Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For Byåsen breddefotball SLIK GJØR VI DET I BYÅSEN!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For Byåsen breddefotball SLIK GJØR VI DET I BYÅSEN!"— Utskrift av presentasjonen:

1 For Byåsen breddefotball SLIK GJØR VI DET I BYÅSEN!

2 Klubbhåndboken:  Beskriver overordnende politiske retningslinjer, hvordan vi oppfører oss og administrative oppgaver. Sportsplanen:  Et verktøy for trenere og ledere som skal sørge for at alle tenker likt, og at kontinuitet i treningsarbeidet og kampavvikling blir ivaretatt.  Utarbeidet av sportslig utvalg 2016  Karl Morten Dahl (repr barnefotball), Frode Vigtil (repr ungdomsfotball), Jan Prestmo (trenerutvikler),Håvard Kvamvold (dommerkontakt), Kristian Killi Olsen (styremedlem) og Tor Asle Kleveland (sportslig leder)

3 Innholdsfortegnelse S 4 Klubbhåndboken s 25 Rekruttering og frafall S 5 Hva står vi for s 26 Sportslige retningslinjer S 6 Visjon s27-34 Organisering av aktiviteten S 7 -8 Mål s 35 Trenerutdanning S 9-10 Verdier og holdninger s 36-37 Forsikring, skadebehandling, sikkerhet og HMS S 11 Hva er holdninger? s 38 Foreldrevett regler S 12-16 BBFs egne konkrete verdier og retningslinjer s 39-40 Foreldremøter S 17 Organisasjonskart s 41 Utmerkelser. Fotball og andre idretter S 18 Årsmøtet s 42-48 Sportsplan barnefotball S 19 Styret komiteer og utvalg s 49-71 Sportsplan ungdomsfotball S 20 Ansatte s 72-76 Retningslinjer for dommere i Byåsen S 21-24 Hva kjennetegner oss? Økonomi, medlemskap, kommunikasjon s 77 Alle sitt ansvar i Byåsen er..

4 Klubbhåndboken S 4

5 Hva står vi for? Ide, mål,verdier og holdninger S 5

6 Visjon  Utvikle og drive en fotballklubb for Dalgård, Stavset og Byåsen skolekrets i Trondheim kommune.  Bidra til et godt miljø for barn og unge.  Fokus på utvikling av alle i klubben - fra de yngste spillerne, S 6

7 Mål  Målsettingen er å skape et tilbud som appellerer til alle i vårt nærområde.  Aktiviteten skal være av en slik karakter at den kan by på utfordringer og kunne gi en mestringsfølelse for alle, slik at fysisk aktivitet blir en glede man kan ta med seg videre i livet, uavhengig av alder.  S 7

8 Mål Flest mulig - lengst mulig – best mulig kvalitet  Hovedmål  Å gi et aktivitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball på Byåsen.  Å gi et godt sportslig tilbud til de som ønsker å bli så god som mulig.  S 8

9 Verdier og holdninger BBF er forpliktet til å følge de verdier og retningslinjer for barneidrett gitt av NIFs, NFF og Byåsen IL. NIF barneidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidre tt/ https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidre tt/ NFF verdigrunnlag: http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefo tball/Retningslinjer/Barnefotballens- verdigrunnlag/ S 9

10 Verdier og holdninger BBFs egne konkrete verdier og retningslinjer Holdninger overfor klubb, medspillere, motspillere og dommere S 10

11 Hva er holdninger?  Holdning er en vedvarende beredskap til å reagere positivt eller negativt...  Holdning vises gjennom kroppspråk, oppfatninger og meningsytringer, som følelsesmessige reaksjoner - positive eller negative!  Holdninger er basert på kunnskap eller erfaring, men ofte overtatt relativt ureflektert fra foreldre, venner og andre grupper (laget/treneren/lederen).  S 11

12 BBF’s egne konkrete verdier og retningslinjer Gode holdninger som forventes av alle:  Bry seg!  Være tilstede!  Se alle!  Høre alle!  Gi alle samme muligheter!  Rettferdig!  Positiv!  Tidsnok! S 12

13 BBF’s egne konkrete verdier og retningslinjer Hodninger over for klubben:  Klubbfølelse  Vær stolt av klubben vår  Vi-følelse/samhold  Si ja - når klubben ber deg om en tjeneste  Ikke forlang  Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen  Vær en god ambassadør for klubben gjennom god oppførsel i alle sammenhenger hvor man representerer.  S 13

14 BBF’s egne konkrete verdier og retningslinjer Hodning mellom medspillere:  Vær positiv/grei/kompis i alle sammenhenger  Gi ros/oppmuntring  Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil  Samarbeid - “team work”  Vær ærlig  S 14

15 BBF’s egne konkrete verdier og retningslinjer Holdning til motspillere:  Også motspillere spiller fordi det er gøy.  Fair Play - god sportsånd!  Spillere skal hate å tape, men godta etterpå at noen er bedre  Respekt  s 15

16 BBF’s egne konkrete verdier og retningslinjer Retningslinjer og reglement: http://kxweb.no/kx/167/files/Retningslinjer%20alkohol(1).pdf http://kxweb.no/kx/167/files/Retningslinjer%20mobbing(1).pdf http://kxweb.no/kx/167/files/Retningslinjer%20reiseleder(1).pdf http://kxweb.no/kx/167/files/Retningslinjer%20utovere(1).pdf http://kxweb.no/kx/167/files/Retningslinjer%20foreldre(1).pdf http://kxweb.no/kx/167/files/Retningslinjer%20trenere(1).pdf S 16

17 S Organisasjonskart

18 Struktur Årsmøtet  Årsmøtet i Byåsen Breddefotball er avdelingens høyeste myndighet og avholdes hvert år i Mai måned.  Innkalling til årsmøtet annonseres på avdelingens hjemmeside.  Årsmøtet legger grunnlaget for avdelingens virksomhet og styrets arbeid.  Alle som ønsker å være med på å bestemme hva avdelingen skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.  Protokollen fra årsmøtet skal legges ut på avdelingens hjemmeside. s 18

19 Struktur Styret Styret i Byåsen Breddefotball følger samme mandat som hovedstyret, med unntak av at styrets ansvar bare gjelder for avdelingen Byåsen Breddefotball. Komiteer og utvalg Byåsen breddefotball har følgende komiteer og utvalg:  Sportslig utvalg  Valgkomitè Styret i BBF har mulighet til å etablere komitéer etter behov. S 19

20 Struktur Ansatte Daglig leder:Heidi Lysholm Sportslig leder:Tor Asle Kleveland Spillerutvikler: Trenerutvikler Jan Prestmo S 20

21 Hva kjennetegner oss? S 21

22 Økonomi  Hvordan sikrer vi at klubben har en sunn og trygg økonomi?  Rutiner  Lagskontoer S 22

23 Medlemskap i BBF  Aktivitetsavgiften skal dekke opp forsikring, utgifter med anlegg, administrasjon, påmelding av lag i seriespill, og eventuelle godtgjøringer av trenere.  Aktivitetsavgiften fastsettes for hvert trinn etter en budsjettprossess som gjennomføres på høsten før sesongen starter.  Enkelte cup-er og sosiale arrangementer betales individuelt. S 23.

24 Kommunikasjon  Hvordan kommuniserer vi? Mail benyttes til informasjon og møteinnkallinger. Konflikter tas ikke opp på sms, mail eller sosiale medier, men løses ansikt til ansikt sammen med representanter fra styret og/ eller sportslig utvalg.  Hvilke medier bruker vi? Hjemmesida og lags-sider.  Regler for bruk av bilder og video. Byåsen BBF bruker sunn fornuft ved bruk av video og bilder. BBF forholder seg til norsk lov ved bruk av bilder.  S 24.

25 Anlegg  Byåsen Arena  Årshjul  Hvem utfører dugnadene? Hvert trinn har en egen dugnadsansvarlig som organiserer dugnadene.  Instrukser – finnes på hjemmesida  Avvik, feil og mangler varsles til daglig leder  Byåsen Mini  Byåsen Myra S 25.

26 Rekruttering og frafall  Hvordan jobber vi med rekruttering?  Ved å tilby gode anlegg og utdanner trenere.  Skole. Infoskriv om oppstart i klubben.  Første møte med Byåsen breddefotball  Lik oppstart hvert år for nye 6.åringer med fotballskole og møte med klubben.  Hvordan jobber vi for å unngå frafall?  Bygge en god kultur med gode holdninger og humør og glede. Tilrettelagt tilbud til alle.  S 26

27 Sportslige retningslinjer  Kort utdrag i fra sportsplan om hvordan vi driver.  Tilrettelagt trening  Jevnbyrdighet  Mestring og utvikling  Byåsen-akademiet  For spillere i aldersgruppen 12-17 år med sterk indre motivasjon og lyst til å trene mer og bli bedre. Påmelding via hjemmesida.  S 27

28 Organisering av aktiviteten  Byåsen Breddefotball tilbyr fotball fra 6 år til old- boys for begge kjønn.  For alle trinn skal det lages et årshjul over aktiviteten  Kriteriene til årshjulet er beskrevet i sportsplanen  S 29

29 Organisering av aktiviteten  Aktiviteten er delt inn i barnefotball og ungdomsfotball Fra 6 år via senior til oldboys.

30 Organisering av aktiviteten Barnefotball:  Barnefotballens spillform er delt inn i følgende deler  6-8 3 er fotball  9-10 år 5 er fotball i lagsregi (Mini serien vest)  11-12 år 7 er fotball i kretsregi  Hovedmål:Gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball på Byåsen  Det skal gjennomføres en sosial sammenkomst med aktivitet min to ganger pr halvår.  Hvordan aktiviteten skal gjennomføres er nærmere beskrevet i sportsplanen  S 30

31 Organisering av aktiviteten Ungdomsfotball 13 – 17 år:  Hovedmål: 1.Gi et aktivitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball 2.Gi et godt sportslig tilbud til de som ønsker å bli gode.  Hvordan aktiviteten skal gjennomføres er nærmere beskrevet i sportsplanen  S 31

32 Organisering av aktiviteten Jentefotball: *Fadderordning med BKF *Fotballskole for jenter. *Fotballkveld for jenter. S 32

33 Organisering av aktiviteten Keepere: Keeperkurs med A-lags keepere. Keeperhospitering Keepertrener ungdomsfotballen S 33

34 Organisering av aktiviteten Dommere:  Hovedmål  Rekruttere dommere til klubben  Beholde utvikle dommere i klubben  Sørge for at dommere har en naturlig plass i klubben på lik linje med spillere  S 34

35 Trenerutdanningen  For trenere i barnefotball stilles krav om deltakelse på barnefotballkurset del 1.  For trenere i ungdomsfotballen stilles krav om NFF C- lisens.  Ledere tilbys kurs/videreutdanning ved invitasjon.  Invitasjoner sendes ut individuelt fra Byåsen Breddefotballs ledelse.  Trenere forplikter seg til ett år videre som trener der Byåsen BBF dekker kurs.  S 36

36 Forsikring Rutiner og oppfølging av forsikringsordninger. Se hjemmesida.

37 Skadebehandling Sikkerhet og HMS Sikkerhet på våre arenaer HMS-bok for våre ansatte S 37

38 Foreldrevettregler Møt frem til kamp og trening-barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen-ikke bare din datter eller sønn Oppmuntre i medgang og motgang-ikke gi kritikk Respekter treners bruk av spillere Se på dommeren som en veileder-ikke kritiser avgjørelsene Stimuler og motiver ditt barn til å delta-ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende –ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr-ikke overdriv Vis respekt for klubbens arbeid Tenk at det er ditt barn som spiller fotball-ikke du S 38

39 Foreldremøter  Foreldremøter gjennomføres etter varslet agenda min to ganger pr år.  Varslingsfrister innen 1 uke før møtedato  Møterom bookes gjennom daglig leder  Mal for innkalling skjer via trinnleder  Mal for gjennomføring og ledelse skjer via trinnleder og trenerteam.  Sportslig leder gis beskjed når møter avvikles  S 39

40 Foreldremøter  I Byåsen Breddefotball skal forventninger om pliktige dugnader gjøres kjent ved påmelding til ny sesong.  Foreldre til medlemmer I Byåsen Breddefotball skal gjøre seg kjent med foreldrevettreglene som er en del av klubbhåndboka og sportsplanen. Disse skal gjennomgås og evalueres på min ett av møtene pr år.  S 40

41 Utmerkelser og æresbevisninger  Byåsen Breddefotball deler hvert år ut prisen “Gullfoten”. Prisen deles ut til en enkeltperson som har utmerket seg med en ekstraordinær innsats.  Fotball og andre idretter Det er positivt at de yngste utøverne får prøve seg i flere idretter. Vi skal ikke stikke kjepper i hjulene for dette. Vi bør tvert imot samarbeide med andre idretter for å få til et gunstig opplegg for den enkelte.  S 41

42 Sportsplan Flest mulig-lengst mulig –best mulig kvalitet S 42

43 Sportsplan barnefotball 6-10 år  Hovedmål: Gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball på Byåsen  Delmål: Gode holdninger, fotballglede, lek, mestring og utfordringer.  Fokus: Fotballaktivteten skal ha høy aktivitet, være tilrettelagt fra første dag og skape tilhørighet.  Oppfølging: En voksen pr åtte barn.  S 43

44 Sportsplan barnefotball 6-10 år Treningsinnholdet handler om følgende fire aktivitetskategorier: 1.Sjef over ballen 2.Spill med mot 3.Smålagsspill 4.Scoringstrening. (Videolink viser hvordan vi vil det skal gjøres på feltet). Eget hefte for alle trenere utdeles som vedlegg. S 44

45 Sportsplan barnefotball 6-10 år Slik gjør vi det i Byåsen - Videobank -Innendørs fotballtrening vintersesongen. Video: https://www.youtube.com/watch?v=kNqh20uWi1o Eksempler på aktiviteter i gymsal/hall. Koordinasjon, balanse, teknikk, småspill etc. https://www.youtube.com/watch?v=kNqh20uWi1o -Sjef over ballen - Video: https://www.youtube.com/watch?v=OB6bwKoaS90 Grønt/gult/rødt lys, Stiv heks og føring mellom kjegler. https://www.youtube.com/watch?v=OB6bwKoaS90 -Bli glad i ballen (Sjef over ballen del 2) - https://www.youtube.com/watch?v=JuZPyQBJqM4 Leik, mestring og fremgang. https://www.youtube.com/watch?v=JuZPyQBJqM4 -Spill med/mot - video kommer senere -Tilrettelagt småspill - https://www.youtube.com/watch?v=jUZrdJ6T0wI Jevnbyrdighet, involvering og mestring. https://www.youtube.com/watch?v=jUZrdJ6T0wI -Scoringstrening - video kommer senere S 44

46 Sportsplan barnefotball 6-10 år Kamp: Skal være ukas høydepunkt. Alle skal spille mye. Sosialt: Det skal gjennomføres en sosial sammenkomst med aktivitet to ganger pr halvår. Anbefalt organisert fellestrening pr uke: 6-8 år: 1 økt. 1.time. 9-10 år: 2 økter. Tid: 1t 15 min Lek og uorganisert trening ukentlig. S 45

47 Sportsplan barnefotball 11-12 år Mål: 11-12 år: Holdninger, miljø, fotballglede, lek, mestring, utfordringer. Fokus: Fotballaktiviteten skal ha høy aktivitet, være tilrettelagt fra første dag og skape tilhørighet. Anbefalt organisert fellestrening pr uke: 11-12 år: To økter pr uke. Tid pr økt :1,5 time Egentrening, lek og uorganisert trening ukentlig. S 46

48 Sportsplan barnefotball 11-12 år Treningsinnholdet handler om følgende fire aktivitetskategorier: 1.Sjef over ballen 2.Spill med mot 3.Smålagsspill 4.Scoringstrening (Videolink legges til her og viser hvordan vi vil det skal gjøres på feltet) Eget hefte «Slik gjør vi det i Byåsen» utdeles for alle trenere som vedlegg. S 47

49 Sportsplan barnefotball 11-12 år Økt krav til læring og kvalitet: Utvalgte ferdigheter, utvalgte læringsmomenter og valg av gode øvelser som grunnlag for læring. Kamp: Skal være ukas høydepunkt. Alle skal spille mye. Sosialt: Det skal gjennomføres en sosial sammenkomst med aktivitet to ganger pr halvår. S 48

50 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Hovedmål: 1.Gi et aktivitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball 2.Gi et godt sportslig tilbud til de som ønsker å bli så god som mulig. Delmål: Holdninger, miljø, fotballglede, mestring og utfordringer. Ferdighetsopplæringen skal være mest mulig kamp-lik. Vi vil utvikle vårt eget spill, score mange mål, diktere motpartens forsvarsspill, ha kloke første forsvarere og bli gode på gjenvinning. S 49

51 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Fokus: Det skal være høy grad av tilstedeværelse under økta. Kravet i spill-treningen skal opp mot kampnivå. Anbefalt organisert trening pr uke: 13-14 år: Tre økter 15-17 år: Fire økter Egentrening og uorganisert trening hver uke. S 51

52 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Spillsituasjon på trening Fire kriterier for treneren å se etter i spillet er: 1.Er det press? 2.Er det bevegelse? 3.Er det valg? 4.Er det kvalitet?

53 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Innhold i treningen S 52

54 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Treningsstruktur: Slik gjennomføres alle treningsøkter for å få læring i ungdomsfotballen: 1.Valg av ferdighet 2.Valg av læringsmomenter 3.Valg av øvelse 4.Igangsetting med et tydelig øvingsbilde 5.Påvirke øvelsen-gjentakelser 6.Gå over i spill så raskt som mulig når tema er forstått 7.Er det kvalitet nok i økta på det vi skal lære? 8.Forsterk gode bilder i spill 9.Hold fokus og gi tilbakemelding underveis i spillet på TEMA. S 53

55 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år I den praktiske delen skal øvelsesutvalget være mest mulig kamplikt. Derfor må det være sammenheng mellom læringsmomenter, utvalg av øvelser og spillestil. S 54

56 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Øving med den individuelle ferdighetsdimensjonen Skjer gjennom hele året og med følgende ferdigheter: 1.Scoringstrening 2.1. angriper ferdighet 3.1. forsvars ferdighet 4.Pasningsferdighet 5.Keeperferdighet S 55

57 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Øving med den individuelle ferdighetsdimensjonen  Det benyttes to eller maks tre læringsmomenter som virkemidler i gjennomføringen av økta.  I innføring av grunnleggende teknikk må den øves uten forstyrrende motstand og med høyt antall repetisjoner for å mestre teknikken.  Ellers skal alle aktiviteter ha motstand.  Innlæring skjer derfor uten motstand og øves med motstand i en spillrelatert tilnærming.  S 56

58 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arbeids krav i trening Valg og utførelse skal utfordres: Valg: I spillsituasjonen må samtlige spillere på banen lære å ta samstemte valg i forhold til posisjonen enten som 1A, 2A, 3A eller 1F,2F el 3F. Spillerne skal bli bevisst på sin egen posisjon i øyeblikket og det påvirkes ikke på annen måte enn gjennom spill mot to mål. 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9, 11 mot 11. Min 50% av treningen skal være spill-sentrert. Eksemplene under viser intensjonen om å tilpasse ferdigheter til spesielle situasjoner med sikte på utvikling av lagets spill i angrep og lagets evne til å vinne ballen i forsvar. S 57

59 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arb krav i trening Valg av småspill-akt AngrepsferdigheterForsvarsferdigheter 1 vs 1 Dribling, finter, avslutninger. Læringsmomenter: Avstand, tyngdeoverføring-rykk. 1F. Presse, lede/erobre ball Læringsmomenter: Avstand, skråstille/styre, vinne ball 2 vs 1 Veggspill, pasningsfinte, avslutning. 1F.Undertall. Styre/lede angriper dit det er best. 2 vs 2 Veksling på hvem som er 1A, 2A. Løsningsvalg, avslutninger Samspill 1F,2F. Press, sikring takling 3 vs 2 1 A, 2 A, 3A. Ind og relasjonell løsning 1F, 2F. Samspill for å styre/lede angriperne 3 vs 3 1 A, 2 A, 3A. Ind og relasjonell løsning Samspill 1F,2F,3F. Press, sikring dekke rom 3 vs 4 Vending av spill for å skape 1 vs 1 el gj brudd Hvordan benytte overtall til å stenge av angrepet 4 vs 4Hvordan skape rom for å få gjennombrudd Hvordan nekte rom ved å hindre gjennombrudd

60 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arb krav i trening Den relasjonelle og strukturelle ferdighetsdimensjon I den relasjonelle og strukturelle ferdighetsdimensjonen øves det på utvikling av rolle og samspill i angitt formasjon som grunnlag for å utvikle samhandlingen i spillestilen. Det samme gjelder i øving på overgangsfasene fra angrep til forsvar og forsvar til angrep. Noen innlærte dødballvarianter kan være retningsgivende for valg og utføring. S 59

61 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arb krav i trening Den relasjonelle og strukturelle ferdighetsdimensjon For å gjennomføre en angrepsvillig spillestil må spillernes spesielle ferdigheter og samhandlinger forbedres. Det gjelder særlig timing og utførelse av pasninger i rom foran medspillere som beveger seg fremover. Dette konkretiseres ned til «bilder» som spillerne skal kjenne seg igjen i. S 60

62 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arbeidskrav i trening Spillestil Spillestilen er definert som fremover-rettet og at vi ønsker å være et spillende lag som spiller oss ut bakfra, gjennom ledd for å søke gjennombrudd og score mange mål. Anbefalte formasjoner er: 11 er:1-4-3-3 9 er: 1-3-4-1 7 er: 1-2-3-1 5 er: 1-2-1-1 S 61

63 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arbeids krav i trening Tilrettelegging  Tilrettelegging skal skje på hver økt.  Det vil si at vi organiserer treningsøkta etter jevnbyrdighetsprinsippet.  Det skal være felles oppstart og felles avslutning for gruppa.  S 62

64 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Hospitering  Hospitering er et tilrettelagt tilbud der spilleren får trene og eventuelt spille for lag på et høyere nivå enn sitt eget lag. Dette skal i utgangspunktet være i tillegg til å delta i egen klasse.  Ved spesielle tilfeller hvor modning og ferdigheter har kommet opp på et høyere nivå enn sin årsklasse kan spilleren flyttes opp permanent.  Det skal alltid foreligge en skriftlig avtale mellom trenere, foresatte/spiller og sportslig leder før hospitering skjer.  Hvis et lag mangler en eller flere spillere for å stille lag på en enkeltkamp så kan man låne spillere fra laget på nivået under. Lån av spiller i flere kamper går inn under hospitering. Dette gjøres ved at trener tar kontakt med spillerens trener, før de kontakter foreldre og tilslutt spiller.  Spilleren skal først og fremst ha sin årsklasse som utviklingsarena hvor trener har hovedansvaret for spilleren.  S 63

65 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arbeids krav i trening Kamp  Alle som møter til kamp skal få spille minimum en omgang.  Det skal være sammenheng mellom det som har vært jobbet med på treningsfeltet og det som skjer på banen i kampen.  Treneren har fokus på det i sin veiledning til spillerne før, under og etter kampen.  S 64

66 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arb krav i trening Sosialt  Det skal gjennomføres sosiale tiltak før, under og etter sesongen som styrker samholdet i gruppa og som gir økt lyst for å delta videre i fellesskapet.  S 65

67 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arbeids krav i trening Evaluering Trenerens arbeid blir målt etter følgende kriterier: 1.Frafall i gruppa. 2.Trivsel i og rundt spillergruppa 3.Utvikling. 4.Egen vilje til videreutvikling 5.Resultater S 66

68 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arb krav i trening Trenerrollen 1.Være en god rollemodell 2.Instruktøren erstattes av veilederen som benytter den spørrende tilnærmingen til spillerne i læringssituasjoner. 3.Treneren må ha et klart bilde av hvordan laget skal spille da spillerne skal veiledes og utvikles i tråd med den spillestilen vi har definert. S 67

69 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arbeidskrav i trening Utviklingstiltak og krav til kompetanse  Hovedtrenere i ungdomsfotballen må ha gjennomført NFF C-lisens kurs.  Det er ønske om B-lisens for J/G-16 - J/G 19.  Andre utviklingstiltak som Byåsen gjerne er med på: Byåsen akademiet, BDO, Coerver Coaching, fotballskole, Dana cup (sosialt) Hamar cup (satsnings cup), Skandia cup (trenervalg om sosialt eller spissing) S 68

70 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arb krav i trening Identitet  Vår identitet skal være tilhørighet og utvikling.  Årshjul lages ut fra følgende gitte kriterier:  S 69

71 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arb krav i trening Årshjul: 1.Slik ivaretar vi tilhørighet og utvikling 2.Når og hvordan vi trener. Hvordan utvikler vi gode holdninger på trinnet? 3.I sportsplanen er våre satsningsområder på feltet scoringsferdighet, 1 angriper, 1.forsvarer, pasningsferdighet, samspill og keeperferdighet, hvordan ivaretar vi dette? 4.Hvilke serier er vi påmeldt i og hvordan vi ivaretar at alle får et kamptilbud 5.Når vi avvikler foreldremøter 6.Hvilke utviklingstiltak er vi med på ved siden av laget, f.eks akademi, BDO etc. S 70

72 Sportsplan ungdomsfotball 13-17 år Arb krav i trening Årshjul: 7.Hvilke tilrettelagte tiltak gjør vi internt i laget. 8.Sosiale tiltak vi foretar for å styrke tilhørigheten 9.Hvordan vi sikrer at vi får med alle lengst mulig. 10.Navn på trinnleder, hovedtrener, foreldretrenere, arrangement ansvarlig, dugnadsansvarlig og økonomiansvarlig 11.Alle frafall gjennom året registreres med årsak. S 72

73 Retningslinjer for dommere i Byåsen Dommere Mål Rekruttere, beholde og utvikle dommere i klubben Tilgjengelighet Ambisjoner og utviklingsmuligheter Kurs Miljø Utstyr Faglig og sosialt samvær Eksternt samarbeid

74 Retningslinjer for dommere i Byåsen Dommere Tilgjengelighet  Dommerkontakt kan være tilstede ved behov  Dommerkontakt er alltid tilgjengelig på telefon  Dommerkontakt er alltid tilstede på sonekvelder  S 73

75 Retningslinjer for dommere i Byåsen Dommere Ambisjoner og utviklingsmuligheter  Kurs  Målsetting om at dommere skal fortsette i en eller annen rolle i fotballfamilien (dommer, spiller, trener, støtteapparat, administrativt)  S 74

76 Retningslinjer for dommere i Byåsen Dommere Miljø  Sørge for at dommere har en naturlig plass i klubben på lik linje med spillere Utstyr  Klubben skal sørge for at dommere har nødvendig utstyr  S 75

77 Retningslinjer for dommere i Byåsen Dommere Hva kreves av den enkelte dommer?  Møter til avtalte kamper og tidspunkt  Dersom du ikke kan møte. Intern bytting.  Fokusert på dommeroppgaven  Konsentrert i utførelsen av dommeroppgaven.  Møter og deltar konstruktivt på temakvelder/regelkvelder  S 76

78 Vi har ALLE et ansvar for at følgende ikke forekommer: Alle former for mobbing og rasisme Trener og lederholdninger som fører til dårlig selvfølelse hos spillere Foreldre/foresatte holdninger der resultat og prestasjonstenkning ødelegger for miljøet og trivselen. Lykke til med jobben! S 77


Laste ned ppt "For Byåsen breddefotball SLIK GJØR VI DET I BYÅSEN!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google