlingsindustri. 8

9 9


Laste ned ppt "RNB og veien videre Hans-Christian Gabrielsen 3. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google