Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag på Logistikkforeningens konferanse 11. november 2004 Med logistikk som verdiskapning Betydningen av et internasjonalt rettet næringsliv Stortingsrepresentant.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag på Logistikkforeningens konferanse 11. november 2004 Med logistikk som verdiskapning Betydningen av et internasjonalt rettet næringsliv Stortingsrepresentant."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag på Logistikkforeningens konferanse 11. november 2004 Med logistikk som verdiskapning Betydningen av et internasjonalt rettet næringsliv Stortingsrepresentant Olav Akselsen (Ap) Leder av Stortingets Næringskomitè

2 Petroleumsinntekter og pensjonsutgifter Kilde: Finansdepartementet Prosent av BNP

3 Oljens betydning for norsk økonomi - Eksportinntekter 2002 I % av totale eksportinntekterI kroner av totale eksportinntekter 60% 5,8% 34.2% 161,4mrd 27,4mrd 282,4mrd

4 Petroleumsloven § 1-2 2. ledd: ”Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.”

5 Bruk av oljepengar – forslag frå regjeringa  Regjeringa foreslår å bruke 66,4 mrd kroner frå oljefondet i 2005  66,4 mrd tilsvararhøgare utdanning(32,3 mrd) justis(14,5 mrd) landbruk(13,7 mrd) miljø(2,7 mrd) fisk (2,6 mrd)

6 Copyright © Statoil OLJENÆRINGA STØRSTE KUNDE IT FOU-verksemd Bank og fianans Telekom Verftsindustri …..

7

8 Tiltak for å redda industrien Stramt budsjett Offansiv næringspolitikk Kontroll med lønskostnadar Redusert sjukefråvær Færre uførepensjonistar

9 Aktiv næringspolitikk eller næringsnøytralitet?

10 Arbeidarpartiet vil fylla opp verktøyskrinet

11 ”Hvor der er en vilje er der en vei ” Sam Eyde

12 Viking Energi -verdens første gassdrevne supplyskip Kilde: Eidesvik rederi

13 Kilde: Statoil

14 ScanWafer førebur bygging av fabrikk i Årdal

15 ”Vår fremtid ligger ikke i tradisjonell industri og arbeidskrevende næringer” Finansminister Per Kristian Foss DN 7. januar 2003

16 Norske verft har ein enorm kompetanse

17 Ormen Lange 2003 © Norsk Hydro Ocean Traveler 1966 Forsking, innovasjon og utvikling

18 Døme på utvikling - Sauda 1973: 946 tilsette 150.000 tonn 2003:290 tilsette 180.000 tonn Kilde: Eramet Norway

19 Skattelette – kjekt for dei som får det

20 Arbeiderpartiets hovedprofil - 2005 Fleire og betre arbeidsplassar Kunnskap til alle Ein trygg alderdom

21 3,5 mrd til fleire og betre jobbar  Ingen endring i sjukelønnsordninga  42 veker permittering, 5 dagar betalt av arbeidsgivar  3 ventedagar og lågere krav til inntekt for dagpengar  3000 ordinære tiltaksplassar  Utviding av nettolønnsordninga i NOR  Mot ny kontrollavgift og meir i føringstilskott i fiskerinæringen  1 mrd meir til samferdsel

22 3,5 mrd til fleire og betre jobber  150 millionar meir til innovasjon  Utviding av såkornfonda  Økte eigenkapital og økte lånerammer i SIVA  Vidareføre NO x - programmet  Økt støtte til breibandsutbygging  Styrking av petroleumsforsking  3 mrd i eigenkapital i statlig selskap for utbygging av gassinfrastruktur  Tilskott til utjamning av overføringstariffen - Nei til regjeringa sitt forslag om auka strømutgifter for bedrifter i områder med høg nettleie

23 Permitteringsreglane - konsekvensar Aktivitesnivå Tid tilsette gammal ordning tilsette ny ordning

24 Innovasjon Norge Såkorn, distriktsretta og landsdekkande Siva Innovasjonsprogram i møbelindustrien Økt satsing på innanlands bruk av gass Nox-reduksjon Verftsgarantiordning Gassfergjar Eigarskap Statsgaranterte fiskelån Marint innovasjonsprogram Nettolønn for norske sjøfolk …. Verktøy til verktøyskrinet


Laste ned ppt "Foredrag på Logistikkforeningens konferanse 11. november 2004 Med logistikk som verdiskapning Betydningen av et internasjonalt rettet næringsliv Stortingsrepresentant."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google