Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Holte skole. Formålet med møtet: Gjennom dette møtet ønsker vi å gi dere informasjon om Holte skole. Samtidig ønsker vi at møtet skal bli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Holte skole. Formålet med møtet: Gjennom dette møtet ønsker vi å gi dere informasjon om Holte skole. Samtidig ønsker vi at møtet skal bli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Holte skole

2 Formålet med møtet: Gjennom dette møtet ønsker vi å gi dere informasjon om Holte skole. Samtidig ønsker vi at møtet skal bli starten på et godt samarbeid mellom skole og hjem Samtidig ønsker vi at møtet skal bli starten på et godt samarbeid mellom skole og hjem.

3 Denne kvelden vil inneholde: Informasjon fra rektor/inspektør Presentasjon av kontaktlærerne på 8. trinn Presentasjon av personer knyttet til ulike funksjoner Samling klassevis Tidsramme ca 2timer

4 Holte skole 2016 - 2017 ferdigstilt i 2003 kapasitet 270 elever fra høsten 2016 har vi 264 elever fordelt på tre trinn 8.trinn 2016/2017 består av 74 elever

5

6 Dragen Dragen symboliserer eleven som skal sveve høyt og fritt, og løftes av vinden. Hvis dragen ikke har en snor som kontrollerer den, vil den falle. Snora symboliserer de voksne i skolesamfunnet, personalet, foresatte og lokalmiljø. Noen ganger strammes snora inn, slik at dragen ikke flyr så fritt, andre ganger slippes det ut mer line, slik at dragen kan fly friere og høyere. Hvis dragen faller, får den hjelp til å bli løftet opp igjen. Fritt etter: John N. Lie Holte skoles første rektor

7 VERDIGRUNNLAG MedmenneskelighetKollektivitetMestringUtvikling Vi løfter hverandre ved å vise respekt og omsorg. Vi utretter mer når vi løfter i fellesskap. Gode fellesopplevelser styrker kollektivet. Vi får alle et løft når vi opplever mestring gjennom klare krav og høye forventninger. Vi løfter hverandre inn i fremtiden ved at elevene og de voksne er rustet til å delta i samfunnsutviklingen. (jmf.generell del i kunnskapsløftet) Utvikling forutsetter at læring og arbeidsinnsats alltid er i fokus.

8 Et godt læringsmiljø for alle Vi tar felles ansvar for alle elevene. Vi møter elevene med et smil og lar dem føle seg velkomne. Vi lytter til elevene og tar dem på alvor i skolehverdagen. Vi forventer at elevene møter forberedt. Vi forventer at foresatte følger opp og gir skolen tilbakemeldinger.

9 Vi er tidlig på plass, er forberedt og «tar rommet» når vi skal undervise og vakte. Vi er sammen med elevene i alle friminutt etter oppsatt vaktplan. Vi gir elevene faste plasser som lærer har bestemt i klasserommet. Vi bestemmer alle gruppesammensettinger i skolesammenheng. Vi forventer arbeidsro. Vi forventer at mobiler er avslått og ikke synlige i undervisningen. Vi starter og avslutter alle økter ved at elevene står ved pulten. Vi er sammen med elevene i garderoben etter endt skoledag for å se til at de kommer seg trygt avgårde. Vi starter øktene med at elevene står ved pulten. Øktene avsluttes med at elevene rydder pultene, gjør klasserommet klar til ny undervisningsøkt, og står ved pulten. Vi gjør elevene kjent med målene for timen og setter dem inn i en kontekst for elevene. Vi utarbeider kriterier for kompetanseoppnåelse.

10 Vi er tydelige ledere som er bevisste på at vi er rollemodeller. Vi tar aktiv kontakt og roser positiv elevatferd. Vi griper inn ved uønsket elevatferd. Vi støtter hverandre i håndheving av reglene, og er lojale mot disse. Vi dokumenterer og følger opp brudd på samværsreglene. Vi er gode på å kartlegge elevenes faglige nivå slik at vi kan drive god, tilpasset opplæring. Vi har lekseplan med nivådeling som elevene skal jobbe med hjemme. Vi søker å skape en variert og motiverende arbeidsdag for elevene. Vi etterstreber å gi en praktisk og relevant undervisning. Vi kan begrunne vår praksis.

11 Vurdering Underveisvurdering: Formålet med underveisvurdering er to-delt, den skal både: 1.fremme læring og utvikling 2. … og gi informasjon om kompetansen til eleven og lærlingen Sluttvurdering: Sluttvurdering skal gi informasjon om nivået til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutningen av opplæringen i faget.

12 Mappevurdering i norsk og engelsk Elevene dokumenterer arbeidsprosesser og produkter i en mappe som gir grunnlag for termin – og standpunktvurdering. Elevene får vurdering underveis og mulighet til en kontinuerlig utvikling og forbedring. En samlet mappe leveres en gang i året (mars/april). Elevene får en egen mappekarakter. Karakter til jul baseres på årsprøve Karakter til sommer baserer seg på årsprøve og mappe

13 Prosjekter Vi er en MOTskole, et Nærmiljø Med MOT (NMM) –Eget opplegg som gjennomføres i alle klasser av egne, skolerte coacher –Eget foreldremøte 19.sept. 18-20 Holte deltar i Lektor II –Samarbeid med ulike aktører i arbeidslivet i fagene naturfag og matematikk –UiA og NOV er samarbeidspartnere –Elever er på besøk og får besøk

14 Ungdomstrinn i utvikling Skolebasert Kompetanseutvikling (SKU) 2013-2017

15 Ungdomstrinn i utvikling for Holte skole Tema: KLASSELEDELSE Hele personalet gjennomfører veiledningsped for praksislærere i samarbeid med UIA 15 stp. Oppstart høst 2016 - slutt høsten 2017

16 Elevenes arbeidsmiljø – opplæringslovens §9A Jobber for et godt læringsmiljø for elevene Handlingsplikten Egen plan for hvordan håndtere og saksgang Brosjyre på hjemmesiden

17 Nye rutiner for elever som uteblir fra skolen Bakgrunn for nye rutiner: Oppdage elever med økende fravær tidlig, og sikre at tiltak blir iverksatt. Felles prosedyre for tidlig innsats for hele kommunen Antall elever med høyt fravær reduseres Gi beskjed til skolen på morgenen ved fravær –Kontor: 38107901 –post.holte.skole@kristiansand.kommune.no –Hjemmet blir kontaktet om skolen ikke har fått beskjed –Ved fravær utover fem dager, mer enn 25% på tre uker eller forlater skolen eller kommer for seint tre ganger vil det bli avholdt møte med skole-hjem, og tiltak vil iverksettes.

18 FAU Foreldrenes arbeidsutvalg Egne møter Leder møter i styret Gjennomfører styrevalg Gjennomfører i samarbeid med skole gode foreldremøter

19 Presentasjon av: Sosiallærer Spesped.koordinator Helsesøster Rådgiver Lærere på trinnet

20 Elevgruppene med kontaktlærer 8A: Trine Fjell og Trond Rasmussen 8B: Tore Evje og Siri Torgersen 8C: Stein Arne Stangenes og Tommy Mjåland


Laste ned ppt "Velkommen til Holte skole. Formålet med møtet: Gjennom dette møtet ønsker vi å gi dere informasjon om Holte skole. Samtidig ønsker vi at møtet skal bli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google