Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Narsissistisk PF  Vanligvis en beskrivelse på personer som, for å opprettholde sin selvfølelse, trenger å få bekreftelse fra utsiden. Noen er så opptatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Narsissistisk PF  Vanligvis en beskrivelse på personer som, for å opprettholde sin selvfølelse, trenger å få bekreftelse fra utsiden. Noen er så opptatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Narsissistisk PF  Vanligvis en beskrivelse på personer som, for å opprettholde sin selvfølelse, trenger å få bekreftelse fra utsiden. Noen er så opptatt av å få narsissistisk påfyll (og dermed droppe andre tema), at de blir sett på som selvopptatte.  Patologisk narsissisme handler om graden av selvopptatthet/bekymring/absorbering.

2 Narsissisme  Eller: En evne til å opprettholde et positivt selvbilde gjennom en rekke selvregulerende prosesser som drives av behovet for å bli bekreftet og fremtrer som søken etter sosial erfaringer som bidrar til å heve selvfølelsen  Diskusjon: Preget av indre mangler som skal skjules, derav kompenseringen. Eller en stanset utvikling?  Alle har en narsissisme. Skam å vedstå

3 Narsissistisk PF  Et vedvarende mønster av grandiositet (i fantasi eller atferd), behov for beundring, og en mangel på empati, som starter i tidlig voksenalder, og som presenterer seg i flere kontekster, indikert av 5 (eller fler) av de følgende

4 1. Grandiositets-kriteriet  Kriteriet: Har en grandios oppfatning av egen betydning (selv-viktighet).  Eks 1. Overdriver egne prestasjoner og talenter (eks. flink, fantastisk, attraktiv, spesiell, makt, berømt eller verdi for andre). Skryt  Eks.2. Forventer å bli oppfattet som bedre enn andre (uten tilsvarende prestasjoner)

5 1. Grandiositets-kriteriet  SPM 1: Er det slik at andre ikke verdsetter dine helt spesielle talenter eller bedrifter?  Bedre spørsmål: Er det slik at andre ikke verdsetter dine helt spesielle talenter, eller hva du har oppnådd (ikke ”bedrifter”).  Bruke ordet "savner", gjør det lettere å svare.  Noen skylder meg noe. En dag vil jeg ha min egen fanklubb…

6 1. Grandiositets-kriteriet  SPM 2: Har andre sagt at du har for høye tanker om deg selv?  3: Ett eksempel på grandiositet

7 2. Fantaserings-kriteriet  Kriteriet: Er overopptatt av fantasier om ubegrenset suksess, makt, briljans, skjønnhet, ideell kjærlighet)  SPM 1: Tenker du mye på den makt, berømmelse eller anerkjennelse som en dag vil bli deg til del?  Bedre spørsmål: Fantaserer eller drømmer du mye om makt eller anerkjennelse du en dag vil få?

8 2.Fantaserings-kriteriet  SPM 2: Hvor mye tid bruker du på det?  SPM 3: Hvor mye tid bruker du på å tenke på ”det perfekte forholdet”, som du en dag vil få?

9 2. Fantserings-kriteriet  3: Mye av tiden brukes på dagdrømming eller i forfølgelsen av urealistiske mål  Mer dagdrømming enn i virkeligheten. Grandiose dagdrømmer om hva han kunne blitt Fantaserer om at en dag, så... Vil jeg bli en stor stjerne!  ”Andre har rikdom, makt, berømmelse, skjønnhet. Jo mer jeg har av dette, jo bedre vil jeg føle meg”

10 3. Spesiell-kriteriet  Kriteriet: Tror han eller hun er ”spesiell” og unik og kan bare bli forstått av, eller omgås med, andre spesielle eller høystatusfolk (eller institusjoner )  SPM 1: Når du har et problem, må du da alltid snakke med den øverste sjefen? Hvorfor trenger du å se nettopp topp-personen?  Her: For mye vekt på ”å snakke med den øverste sjefen”.  SPM 2: Synes du det er viktig å bruke tid med andre spesielle eller som har innflytelse? Hvorfor? (dårlig oversatt)  De rangerer alt og sammenlikner seg.

11 3. Spesiell-kriteriet  ”Jeg trenger en spesiell til å forstå mine problemer”  3: Erkjenner trekket og med minst ett eksempel

12 4. Beundrings-kriteriet  Kriteriet: Krever overdreven beundring  SPM 1: Er det viktig at folk legger merke til deg, eller beundrer deg på en eller annen måte?  3: Vedstår trekk og ett eksempel  Konstant behov for å bli beundret.  Speilingshungrig – er avhengige, men den er ikke alltid erkjent (vil være et ”nederlag”).  Andre er ”suppliers”

13 4. Beundrings-kriteriet  Hvem får oppmerksomhet, er vinnere, får medaljen, vinner prisen? Hvem er best? Viktigst? Hvordan reagerer andre?  Eks. ”Jeg trenger at folk anerkjenner mitt talent”

14 5. Beretigelse-kriteriet  Kriteriet: Har en følelse av å være særlig berettiget (eks. urimelige forventninger om særlig gunstig behandling, eller at andre uten videre skal oppfylle han eller hennes forventinger  SPM 1: Tenker du at det ikke er nødvendig å følge bestemte regler, eller sosiale konvensjoner, når de ikke går i din favør? Hvorfor?  Spørsmålet bør være: ”føler du at du er en som fortjener spesiell behandling”?

15 5. Berettigelse-kriteriet  Berettigelse i kraft av seg selv (spesiell, unik etc.), at de fortjener det av en eller annen grunn.  ”Jeg” trenger ikke å bry meg om…  Kan skaffe seg dette gjennom manipulasjon, ved å være karismatisk eller kommanderende)  3: Flere eksempler

16 6. Utnyttelses-kriteriet  Kriteriet: Er utnyttende i mellommenneskelige forhold, f eks. søker fordeler gjennom andre for å nå egne mål  SPM 1: Forventer at andre gjør det du ber dem om, uten innsigelser, fordi du er den du er? Dårlig spørsmål  Bedre: Synes du det ofte er nødvendig å tråkke noen på tærne for å oppnå det du vil? Skjer det ofte?  SPM 2: Trenger du ofte å sette dine behov foran andres?  3: flere eksempler på at en annen blir utnyttet

17 7. Empati-kriteriet  Kriteriet: Mangler empati; er uvillig til å anerkjenne eller å identifisere seg med følelsene eller behovene til andre  SPM 1: er du ikke egentlig (særlig) interessert i andre menneskers problemer eller følelser?  Vansker eller direkte motvilje mot å forestille seg hva andre måtte føle.  Spørsmålet går på om de er interessert i andre.  Men, husk å spør om det motsatte:  SPM 2: Har du fått høre fra andre at de synes du ikke hører på dem, eller bryr deg om følelsene deres ?  3: Vedstår trekket ELLER flere eksempler

18 8. Misunnelses-kriteriet  Kriteriet: Er ofte misunnelige på andre eller tror at andre er misunnelige på dem  SPM 1: Er du ofte misunnelig på andre? Hvor ofte?  Misunnelige på de som har, eller får… Men, vil ikke vedstår seg det, devaluerer den andre i stedet. Eks. Hun har ligget/smisket seg til jobben.

19 8. Misunnelig-kriteriet  SPM 2: Føler du ofte at andre er misunnelige på deg? Hva er det ved deg de misunner?  Eks. Tja, mitt utseende, eller min stil…  3: Vedstår trekket, eller minst ett eksempel

20 9. Arroganse-kriteriet  Kriteriet: Viser arrogant og hovmodig (hoven) atferd eller holdninger  SPM 1: Føler du at det er svært få personer som er verdt din tid og oppmerksomhet?  NB: se også etter atferd under intervjuet

21 Mangler ved SCID 2  Den fragile selvfølelse  Karakteristiske affekter  Oppmerksomhetsbehovet  Krenkbarheten og skuffelser  Tendensen til idealisering og devaluering  Tomhet  Perfeksjonisme

22 Mangler fragil selvfølelse  Selvfølelsen avhenger av emosjonell ”inflasjon” eller ”deflasjon”.

23 Affekter  Karakteristiske affekter:  Skam, forakt, raseri  Mer skam enn skyld: skam er følelsen av å bli sett på som dårlig eller ”feil”, og her er publikum utenfor selvet!!

24 Mangler idealisering  Forsvar: Primitiv idealisering og devaluering  Idealiserer den andre – forelsker seg i bildet av hvem den andre er, føler et ”boost” i selvfølelsen. Vil da sammensmelte med en slik, for da er de trygge og fri for skam. Heri ligger også troen på perfeksjonisme (da det imperfekte i en selv er vanskelig å bære), og sammensmelting med en idealisert og vellykket blir da resepten.  Jo mer avhengig en føler seg, jo mer vil en idealisere

25 Mangler devaluering  Devaluerer den andre – føler seg selv overlegne, men også som resultat av en skuffelse.  Men, de bare ”later som” at andre ikke er viktige. Saken er at de har en kolossal betydning.  De jobber intenst med å få oss til å skjønne at vi ikke er betydningsfulle for dem.  Er jeg aksepterbar, beundringsverdig eller verdifull? Føler ingen stolthet selv

26 Mangler tomhet  Mange av disse kan rapportere tomhet – fjernet fra indre objekter, heller enn overveldet av dem. Vet ikke hvem de er. Kan endre i hypokondri.  Image erstatter substans  Mange mangler pålitelige indre verdier, retning, mål  Kommer til terapi for å finne mening i livet, eller om de skal gå fra kona…

27 Mangler perfeksjonisme  Trenger at andre ser dem slik også, dvs. som perfekte. Trenger konstant ytre forsikringer på deres attraktivitet, makt, berømmelse, betydning (for andre).  Antagelse: ”Jeg må være perfekt, for å føle meg ok”  Vil heller perfeksjonere selvet, enn å forstå det/akseptere mangler  Men, lengselen etter egen eller andres perfeksjonisme er en illusjon.

28 Mangler perfeksjonisme  Perfeksjonistiske løsninger til narsissistiske dilemma er selvmotsigende; en skaper overdrevne idealer for å kompensere for defekter i selvet som er foraktelig, slik at ikke noe annet enn det perfekte kan matche dem, men siden ingen er perfekte, er strategien dømt til å mislykkes og det ”dårlige” selvet stiger igjen…

29 Narsissisme og problemer (1)  Arrogansen, selvskrytet, de grandiose ambisjonene, overlegenheten, devalueringen av andre, har en skyggeside – da de:  - ikke klarer å følge opp de høye ambisjonene  - skjuler tvilen rundt ”å være god nok”.  - skammen over å være avhengig av påfyll utenfra og for å ”ikke få noe”.  Når de prøver å overbevise andre om hvor fantastiske de er, er det egentlig dem selv de forsøker å overbevise.

30 Narsissisme og problemer (2)  Deres største problem er sosiale vansker - at folk ikke liker dem. Ikke primært pga skrytingen, men at det alltid ligger en liten devaluering av hva du gjør. ”I am great”, (and you are not!)  Problemet er at andre kommer til å mislike deg  Får også problemer på jobben og med sjefer pga devalueringen

31 Narsissistisk PF (ekstra)  Tidlig tilknyting har vær lite givende og full av skjulte agendaer  Syk mor…  Empativanskene: Hvis de ikke har ”følt seg kjent”, kan de ikke ”kjenne” noen andre.  Foreldrene har speilet det de ønsker skal være der, ikke hva som er der. De mister det egentlige bildet av seg selv, for det er aldri blitt oppdaget.

32 N og utvikling  Narsissime er en naturlig utvikling alle går gjennom, blir til sunn ”grandiositet”. Når en blir eldre, og realismen siger inn, skjønner du at du ikke er den mest spesielle personen, eller kan gjøre helt ubegrensede ting (grandiositeten blir avslipt, og erstattet med sunn selvfølelse

33 Normal narsissime  Respekt for seg selv, egne behov og verdier  Å henge sammen i og med seg selv  Opptatthet av eget omdømme, ikke grandios og arrogant, men heller ikke selvutslettende  Evne til å ha høye ambisjoner og høye mål og kunne forfølge disse på en målrettet måte – ikke på bekostning av andre  Selvopptatthet bør være balansert av opptatthet av andre, fungere som tilknytningsperson, kunne samarbeide med andre og respektere normer og regler.

34 Narsissistisk PF–diff. diagn  Mal adaptiv: særlige rettigheter, utnytter andre  Mange undergrupper: DSM 4 gir den arrogante versjonen (hvor forsvaret virker!).  Det finnes også lite suksessfulle narsissister (ikke bare den arrogante typen), de som har grandiose ambisjoner (men som kommer til kort).  Malign narsissisme - narsissisme blandet med sadistisk aggresjon (kan nærme seg psykopatene).

35 Narsissistisk PF – digg diagn  Åpen Narsissisme: eller ”fallisk” – arrogant, ekspansiv, overlegen, sjarmerende.  Skjult/sky narsissisme: skamfulle, sensitiv, sårbar, svært krenkbar.  De skjulte vedstår seg lettere sine relasjonsvansker, sin manglende empati og storhetstanker, enn de åpne. De skjulte relaterer ikke suksess til seg selv.  De åpne er mer retnings løse og blir deprimerte når de ikke klarer å kompensere lenger

36 Narsissistisk PF og diff diagn: Gabbard  Hypervigilant: ”Jeg følger med og reagerer hele tiden på hvordan andre ser meg, fordi jeg må fylle tomrommet i meg  Bolivious: ”Jeg driter i andre, fordi jeg er meg og jeg er fantastisk!”  Sjekk for overføringer: Du kan bli urimelig idealisert, urimelig devaluert eller kort og godt ikke tatt med i betraktning  Sjekk for motoverføringer: kjedsomhet, mild irritasjon, utålmodighet, følelsen av å være usynlig, erstattbar, idealisert, devaluert

37 Narsisstisk PF Ekstra  Der de hysteriforme trenger konstant oppmerksomhet (spiller ingen rolle om den er god eller dårlig), trenger narsissisten konstant positiv oppmerksomhet.  Deler de antisosiales interesse for sosiale situasjoner – blir bare med om de får noe igjen. De antisosiale vil ha primær belønning nå (penger, dop), narsissistene er mer subtile

38 Narsissistisk PF og Ekstra  Det er forskjell på en depresjon i en ”sunn personlighet” og en depresjon i en narsissistisk personlighet.  Hos ”sunne” vil selvfølelsen være lav (min skyld), selvbilde være lavt (udugelig), sinne være vendt innover, de vil være enige i ytre kritikk etc., mens en deprimert narsissist vil være krenket, forurettet, rasende, skuffet.

39 Narsissistisk PF Ekstra  Noen er suicidale fordi de vil bedre verden for sin dårlighet (skyld), andre fordi de ikke ser noe poeng i å leve (diffus skam).  Den første (introjektiv) er full av internaliserte andre som forteller han at han er ”dårlig”, den andre (anaklitisk) er tom for internaliseringer som kan gi ham noen retning.  Den første profiterer ikke på sympati, fordi han fortjener ikke denne støtten, det vil den andre.

40 Narsissistisk PF Ekstra  Jeg driter i hva andre føler - da får du aldri feedback på hvordan du tenker og nøyaktigheten i den  Falsk selv - spiller et spill, som de bør tape...  Bildet av seg selv de er forelsket i, en forestilling, ikke forankret i seg selv og hvem de er, men et idealisert bilde.

41 Narsissistisk PF og DSM 5  To eller flere av 4.  1.Identitet: Overdreven referanse til andre for å kunne definere seg selv, og for å regulere seg selv; en overvurdering av seg selv som ytterligere kan forøkes eller reduseres, eller skifte mellom ekstremer. Emosjonell regulering avspeiler fluktuasjoner i selvfølelsen  2. Målrettethet: Målene blir fundert på hvordan en får anerkjennelse fra andre. Urimelig høye standarder for en selv for å kunne se på seg selv som eksepsjonell, eller for lave standarder pga at en er berettiget. Ofte ikke erkjennelse av egne motiver.

42 Narsissistisk PF og DSM 5  3. Empati: Svekket evne til å oppfatte eller identifisere seg med andre følelser og behov. Overdreven oppmerksom på andres reaksjoner, men bare de som har relevans for en selv. Overvurdering eller undervurdering av egen virkning på andre.  4. Nære relasjoner: Er i hovedsak overfladiske og tjener egen selvregulering. Begrenset gjensidighet på grunn av liten interesse for andres opplevelser. Egen vinning dominerer forholdet.

43 Narsissistisk PF og DSM 5  To trekk innenfor antagonisme  Grandiositet: Følelse av å være berettiget, enten skjult eller åpent. Selvsentrert. Er overbevist om at en selv er bedre enn andre. Nedsettende overfor andre.  Oppmerksomhetssøkende: Overdrevne forsøk på å tiltrekke seg oppmerksomhet eller være i fokus for andres oppmerksomhet. Søker beundring


Laste ned ppt "Narsissistisk PF  Vanligvis en beskrivelse på personer som, for å opprettholde sin selvfølelse, trenger å få bekreftelse fra utsiden. Noen er så opptatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google