Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Basert på Brandsford et. Al. 2000.   Hva vet vi på grunnlag av nyere forskning samlet sett?  Tre nøkkelaspekter ved læring og undervisning:  Elevsentrering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Basert på Brandsford et. Al. 2000.   Hva vet vi på grunnlag av nyere forskning samlet sett?  Tre nøkkelaspekter ved læring og undervisning:  Elevsentrering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Basert på Brandsford et. Al. 2000

2   Hva vet vi på grunnlag av nyere forskning samlet sett?  Tre nøkkelaspekter ved læring og undervisning:  Elevsentrering  Kunnskapsentrering  Tilbakemelding og dialog om egen kunnskap og læring Et eklektisk blikk inn i nyere forskning om læring Line Wittek, Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Vestfold 2

3   Læring er alltid en videreføring av læringsprosesser som allerede er i gang  Etablert forståelse må aktiveres  Ny informasjon må forbindes med allerede etablerte kunnskapskonstruksjoner  HVORDAN? Elevsentrering Line Wittek, Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Vestfold 3

4   Trygt læringsmiljø – autentiske spørsmål – skape forståelse ift hverdagen – relevans. Særlig i oppstart: hva kan du bruke det til senere  Bevisstgjøre sin egen læring f.eks. Summe i grupper, stille spørsmål, tankekart (2&2 summe i grupper, komme m forslag på tavla)  Bygge opp en klassekultur der ”feil” svar er viktig, det å ikke skjønne er bra – avklare misforståelser. Alle har noe å bidra med i fellesskapet.  Slå hardt ned på uro/latter/negativ holdning til det andre bidrar med fra første stund  Forvente fokus – tydelige beskjeder – kan styre klassen  Bevisst hvilket emne du tar utgangspunkt (kunne ingen ting fra før av – hva tenker du, hva tror du – god erfaring)  Starte med tankekart – avslutte med tankekart der du stryker det som ikke var riktig og beholde det som var viktig  Eureka – lesing (før – under – etter) individuell metode for å beherkse lesestrategier som var innøvd – mange ulike lesestrategier Studentrefleksjoner

5   Helhet, tradisjon og historie knyttet til fagområdet/emnet  Fakta må inngå i en sammenheng  Dybdeforståelse stimuleres når elevene får anledning til å jobbe grundig med et tema over tid  Etablere sammenhenger mellom teori og praksis  HVORDAN? Kunnskapssentrering Line Wittek, Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Vestfold 5

6   Eks. Brøk (alle 4 regnearter)  Prosjektbasert undervisning gir dybde, kontinuitet, dypdykk i et emne, tverrfaglighet.  Grunnleggende ferdigheter inngår i alle fag er relevant/fundament for undervisning  Eks miljøkonferanse (naturfag, norsk, matte, samf fag, engelsk) tema som resirkulering, oljeutslipp. Overhengende forståelse og dypdykk  Prosjektbasert innebærer også at du får innsikt i alle tema, men fordyper deg i ett tema  Variasjon. Feks brøk der elevene kommer med sine eksempler for å få opp mange ulike innfallsvinkler  Boka kilde til info ikke hva du MÅ lære. Ved å holde fokus på LK 06, kan du lettere unngå å bli ”fanget av læreboka”. Men noen hevder at læreboka følger LK 06 så da har jeg alt klart. Det er viktig å lage noen ”gode opplegg”, men også legge lista på et nivå som er å leve med der det å bruke læreboka også er greit. Man må ikke ”finne opp” nytt tema til hver time – vi må dele mellom lærere og team. Kultur der lærere deler  Autentiske spørsmål – knytte det til det elevene er opptatt av Studentrefleksjoner

7   Aktivere egen bakgrunnsforståelse  Stimulere metakognisjon  Formativ vurdering – begrunnelse - oppsummering  Systematisk arbeid med å forstå hvilke kvalitetskriterier man arbeider mot  Involvere andre i sin tenkning  HVORDAN? Tilbakemelding og dialog om kunnskap om egen læring Line Wittek, Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Vestfold 7

8   Introduksjon  Elaborering  Konsolidering  Studentsentrering  Tilbakemelding og dialog om kunnskap og egen læring  Kunnskapssentrering Implikasjoner for undervisning Line Wittek, Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Vestfold 8

9   Lag en skisse til et ”reelt” undervisningsopplegg.  Hvordan vil dere jobbe med  Introduksjon  Elaborering  Konsolidering ? Oppgave (praksisgruppene)


Laste ned ppt "Basert på Brandsford et. Al. 2000.   Hva vet vi på grunnlag av nyere forskning samlet sett?  Tre nøkkelaspekter ved læring og undervisning:  Elevsentrering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google