Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag

2 2 Innhold  Hva er besluttet  Milepæler høsten 2015  Siste nytt fra ntnu.no/fusjon  Disse datoene bør du merke deg  Endringer  Endringer i faglig organisering  Endringer i administrasjon  Endringer i systemer  Hvor er vi om 3 måneder?  Mer informasjon om...  Meninger om fusjonen?

3 3 Hva er besluttet? : Midlertidig organisering av NTNU i 2016 vedtatt av styringsgruppa : Regjeringen vedtok fusjon mellom NTNU, HiST, HiÅ og HiG: Kongelig resolusjonKongelig resolusjon –Organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet NTNU –NTNU-styret utvides med fire medlemmer fra 1. januar 2016 til 31. juli : Felles fusjonsplattform for det nye NTNU vedtatt av styringsgruppa Gjøvik – Trondheim – Ålesund

4 Valg av student- representanter til NTNU-styret og Studenttinget Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering sendes ut Høringsrunde for forslagene til konkrete alternativer for faglig organisering Styret for "nye NTNU" møtes for første gang Valg til utvidet NTNU- styre. Ansatte på høgskolene skal velge to representanter. Årsskiftet Fusjonen gjennomføres Milepæler høsten Beskrivelser av alle grunnstudier i nye NTNU tilgjengelig på

5 5 Siste nytt fra ntnu.no/fusjonntnu.no/fusjon : Fem eller åtte fakulteter mest aktuelle i nye NTNUFem eller åtte fakulteter mest aktuelle i nye NTNU 22.9.: Vedtok prosedyre for midlertidig jobb-byteVedtok prosedyre for midlertidig jobb-byte 14.9.: To samskipnader vil slå seg sammen, den tredje vil venteTo samskipnader vil slå seg sammen, den tredje vil vente 7.9.: Studenttinget ved NTNU utvidesStudenttinget ved NTNU utvides 4.9.:Tillitsvalgte om rykter, lønn og åpenhetTillitsvalgte om rykter, lønn og åpenhet 30.8.: Uavhengige forskere skal evaluere gjennomføringen av fusjonenUavhengige forskere skal evaluere gjennomføringen av fusjonen 26.8.: Nye styremedlemmer velges i oktoberNye styremedlemmer velges i oktober Gjøvik – Trondheim – Ålesund

6 6 Disse datoene bør du merke deg: 15. september 2015: Avsluttet høring på første notat om aktuelle modeller og prinsipper for organisering av faglig virksomhet ved NTNUnotat om aktuelle modeller og prinsipper for organisering av faglig virksomhet 1. oktober: Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering sendes på høring 8. oktober: Frist for å foreslå kandidater til utvidet NTNU-styre oktober: Gjennomføres styrevalg for ansatte ved høgskolene 1. november: Konkret forslag til ny fakultetsstruktur sendes på høring 15. januar 2016: Frist for å gi tilbakemelding på forslaget Gjøvik – Trondheim – Ålesund

7 7 Endringer Utdanning Felles rekrutteringskampanje og studieinformasjon fastsettes høsten 2015 Det gjennomføres felles opptak i april 2016 Emner gjennomføres i hovedsak som før i 2016 Forskning Forskningsaktivitet gjennomføres i hovedsak som før i 2016 Administrasjon Administrative arbeidsprosesser og oppgaver samkjøres og gjennomføres felles i 2016 I 2016 vil administrativt ansatte i størst grad oppleve en endret arbeidshverdag Alle ansatte vil i større eller mindre grad oppleve konsekvenser av at administrative systemer, retningslinjer, regelverk, og rutiner samkjøres Gjøvik – Trondheim – Ålesund

8 8 Endringer i faglig organisering 15.9.: Høringssvar mottatt på første rapport om faglig organisering15.9.: Høringssvar mottatt Gruppe faglig organisering jobber videre med to hovedmodeller: – : Konkrete løsninger for faglig organisering på høring – : Konkrete løsninger for faglig organisering på høring : Dekantilsettinger ( i ny struktur) fullført : Dekantilsettinger ( i ny struktur) fullført : Nye dekaner tiltrer med fullmakter. Instituttstruktur vedtatt : Nye dekaner tiltrer med fullmakter. Instituttstruktur vedtatt. 2016: Midlertidig organisering vitenskapelige enheter 2016: Midlertidig organisering vitenskapelige enheter Modell 1: Smal fakultetsstruktur Ingeniørvitenskap og arkitektur Matematisk-naturvitenskapelige fag og IKT Medisin og helsefag Humanistiske fag og kunst Samfunnsvitenskap Modell 2: Bred fakultetsstruktur Ingeniørvitenskap og arkitektur Naturvitenskap Informatikk, datateknikk og matematikk Medisin Helse- og sosialfag Økonomi og ledelse Humanistiske fag og kunst Samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap

9 9 Endringer innen administrasjon 12 administrative arbeidsgrupper gjennomfører... –samkjøring av administrative arbeidsprosesser, systemer og regelverk –planlegging og gjennomføring av nødvendig opplæring –midlertidig organisering og gjennomføring av administrative arbeidsprosesser i 2016 Endringer i administrativ organisering: Gjøvik – Trondheim – Ålesund : Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering til høring : Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering til høring 2016: Midlertidig organisering administrasjon 2016: Midlertidig organisering administrasjon : Ny administrativ organisering trer i kraft : Ny administrativ organisering trer i kraft : Forslag til administrativ organisering – hovedmodeller til høring : Forslag til administrativ organisering – hovedmodeller til høring : Forslag til administrativt organisasjonskart for NTNU klart for vedtak : Forslag til administrativt organisasjonskart for NTNU klart for vedtak

10 10 Endringer i systemer (1) Ansatte ved høgskolene vil få en overgang til følgende felles administrative basis-systemer fra : Felles løsning i Felles studentsystem (FS) tas i bruk Paga tas i bruk som felles lønnssystem fra Oracle tas i bruk som felles økonomisystem fra ePhorte tas i bruk som felles sak-arkiv system fra NTNUs publiseringsløsning for web (Liferay) og NTNUs løsning for eksternweb og intranett (Innsida) tas i bruk som felles web/intranett Gjøvik – Trondheim – Ålesund

11 11 Endringer i systemer (2) Felles IKT-løsning betyr: Brukerkonto på NTNU for alle pr er felles domene fra NTNU-epost for alle fra NTNU-kalender for alle Felles Helpdesk-system og kontaktpunkt for 1.linje fra Gjøvik – Trondheim – Ålesund

12 12 Hvor er vi om 3 måneder? Jeg har NTNU-kolleger i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Vi er ett NTNU med felles rektor, styre, retningslinjer, systemer, verktøy og strategier. Vår fellesadministrasjonen er tilstede i tre byer. Våre studenter studerer ved NTNU og uteksamineres som NTNU- studenter uansett om de bor i Ålesund, Trondheim eller Gjøvik. Vi skal rekruttere til studier i tre byer. Forskningskapasiteten ved NTNU utvides med forskere, infrastruktur og fagstøtte i tre byer. Felles kanaler for forskningsformidling gir økt nedslagsfelt. Gjøvik – Trondheim – Ålesund

13 Før : Etter : Gjøvik – Trondheim – Ålesund

14 14 Mer informasjon om... prosjektets organisering: https://www.ntnu.no/fusjon/organiseringhttps://www.ntnu.no/fusjon/organisering tidsplan: https://www.ntnu.no/fusjon/tidsplanhttps://www.ntnu.no/fusjon/tidsplan arbeid med faglig organisering: https://www.ntnu.no/fusjon/arbeidsgrupper https://www.ntnu.no/fusjon/arbeidsgrupper administrative arbeidsgrupper: https://www.ntnu.no/fusjon/administrativ- organiseringhttps://www.ntnu.no/fusjon/administrativ- organisering dine rettigheter: https://www.ntnu.no/fusjon/omstillinghttps://www.ntnu.no/fusjon/omstilling Siste nytt: https://www.ntnu.no/fusjon/starthttps://www.ntnu.no/fusjon/start Gjøvik – Trondheim – Ålesund

15 15 Meninger om fusjonen? Engasjerte ansatte og studenter er selve fundamentet for en vellykket fusjon, har rektor Gunnar Bovim skrevet i sin blogg. Alle inviteres til å komme med forslag og tanker om hvordan det nye NTNU bør bygges. har rektor Gunnar Bovim skrevet i sin blogg Prosjektet tilbyr flere kanaler for deg som har meninger eller spørsmål: Et åpent diskusjonsforum på prosjektets nettside.Et åpent diskusjonsforum på prosjektets nettside Et skjema for å sende spørsmål og kommentarer til prosjektledelsen.Et skjema for å sende spørsmål og kommentarer En Twitter-konto som heter NTNUfusjon. Bruk hashtag #NTNUfusjon.NTNUfusjon To Facebook-sider; NTNUfusjon student og en NTNUfusjon ansatt.NTNUfusjon studentNTNUfusjon ansatt Gjøvik – Trondheim – Ålesund


Laste ned ppt "1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google