Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sak 3 Sak 3 Orientering om selskapets drift 23 mars 2006 GENERALFORSAMLING23.3.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sak 3 Sak 3 Orientering om selskapets drift 23 mars 2006 GENERALFORSAMLING23.3.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sak 3 Sak 3 Orientering om selskapets drift 23 mars 2006 GENERALFORSAMLING23.3.2006

2 2 NEMI 2005 – begivenhetsrikt og fremgangsrikt år Starter opp transportforsikringer i januar Starter opp transportforsikringer i januar Større emisjon i juni – 5 ganger dekket Større emisjon i juni – 5 ganger dekket Børsnotering i juni Børsnotering i juni Oppgradering fra S &P’s i november Oppgradering fra S &P’s i november Sterkt vekst i brutto premie og driftsresultat Sterkt vekst i brutto premie og driftsresultat God utbytteevne God utbytteevne Sterk kursstigning på NEMI aksjen Sterk kursstigning på NEMI aksjen Betydelig nyrekruttering Betydelig nyrekruttering

3 3 Fra captive til børsnotert forsikringsselskap 1989 - 1999 Captiv 1989 - 1999 Captiv 2000 – 2003 Overgangsperiode 2000 – 2003 Overgangsperiode Etablert 1989 Etablert 1989 Captive for norske energiverk Captive for norske energiverk Kunde/eier- forholdet opphevet i 1999 Kunde/eier- forholdet opphevet i 1999 2000 – ny forretningsstrategi 2000 – ny forretningsstrategi Nye forretningsområder Nye forretningsområder Oppbygning effektiv organisasjon Oppbygning effektiv organisasjon Søke allianser for økt fortjeneste Søke allianser for økt fortjeneste Synliggjøring av verdier - børsnotering Synliggjøring av verdier - børsnotering 2000: Kjøp av Fender Forsikring 2000: Kjøp av Fender Forsikring 2002: Samarbeidsavtale med Norway Marine Insurance 2002: Samarbeidsavtale med Norway Marine Insurance Rettet emisjon Rettet emisjon Humankapital Humankapital 2003: Privat emisjon 2003: Privat emisjon Emisjonskurs NOK 16 Emisjonskurs NOK 16 MNOK 80 MNOK 80 2004  Rating fra S&P Rating fra S&P August 2004 August 2004 BBB- Stable outlook BBB- Stable outlook Offentlig emisjon Offentlig emisjon Juni 2005 Juni 2005 Emisjonskurs NOK 28 Emisjonskurs NOK 28 MNOK 109,2 MNOK 109,2 Børsnotering 2005 Børsnotering 2005 Oslo Børs Oslo Børs 7 juni 2005 7 juni 2005 Oppgradering av S&P Oppgradering av S&P Nov 2005 Nov 2005 BBB Stable outlook BBB Stable outlook

4 4 Næringsliv Spesialløsninger Et multi-line forsikringsselskap NEMI er et skadeforsikringsselskap med ledende posisjoner innen utvalgte nisjer Energi Sjø Havbruk Transport Luftfart MarineNon-marine Brutto forfalt premie 2005 (MNOK)

5 5 Premieinntekter pr bransje 2005

6 6 Organisasjonskart

7 7 Forretningsmodell NEMI legger vekt på risikospredning og lønnsom vekst NEMI legger vekt på risikospredning og lønnsom vekst Portefølje- forvaltning Underwriting- strategi Reassuranse Sjø: Volatilt, sterk vekst, god lønnsomhet Sjø: Volatilt, sterk vekst, god lønnsomhet Energi, Transport og Næringsliv: Stabil og lønnsom Energi, Transport og Næringsliv: Stabil og lønnsom Spesialløsninger og Fly: Lav risiko – provisjonsbasert Spesialløsninger og Fly: Lav risiko – provisjonsbasert Streng seleksjon - Kvalitet og riktig premienivå fremfor volum Streng seleksjon - Kvalitet og riktig premienivå fremfor volum Begrensede flåteandeler innen sjøforsikring Begrensede flåteandeler innen sjøforsikring Økt risikospredning med fokus på små og mellomstore bedrifter Økt risikospredning med fokus på små og mellomstore bedrifter Begrenset ubeskyttet egenregning Begrenset ubeskyttet egenregning Reassurandører med tilfredsstillende rating Reassurandører med tilfredsstillende rating Kombinasjon av kvote- og XL programmer Kombinasjon av kvote- og XL programmer

8 8 Visjon og strategi Være en av tre ledende firmaer innen vårt forretningsområde og bli markedsleder innen spesielle nisjer Gjennom våre mål å generere verdier til våre eiere, kunder og ansatte Være en av tre ledende firmaer innen vårt forretningsområde og bli markedsleder innen spesielle nisjer Gjennom våre mål å generere verdier til våre eiere, kunder og ansatte Kompetanse og effektivitet Kompetanse og effektivitet Markedsnettverk Skreddersydde løsninger Skreddersydde løsninger Komplett produktspekter Komplett produktspekter Solide reassuranseprogrammer Solide reassuranseprogrammer Rating Bred eierstruktur Bred eierstruktur Finansiell styrke

9 9 Energi og næringsliv Markedssegmenter Markedssegmenter Energi: Vannkraft, biovarme, vindkraft, varmekraft Energi: Vannkraft, biovarme, vindkraft, varmekraft Næringsliv: Små og mellomstore bedrifter Næringsliv: Små og mellomstore bedrifter Markeder Energi Ledende posisjon i Norge Ledende posisjon i Norge Økende i Sverige Økende i Sverige Andre nordiske markeder Andre nordiske markeder Markeder Næringsliv Norge og Sverige Norge og Sverige Begrensede markedsandeler Begrensede markedsandelerPortefølje Stabil lønnsomhet Stabil lønnsomhet Lave skadeprosenter Lave skadeprosenterVekstpotensial Norden Norden Brutto forfalt premie (MNOK)

10 10 Spesialløsninger Forsikringsløsninger Forsikringsløsninger Skreddersydde løsninger spesielt tilpasset hver kunde Skreddersydde løsninger spesielt tilpasset hver kunde  Frontingarrangementer  Kontoløsninger  “Rented captive” og kollektive forsikringsløsninger  Skreddersydd risiokoavlastning Marked Marked Norge og Sverige Norge og Sverige Institusjoner, større organisasjoner, kommuner Institusjoner, større organisasjoner, kommuner Større bedrifter Større bedrifter Endring i regnskapsprinsipper 2005 Endring i regnskapsprinsipper 2005 Reduksjon brutto forfalt premie på MNOK 33 Reduksjon brutto forfalt premie på MNOK 33 Brutto forfalt premie (MNOK)

11 11 Sjø Forsikringsløsninger Forsikringsløsninger Kasko, tidstap, byggerisiko og interesseforsikringer Kasko, tidstap, byggerisiko og interesseforsikringer Markedsegmenter Markedsegmenter International storkasko-tonnasje International storkasko-tonnasje Skipsverft Skipsverft Mobile offshore-enheter Mobile offshore-enheter Kyst- og fiskebåttonnasje Kyst- og fiskebåttonnasje Portefølje Portefølje 2 200 skip 2 200 skip  Snittalder 13 år  Størrelse 2,000-300,000 dwt 10-25% andel per flåte 10-25% andel per flåte Bred portefølje –risikospredning Bred portefølje –risikospredning Mål Mål 10 % av det norske markedet 10 % av det norske markedet Max 35 % av NEMIs portefølje Max 35 % av NEMIs portefølje Brutto forfalt premie (MNOK)

12 12 Havbruk Forsikringsløsninger Forsikringsløsninger Bio masse Bio masse Utstyr, skip og flytende installasjoner Utstyr, skip og flytende installasjoner Markeder Markeder Norske fiskeoppdrett Norske fiskeoppdrett Lakseoppdrett i Nord-Europa Lakseoppdrett i Nord-Europa Seabass og seabream i Middelhavet Seabass og seabream i Middelhavet Markedsposisjon Markedsposisjon Blant de tre største i Norge og Europa Blant de tre største i Norge og Europa Brutto forfalt premie (MNOK)

13 13 Transport og luftfart Forsikringsløsninger Forsikringsløsninger Varer under transport Varer under transport Oppstart januar 2005 Oppstart januar 2005 Marked Marked Nordisk marked i 2005 Nordisk marked i 2005 Gradvis utvidelse mot Europa og verden Gradvis utvidelse mot Europa og verden Snitt skadeprosent siste 10 år på ~50% Snitt skadeprosent siste 10 år på ~50% Luftfart Marked Marked Forsikring av mindre flyselskaper, privatfly og flyklubber Forsikring av mindre flyselskaper, privatfly og flyklubber Norge og Sverige Norge og Sverige Markedstørrelse MNOK 100 Markedstørrelse MNOK 100 NEMI har en sterk posisjon i Norge NEMI har en sterk posisjon i Norge Forretningskonsept Forretningskonsept NEMI eide 10 % av Nordisk Flyforsikring A/S (NFF) NEMI eide 10 % av Nordisk Flyforsikring A/S (NFF) NEMI opptrer som agent for NFF NEMI opptrer som agent for NFF All forsikring dekket av NFF reassuranse All forsikring dekket av NFF reassuranse Ingen risiko for egen regning Ingen risiko for egen regning Transport

14 14 Reassuranseprogrammer Kombinasjon kvote- og XL programmer Kombinasjon kvote- og XL programmer Andel bruttopremie gjenforsikret ved kvoteprogrammer Andel bruttopremie gjenforsikret ved kvoteprogrammer Andelen varierer mellom segmentene og over tid (50 – 70%) Andelen varierer mellom segmentene og over tid (50 – 70%) NEMI mottar provisjon på avgitt reassuranse NEMI mottar provisjon på avgitt reassuranse Egenregning beskyttes gjennom XL programmer Egenregning beskyttes gjennom XL programmer Lave ubeskyttede egenregninger Lave ubeskyttede egenregninger Reinstallere XL kapasitet ved skader Reinstallere XL kapasitet ved skader X%100-X% Variabler Kvote XL Egen risiko NEMI’s egen risiko kan være 0.5% til 3% av solvens- kapitalen Reassuranse beskytter firmaets kapital og stabiliserer lønnsomheten Reassuranse beskytter firmaets kapital og stabiliserer lønnsomheten

15 15 Økonomisk utvikling Brutto opptjent premie (MNOK) Brutto forfalt premie (MNOK) Solvenskapital 2) (MNOK) Driftsresultat 1) (MNOK) 1) Før endring sikkerhetsavsetninger2) Emisjoner i september 2003 og juni 2005

16 16 Økonomiske mål og utvikling Combined ratio Combined ratio Under 90% Under 90% Avkastning solvenskapital Avkastning solvenskapital Mer enn 15% Mer enn 15% NEMI aksje NEMI aksje Årlig utbytte Årlig utbytte Sikre likviditet i aksjen Sikre likviditet i aksjen Combined ratio Mål: < 90% Avkastning solvenskapital Mål: > 15%

17 17 Aksjonærstruktur pr 20 mars 2006 Aksjonærer / Kapital AntallaksjonærerAndelaksjekapital Norge23056% Utenlandske 39 3944% Total269100% Aksjekapital: MNOK 134,0 Navn % andel Norway Marine Insurance AS 9,80 Reiffeisen Zentralbank 9,76 Selvaag Invest A/S 6,33 Credit Suisse Securi (Europe) Ltd 5,67 JPMorgan Chase Bank Clients 4,96 Islandsbanki HF Prop 4,92 Skandinaviska Enskil A/C Iceland 4,85 Nordea Bank PLC Finl 3,80 Skagen Vekst 3,73 Søgne shipping AS 3,45 Sum 10 største 57,27 Øvrige aksjonærer 42,73 Totalt100,00

18 18 NEMI primo 2006 53 ansatte, øker til 60 i løpet av året 53 ansatte, øker til 60 i løpet av året Sterk finansiell posisjon Sterk finansiell posisjon Vekstmuligheter 2006 1 Vekstområder 2006 - styrket bemanning  Næringsliv – mellommarkedet  Sjø  Transport 2 Muligheter utover organisk vekst  Strukturendringer  Oppkjøp - fusjoner


Laste ned ppt "1 Sak 3 Sak 3 Orientering om selskapets drift 23 mars 2006 GENERALFORSAMLING23.3.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google