Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag

2 2 Innhold  Hva er besluttet  Milepæler høsten 2015  Siste nytt fra ntnu.no/fusjon  Disse datoene bør du merke deg  Endringer  Endringer i faglig organisering  Endringer i administrasjon  Endringer i systemer  Hvor er vi om 3 måneder?  Mer informasjon om...  Meninger om fusjonen?

3 3 Hva er besluttet? 8.6.15: Midlertidig organisering av NTNU i 2016 vedtatt av styringsgruppa 19.6.15: Regjeringen vedtok fusjon mellom NTNU, HiST, HiÅ og HiG: Kongelig resolusjonKongelig resolusjon –Organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet NTNU –NTNU-styret utvides med fire medlemmer fra 1. januar 2016 til 31. juli 2017 19.8.15: Felles fusjonsplattform for det nye NTNU vedtatt av styringsgruppa Gjøvik – Trondheim – Ålesund

4 15-23.10 Valg av student- representanter til NTNU-styret og Studenttinget. 1.10 Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering sendes ut. 1.11-15.1.2016 Høringsrunde for forslagene til konkrete alternativer for faglig organisering. 24.11 Styret for "nye NTNU" møtes for første gang. 26-28.10 Valg til utvidet NTNU- styre. Ansatte på høgskolene skal velge to representanter. Årsskiftet Fusjonen gjennomføres Milepæler høsten 2015 1.10 Beskrivelser av alle grunnstudier i nye NTNU tilgjengelig på www.ntnu.no.

5 5 Siste nytt fra ntnu.no/fusjonntnu.no/fusjon 28.09.15.: Fem eller åtte fakulteter mest aktuelle i nye NTNUFem eller åtte fakulteter mest aktuelle i nye NTNU 22.9.: Vedtok prosedyre for midlertidig jobb-byteVedtok prosedyre for midlertidig jobb-byte 14.9.: To samskipnader vil slå seg sammen, den tredje vil venteTo samskipnader vil slå seg sammen, den tredje vil vente 7.9.: Studenttinget ved NTNU utvidesStudenttinget ved NTNU utvides 4.9.:Tillitsvalgte om rykter, lønn og åpenhetTillitsvalgte om rykter, lønn og åpenhet 30.8.: Uavhengige forskere skal evaluere gjennomføringen av fusjonenUavhengige forskere skal evaluere gjennomføringen av fusjonen 26.8.: Nye styremedlemmer velges i oktoberNye styremedlemmer velges i oktober Gjøvik – Trondheim – Ålesund

6 6 Disse datoene bør du merke deg: 15. september 2015: Avsluttet høring på første notat om aktuelle modeller og prinsipper for organisering av faglig virksomhet ved NTNUnotat om aktuelle modeller og prinsipper for organisering av faglig virksomhet 1. oktober: Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering sendes på høring 8. oktober: Frist for å foreslå kandidater til utvidet NTNU-styre 26.-28. oktober: Gjennomføres styrevalg for ansatte ved høgskolene 1. november: Konkret forslag til ny fakultetsstruktur sendes på høring 15. januar 2016: Frist for å gi tilbakemelding på forslaget Gjøvik – Trondheim – Ålesund

7 7 Endringer Utdanning Felles rekrutteringskampanje og studieinformasjon fastsettes høsten 2015 Det gjennomføres felles opptak i april 2016 Emner gjennomføres i hovedsak som før i 2016 Forskning Forskningsaktivitet gjennomføres i hovedsak som før i 2016 Administrasjon Administrative arbeidsprosesser og oppgaver samkjøres og gjennomføres felles i 2016 I 2016 vil administrativt ansatte i størst grad oppleve en endret arbeidshverdag Alle ansatte vil i større eller mindre grad oppleve konsekvenser av at administrative systemer, retningslinjer, regelverk, og rutiner samkjøres Gjøvik – Trondheim – Ålesund

8 8 Endringer i faglig organisering 15.9.: Høringssvar mottatt på første rapport om faglig organisering15.9.: Høringssvar mottatt Gruppe faglig organisering jobber videre med to hovedmodeller: 1.11.15 – 15.1.16: Konkrete løsninger for faglig organisering på høring 1.11.15 – 15.1.16: Konkrete løsninger for faglig organisering på høring 1.8.16: Dekantilsettinger ( i ny struktur) fullført 1.8.16: Dekantilsettinger ( i ny struktur) fullført 1.1.17: Nye dekaner tiltrer med fullmakter. Instituttstruktur vedtatt. 1.1.17: Nye dekaner tiltrer med fullmakter. Instituttstruktur vedtatt. 2016: Midlertidig organisering vitenskapelige enheter 2016: Midlertidig organisering vitenskapelige enheter Modell 1: Smal fakultetsstruktur Ingeniørvitenskap og arkitektur Matematisk-naturvitenskapelige fag og IKT Medisin og helsefag Humanistiske fag og kunst Samfunnsvitenskap Modell 2: Bred fakultetsstruktur Ingeniørvitenskap og arkitektur Naturvitenskap Informatikk, datateknikk og matematikk Medisin Helse- og sosialfag Økonomi og ledelse Humanistiske fag og kunst Samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap

9 9 Endringer innen administrasjon 12 administrative arbeidsgrupper gjennomfører... –samkjøring av administrative arbeidsprosesser, systemer og regelverk –planlegging og gjennomføring av nødvendig opplæring –midlertidig organisering og gjennomføring av administrative arbeidsprosesser i 2016 Endringer i administrativ organisering: Gjøvik – Trondheim – Ålesund 1.10.15: Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering til høring 1.10.15: Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering til høring 2016: Midlertidig organisering administrasjon 2016: Midlertidig organisering administrasjon 1.1.17: Ny administrativ organisering trer i kraft 1.1.17: Ny administrativ organisering trer i kraft 1.2.16: Forslag til administrativ organisering – hovedmodeller til høring 1.2.16: Forslag til administrativ organisering – hovedmodeller til høring 1.6.16: Forslag til administrativt organisasjonskart for NTNU klart for vedtak 1.6.16: Forslag til administrativt organisasjonskart for NTNU klart for vedtak

10 10 Endringer i systemer (1) Ansatte ved høgskolene vil få en overgang til følgende felles administrative basis-systemer fra 1.1.2016: Felles løsning i Felles studentsystem (FS) tas i bruk 15.3.2016 Paga tas i bruk som felles lønnssystem fra 1.1.2016 Oracle tas i bruk som felles økonomisystem fra 1.1.2016 ePhorte tas i bruk som felles sak-arkiv system fra 1.1.2016 NTNUs publiseringsløsning for web (Liferay) og NTNUs løsning for eksternweb og intranett (Innsida) tas i bruk som felles web/intranett 1.1.2016 Gjøvik – Trondheim – Ålesund

11 11 Endringer i systemer (2) Felles IKT-løsning betyr: Brukerkonto på NTNU for alle pr 1.1.2016 www.ntnu.no er felles domene fra 1.1.2016 www.ntnu.no NTNU-epost for alle fra 1.1.2016 NTNU-kalender for alle 1.1.2016 Felles Helpdesk-system og kontaktpunkt for 1.linje fra 1.1.2016 Gjøvik – Trondheim – Ålesund

12 12 Hvor er vi om 3 måneder? Jeg har NTNU-kolleger i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Vi er ett NTNU med felles rektor, styre, retningslinjer, systemer, verktøy og strategier. Vår fellesadministrasjonen er tilstede i tre byer. Våre studenter studerer ved NTNU og uteksamineres som NTNU- studenter uansett om de bor i Ålesund, Trondheim eller Gjøvik. Vi skal rekruttere til studier i tre byer. Forskningskapasiteten ved NTNU utvides med forskere, infrastruktur og fagstøtte i tre byer. Felles kanaler for forskningsformidling gir økt nedslagsfelt. Gjøvik – Trondheim – Ålesund

13 Før 1.1.2016: Etter 1.1.2016: Gjøvik – Trondheim – Ålesund

14 14 Mer informasjon om... prosjektets organisering: https://www.ntnu.no/fusjon/organiseringhttps://www.ntnu.no/fusjon/organisering tidsplan: https://www.ntnu.no/fusjon/tidsplanhttps://www.ntnu.no/fusjon/tidsplan arbeid med faglig organisering: https://www.ntnu.no/fusjon/arbeidsgrupper https://www.ntnu.no/fusjon/arbeidsgrupper administrative arbeidsgrupper: https://www.ntnu.no/fusjon/administrativ- organiseringhttps://www.ntnu.no/fusjon/administrativ- organisering dine rettigheter: https://www.ntnu.no/fusjon/omstillinghttps://www.ntnu.no/fusjon/omstilling Siste nytt: https://www.ntnu.no/fusjon/starthttps://www.ntnu.no/fusjon/start Gjøvik – Trondheim – Ålesund

15 15 Meninger om fusjonen? Engasjerte ansatte og studenter er selve fundamentet for en vellykket fusjon, har rektor Gunnar Bovim skrevet i sin blogg. Alle inviteres til å komme med forslag og tanker om hvordan det nye NTNU bør bygges. har rektor Gunnar Bovim skrevet i sin blogg Prosjektet tilbyr flere kanaler for deg som har meninger eller spørsmål: Et åpent diskusjonsforum på prosjektets nettside.Et åpent diskusjonsforum på prosjektets nettside Et skjema for å sende spørsmål og kommentarer til prosjektledelsen.Et skjema for å sende spørsmål og kommentarer En Twitter-konto som heter NTNUfusjon. Bruk hashtag #NTNUfusjon.NTNUfusjon To Facebook-sider; NTNUfusjon student og en NTNUfusjon ansatt.NTNUfusjon studentNTNUfusjon ansatt Gjøvik – Trondheim – Ålesund


Laste ned ppt "1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google