Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om EUs regionalpolitikk og forskningsstøtte Introduksjon og retningslinjer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om EUs regionalpolitikk og forskningsstøtte Introduksjon og retningslinjer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om EUs regionalpolitikk og forskningsstøtte Introduksjon og retningslinjer

2

3 EUs regionalpolitikk og virkemidler Totalt €308 milliarder Euro !! Regionalutvikling, vekst og arbeidsplasser 82% til mål for ”Konvergens”- områder. De fattigste regioner i EU –60% av dette til Vekst og arbeidsplasser 16% til mål for ”Competitiveness and Employment”. Øvrige regioner. –75% av dette til Vekst og arbeidsplasser 2,5% (7,7 mrd Euro) til det Europeiske Territorielle samarbeidet – ”Interreg” –Grensregionale prosjekter : A programmer –Transnasjonale prosjekter : B programmer –Interregionale prosjekter : C programmer

4

5

6 Anbefalinger fra Kommisjonen/Rådet alle regionale programmer: Investeringer rettet mot: a) å øke interessen og attraktiviteten for EUs byer og regioner med tanke på investeringer utenfra b) oppmuntre til økt regional innovasjon og vekst i kunnskapsøkonomien c) skape flere og bedre jobber mer attraktive byer, mer nettverk mellom byer, styrke byenes rolle som vekstmotorer, støtte entreprenørskap og SMB, fou og innovasjon, utvikle kunnskapsøkonomien, redusere forskjeller mellom naboregioner og sosiale grupper, felles arbeidsmarked Motvirke kriminalitet og frykten for kriminalitet

7 Samarbeid mellom regioner Infrastruktur (bredbånd/IKT, veier, ferger, fly, jernbane…) Lisboa- målene: Vekst og arbeidsplasser ! Bidra til å: –Styrke regionenes konkurranseevne –redusere økonomiske forskjeller mellom regionene –Kunnskap og kompetanseutvikling –Utvikle /styrke forretnings/bedriftssamarbeide –Innovasjon og FoU => økt konkurranseevne –Helsetilbud –Felles arbeidsmarked –Vann/natur katastrofeberedskap

8

9 Mål 3 B Nordsjøprogrammet Prioriteringer for Nordsjøprogrammet er følgende: - Unlocking the potential for sustainable communities - Managing our environment wisely - Challenging accessibility Kart over Nordsjøprogrammets virkeområdeKart over Nordsjøprogrammets virkeområde

10 IIIB Østersjøregionen –BSRIIIB Østersjøregionen –BSR: prioriteringer Bidra til innovasjon i hele BSR Økt tilgjengelighet internt i BSR og mellom BSR og områder utenforØkt tilgjengelighet internt i BSR og mellom BSR og områder utenfor Bedre forvaltning av Østersjøen som en felles ressursBedre forvaltning av Østersjøen som en felles ressurs Støtte utvikling av attraktive og konkurransedyktige byer og regionerStøtte utvikling av attraktive og konkurransedyktige byer og regioner

11


Laste ned ppt "Om EUs regionalpolitikk og forskningsstøtte Introduksjon og retningslinjer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google