Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffkonferanse NTL Forskningsinstitutter 25. Mai 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffkonferanse NTL Forskningsinstitutter 25. Mai 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffkonferanse NTL Forskningsinstitutter 25. Mai 2016

2 Offentlig tjenestepensjon Pensjon i tariffoppgjøret 2016 Tariffoppgjøret i staten – meklingen LO Stats representantskap – høsten 2016 TOP-gruppa Aktuelle saker

3 Alder og utdanningsbakgrunn

4 Alder og stillingskategori

5

6 Dagens SPK i for yngre årskull TJENESTEPENSJON

7

8 Pensjonsrapport lagt fram desember 2015 8

9 Arbeidstakersiden står sammen 9

10 Grunneksempel (ASD rapport) etter levealdersjustering (35 år i staten ved 62 år – lønn 6 G født 1963 )

11 Type 6: 5,5G – 30 år i staten ved 62 år født 1985

12 Når ønsker du å slutte å jobbe? – etter alder (n=2135)

13 Ved hvilken alder TROR du at du kommer til å pensjonere deg (slutte helt eller delvis å jobbe)? – etter alder (n= 2167)

14 Problemstillinger Pensjonsnivå ved tidlig fratreden – AFP og ”forsikret AFP” – Seniortillegg – Særaldersgrenser Uføre Hvordan oppnå tilstrekkelig nivå for store grupper? – Virkning på reelle yrkeskarrierer i stat og kommune Grunnlovsvern – delt beregning – Hvordan ivareta individuell garanti? Overgangsordninger Hvordan vil ulike valg slå ut i forhold til kjønn? Prinsipper – insentiver og nøytralitet vs. fordeling og reelle muligheter til å stå lenger i jobb

15 TIDSLINJE – NY OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Rapporten ferdig i desember 2015 Møte med statsråd og hovedsammenslutninger februar 2016 Mandat for videre arbeid april 2016? Hovedoppgjøret 2016: Avtale om mulighet for pensjonsforhandlinger i perioden? Forhandlinger i 2016 eller 2017? Eller 2018 eller 2019? Eller lovendring? Ny offentlig tjenestepensjon fra 2018 eller 2019? – Overgangsordninger 2018 – 20?? 15

16 16

17 17

18 18

19 Tariffoppgjøret 2016 – Pensjon - Frontfaget Meklingen - Partene sendte brev til regjeringen med krav om utredning av regelverket – Viste til enighet om personlig pensjonskonto, med rett til valg av leverandør for å sikre pensjon ved jobbskifter. I tillegg skal det være mulig for den enkelte å spare selv. – Sendte med alle aktuelle pensjonsutredninger mellom partene (LO) Felleforbundet – Opptjening fra du er 13 år – Tjenestepensjon av all lønn opp til 12 G uavhengig av stillingens størrelse og varighet Norsk Industri – Utredning basert på innskuddspensjonsloven – Må ikke medføre krav om balanseføring – Ikke endringer som svekker bedriftenes beslutningsmyndighet Regjeringens brev til Riksmekler – Regjeringen innstilt på utrede behovet for tilpasning av lov og regelverk, blant annet pensjonskonto og individuell tilleggssparing, pensjon ved jobbskifte, alder og inntektsnivå for opptjening– utgangspunkt lov om innskuddspensjon.

20 Tariffoppgjøret 2016 - Pensjon Staten - Foreløpig ingen plan for framdrift– forhandlinger avvist – mekling? Kommunesektoren – Vil fortsette arbeidet - har åpnet for å forhandle i 2017 Spekter – Avinor – ikke avklart – krav om overgang til innskudd fra arbeidsgiver – Studentsamskipnader – ikke avklart – krav om overgang til innskudd – Teater og orkester – Avtalt overgang til midlertidig innskudd – full kompensasjon for alle med inntil 30 år igjen til pensjonsalder. Egen driftspensjon for alle over 60 år. – Andre – område 9 – brudd ved enkeltvirksomheter – går til fase 3 Virke – Studentsamskipnader – – Viderefører ytelse – bare endringer ved lokal enighet – – avtale om premisser for lokale prosesser

21 Mekling i Staten Staten har inngått avtale med akademikerne om avtale hvor: – Det gis et generelt tillegg på 0,5% – Taket på spenn og rammer fjernes – B-tabellen tas bort og overføres til faste kronetillegg – Lønnsforhandlingssystemet skal moderniseres slik at de sentrale parter fastsetter rammen, men fordeling av rammen på forhandlingsstedene avtales mellom de lokale parter. Det skal etableres en tvisteløsning – Delegering av forhandlingsfullmakt fra virksomhet til driftsenhet – styringsrett – Dette betyr i realiteten at det ikke lenger vil bli et enhetlig lønnssystem og at streikerett på lønn og profil blir ikke blir reel. Streik i morgen? – Ulike krav fra hovedsammenslutningene – Spørsmålet om felles avtale

22 LO Stat – representantskap 22. – 25. November – Gol Handlingsprogram – Kommet inn 9 forslag fra orgledd og 7 fra forbundsstyret. Vedtekter – Kommet inn 4 forslag fra orgledd NTL behandler sine forslag til representantskapsmøtet å landsmøtet i juni 2016 NTL kan ha inntil 23 representanter i tillegg til de som sitter i LO Stats styre (6) Valg – Det skal velges ny LO Stat-leder – Det nedsettes en valgkommite – Kjersti Barsok

23 TOP-gruppa Tilsettings- og personalsaker – Fire forbundssekretærer – Tar personalsaker som de tillitsvalgte ikke har funnet løsning på – Driver opplæring og kurs – NB Nettverket for tillitsvalgte som jobber med personalsaker – Forbereder arbeidsrettslige individuelle saker som skal føres av advokatene i LO

24 Aktuelle saker Privatisering – Forsvarsbygg og renholderne – Avinor og Bodø lufthavn HOD – utskilling av støttefunksjoner Skatt – nedlegging av skattekontor Tjenestemannsloven – høring på lovutkast


Laste ned ppt "Tariffkonferanse NTL Forskningsinstitutter 25. Mai 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google